Helion


Szczegóły kursu video

 
SQL. Kurs video. Kompendium wiedzy na podstawie MySQL

SQL. Kurs video. Kompendium wiedzy na podstawie MySQL


Obierz kurs na... komunikację z bazami danych

SQL to obok xBase najpopularniejszy język zapytań - stosowany przede wszystkim po to, by formułować zapytania do baz danych i otrzymywać w odpowiedzi raporty zawierające oczekiwane dane. Równocześnie SQL jest najpowszechniejszym w informatyce sposobem przechowywania informacji, na którym bazują takie nowoczesne systemy ich przechowywania i przetwarzania jak Apache Spark czy Apache Hive.

Kto planuje karierę w IT, język SQL po prostu musi znać. Oczywiście po to, by móc pracować z rozmaitymi relacyjnymi bazami danych, ale przede wszystkim by w ogóle zacząć działać w świecie programistycznym. Wielu pracodawców uznaje znajomość SQL za obligatoryjną umiejętność przyszłego pracownika. Jeśli zatem myślisz o karierze programisty, eksperta do spraw DevOps, specjalisty data science lub data engineera, SQL jest dla Ciebie obowiązkowy. I warto od niego zacząć przygotowanie do zawodu - by nauczyć się działać w języku SQL, nie trzeba się znać na programowaniu! Wystarczy chęć i świadomość, że pomimo rozwoju rozmaitych alternatywnyh technologii służących gromadzeniu i analizom big data to relacyjne bazy danych wciąż rządzą i bez nich praktykowanie informatyki byłoby w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Ten kurs video:

 • Rozpoczniesz od zainstalowania MySQL Server na systemach Windows i Ubuntu
 • Następnie przejdziesz do tworzenia własnych baz danych
 • Dowiesz się, jak stworzyć, zmodyfikować i usunąć tabelę
 • Poznasz terminy „klucz główny” i „klucz obcy”
 • Opanujesz polecenia INSERT INTO, SELECT i DISTINCT, a także brak wartości NULL
 • Będziesz sortować i filtrować zbiory danych, grupować dane i wyświetlać je zgodnie ze swoimi oczekiwaniami
 • Poćwiczysz tworzenie podzapytań, używanie funkcji matematycznych, testowych, daty i czasu
 • Zobaczysz, czym w SQL jest widok, a czym indeks

Co więcej...

 • Opanujesz podstawy programowania i podstawy administrowania użytkownikami

SQL. Kurs video. Kompendium wiedzy na podstawie MySQL zakończysz na poziomie podstawowym/średnio zaawansowanym. Opanowanie zawartego w nim materiału pozwoli Ci na pracę z relacyjnymi bazami danych za pomocą języka SQL: tworzenie nowych elementów, modyfikowanie aktualnie istniejących elementów, przeszukiwanie danych i ich optymalizowanie.

UWAGA! W materiałach dodatkowych do kursu oprócz wykorzystanego kodu znajdziesz również aż 65 zadań do przećwiczenia oraz notatki z cennymi wskazówkami przy pracy z bazami danych.

SQL - ulubiony język biznesu

Język SQL został stworzony w latach 70. przez IBM. Jako pierwsza do swojego produktu wprowadziła go firma Oracle. Już w latach 80. SQL był standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Relacyjnych, czyli takich, które pozwalają przechowywać powiązane ze sobą elementy danych i zapewniają do nich dostęp. W praktyce oznacza to, że jeśli korzysta się z relacyjnej bazy danych, automatycznie korzysta się z SQL. Stąd jego znajomość także jest swego rodzaju standardem w świecie programistycznym. Co istotne dla osoby zastanawiającej się nad kierunkiem, w jakim ma przebiegać jej informatyczna kariera: SQL jest wymagany w programowaniu aplikacji dla biznesu. Na tym języku bowiem opiera się praktycznie każda komercyjna aplikacja korzystająca z bazy danych. Bez znajomości SQL nie ma też właściwie możliwości generowania dodatkowych raportów do systemów klasy CRM czy ERP.

