Szczegóły kursu

SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy

SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy

Adam Szpilewicz

Kurs video

Obierz kurs na... analizę danych

Jeśli myślisz o karierze analityka danych albo starasz się o pracę na stanowisku, na którym będziesz analizować dane, ten kurs jest specjalnie dla Ciebie. Opanujesz dzięki niemu między innymi niezbędne podstawy języka SQL i dowiesz się, jak funkcjonuje i do czego może Ci posłużyć system zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL. Te dwie technologie są ze sobą ściśle powiązane. SQL powstał jako język dziedzinowy używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych, a także do umieszczania i pobierania danych z tych baz. Z kolei MySQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych na świecie.

Wszechstronność, skalowalność i bezpłatna licencja MySQL sprawiają, że jest on szeroko stosowany zarówno w małych projektach, jak i w dużych przedsięwzięciach. Po MySQL sięgają największe światowe korporacje, w tym Facebook, Twitter i YouTube, co także świadczy o jego niezawodności i wydajności. Dziś, kiedy informacja jest wszystkim, umiejętność efektywnego używania MySQL do analizy, przechowywania i zarządzania danymi to sprawa kluczowa dla analityków danych, programistów i administratorów baz danych. Dlatego nie czekaj, tylko zapoznaj się zarówno z SQL, jak i z MySQL – ten kurs wprowadzi Cię w temat kompleksowo, od podstaw aż po zaawansowane techniki analizy danych, które będziesz w stanie zastosować w swojej pracy.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Dzięki naszemu kursowi nauczysz się między innymi:

 • Instalować i konfigurować bazę danych
 • Importować dane z różnych źródeł
 • Stosować najpopularniejsze zapytania używane w analizie danych, w tym: SELECT, FROM, COUNT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, LIKE
 • Łączyć tabele za pomocą operacji: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, UNION i UNION ALL
 • Przygotowywać dane za pomocą funkcji: CASE WHEN, COALESCE, NULLIF, CAST, GREATEST i LEAST
 • Projektować schematy baz danych
 • Korzystać z funkcji okienkowych i procedur składowanych, takich jak ROW NUMBER, RANK, DENSE_RANK, LEAD i LAG
 • Używać zaawansowanych funkcjonalności SQL, takich jak pętla, wyzwalacz, tabela tymczasowa, zmienna i indeks
 • Pracować z różnymi typami danych (daty, pliki JSON, przestrzenne typy danych, hasła, wyrażenia regularne i hashe)
 • Partycjonować tabele za pomocą funkcji: RANGE, LIST COLUMNS, BY KEY, BY LINEAR KEY i RANGE COLUMNS
 • Wykonywać operacje kaskadowe
 • Korzystać z Pythona i frameworka FastAPI w analizie danych
 • Optymalizować swoją bazę danych za pomocą narzędzia EXPLAIN i Performance Schema

SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Dzięki szkoleniu zdobędziesz solidne fundamenty i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci na samodzielne rozwiązywanie problemów i usprawnienie pracy z danymi w MySQL. Będziesz w stanie efektywnie zarządzać danymi, tworzyć zaawansowane zapytania SQL i projektować optymalne schematy baz danych dla różnorodnych aplikacji.

 • Tytuł: SQL dla analityków danych. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy
 • Autor: Adam Szpilewicz
 • Czas trwania: 09:25:47
 • ISBN: 978-83-289-1462-9, 9788328914629
 • Data wydania: 2024-04-18
 • Format: Kurs Video
 • Identyfikator pozycji: vsqlan
 • Wydawca: Videopoint