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wstęp00:04:56
  • 1.2. Instalacja MySQL (Windows)00:07:38
  • 1.3. Instalacja MySQL (Ubuntu)00:09:48
  • 1.4. Praca z MySQL Workbench00:04:03
 • 2. Tworzenie bazy danych
  • 2.1. CREATE/DROP DATABASE00:04:24
  • 2.2. SHOW DATABASE / USE DATABASE00:03:01
 • 3. Tabele
  • 3.1. CREATE TABLE00:06:46
  • 3.2. Atrybuty kolumn00:05:39
  • 3.3. Klucz główny00:05:14
  • 3.4. Klucz obcy00:04:53
  • 3.5. ALTER TABLE - ADD00:05:26
  • 3.6. ALTER TABLE - MODIFY00:04:19
  • 3.7. ALTER TABLE - DROP00:04:53
  • 3.8. DROP TABLE00:02:35
  • 3.9. SHOW TABLES / DESC00:04:45
 • 4. Dodawanie danych
  • 4.1. INSERT INTO00:06:11
  • 4.2. INSERT INTO - wybrane kolumny00:06:59
  • 4.3. INSERT INTO - przykładowe błędy00:07:18
 • 5. Wyszukiwanie oraz sortowanie danych
  • 5.1. Podstawowa składnia SELECT00:02:46
  • 5.2. DISTINCT00:04:14
  • 5.3. Aliasy oraz LIMIT00:04:13
  • 5.4. ORDER BY00:07:00
 • 6. Filtrowanie danych (WHERE)
  • 6.1. Operatory arytmetyczne00:06:32
  • 6.2. Łączenie warunków: AND / OR00:00:00
  • 6.3. Operator BETWEEN ... AND ...00:05:07
  • 6.4. Operator IN / NOT IN00:03:12
  • 6.5. Operator LIKE / NOT LIKE00:07:49
  • 6.6. Operator IS NULL / IS NOT NULL00:00:00
 • 7. Funkcje
  • 7.1. Zmienne i wykonywanie funkcji00:08:04
  • 7.2. Funkcje tekstowe00:08:35
  • 7.3. Funkcje liczbowe00:07:41
  • 7.4. Funkcje daty cz. 100:05:24
  • 7.5. Funkcja daty cz. 2 / Podsumowanie00:07:21
 • 8. Grupowanie danych
  • 8.1. Funkcje agregujące (SUM, AVG, MIN. MAX, COUNT)00:05:15
  • 8.2. GROUP BY00:07:54
  • 8.3. HAVING00:03:50
 • 9. Łączenia tabel
  • 9.1. Aliasy dla tabel00:02:58
  • 9.2. INNER JOIN00:07:26
  • 9.3. LEFT/RIGHT JOIN00:06:48
  • 9.4. UNION / UNION ALL00:06:17
 • 10. Podzapytania
  • 10.1. Podzapytania wewnętrzne00:04:37
  • 10.2. Podzapytania skorelowane00:04:25
 • 11. Aktualizacja i usuwanie danych
  • 11.1. Polecenie UPDATE cz. 100:03:14
  • 11.2. Polecenie UPDATE cz. 200:08:19
  • 11.3. DELETE FROM / TRUNCATE00:04:50
 • 12. Widoki i indeksy
  • 12.1. Praca z widokiem00:07:02
  • 12.2. Tworzenie indeksu00:07:16
  • 12.3. Weryfikacja indeksu (EXPLAIN)00:10:13
  • 12.4. SHOW FULL TABLES / SHOW INDEXES00:04:04
 • 13. Podstawy programowania
  • 13.1. DELIMITER / CREATE FUNCTION00:09:03
  • 13.2. Instrukcja IF cz. 100:06:11
  • 13.3. Instrukcja IF cz. 200:09:28
  • 13.4. Instrukcja CASE00:07:14
  • 13.5. Pętla LOOP00:08:17
  • 13.6. Pętla WHILE00:04:36
 • 14. Procedury i wyzwalacze
  • 14.1. CREATE PROCEDURE / CALL00:03:44
  • 14.2. Argumenty IN / Warunek EXISTS00:06:02
  • 14.3. Argumenty OUT/INOUT oraz DROP PROCEDURE00:07:40
  • 14.4. SELECT ... INTO ...00:06:00
  • 14.5. CREATE TRIGGER00:05:16
  • 14.6. Pseudokolumny wyzwalacza00:07:48
  • 14.7. SHOW TRIGGERS/PROCEDURE/FUNCTION00:04:23
 • 15. Uprawnienia użytkownika
  • 15.1. CREATE USER00:06:03
  • 15.2. ALTER/DROP USER00:03:16
  • 15.3. GRANT00:06:15
  • 15.4. REVOKE / SHOW GRANTS00:06:05
  • 15.5. Transakcje w MySQL00:07:29
  • 15.6. ACID00:04:35
 • 16. Transakcje
  • 16.1. Akronim ACID00:03:47
  • 16.2. Tworzenie transakcji00:03:20
  • 16.3. Transakcje, a sesje00:03:00