Helion


Szczegóły kursu video

Język UML. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie systemów informatycznych

Język UML. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie systemów informatycznych

Obierz kurs na... unifikację w projektowaniu systemów

Informatyka to dziedzina wiedzy, której zrozumienie i intuicyjne przyswojenie bywa dla ludzkiego umysłu bardzo trudne. Problemy pojawiają się szczególnie tam, gdzie w procesie tworzenia systemu konieczna jest komunikacja — między zespołami programistycznymi lub teamem programistów i zespołem handlowym itd. By ułatwić wzajemne porozumienie na linii człowiek – kod oraz człowiek – człowiek, opracowano zasady modelowania obiektowego, a następnie zunifikowany język modelowania: UML (Unified Modeling Language).
UML umożliwia przygotowanie modeli różnorodnych systemów (na przykład informatycznych, biznesowych), pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować elementy tych systemów, ułatwia wymianę informacji pomiędzy użytkownikami, menadżerami, analitykami, projektantami, programistami i testerami. Od momentu powstania w drugiej połowie lat 90. UML zyskał ogromną popularność — dziś trudno wyobrazić sobie dobrego informatyka, który nie potrafi przygotować w nim poprawnego projektu lub odczytać modelu utworzonego przez kogoś innego. Stąd temat szkolenia jest tak ważny: pracując w ramach tego kursu, poznasz podstawowe zasady działania w obowiązkowym dla Ciebie języku UML.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Dzięki temu kursowi video:
 • zrozumiesz strukturę języka UML, architekturę programu Enterprise Architect oraz zasady działania systemu bezpieczeństwa serwera SQL;
 • nauczysz się tworzyć diagramy:
 • przypadków użycia,
 • klas,
 • czynności,
 • komunikacji,
 • obiektów,
 • pakietów.
Co więcej:
 • opanujesz umiejętność stosowania dodatkowych mechanizmów wspomagających implementację modelu UML.
Język UML. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie systemów informatycznych dostarczy Ci wiedzy na poziomie podstawowym i przygotuje do szkolenia na poziomie zaawansowanym. Nie myśl jednak, że nasz kurs przygotuje Cię jedynie teoretycznie! Wiedzę, którą dzięki niemu zdobędziesz, wykorzystasz w praktyce, na przykład w procesie tworzenia projektów IT (oprogramowania) z użyciem języka UML oraz diagramów związanych z różnymi aspektami tworzenia projektu (między innymi diagramów biznesowych).

Ujednolicając...

Unified Modeling Language jest językiem półformalnym, stworzonym przez team w składzie: Grady Booch, James Rumbaugh i Ivar Jacobson. Aktualnie rozwija go Object Management Group. UML służy do modelowania dziedziny problemu, czyli opisywania fragmentu istniejącej rzeczywistości za pomocą jej modelu (na przykład modelu pracy konkretnego działu firmy). Jest wykorzystywany także do analiz i modelowania przyszłości, przy czym to ostatnie dotyczy w głównej mierze jeszcze niepowstałych systemów informatycznych. UML przeważnie jest używany wraz ze swoją reprezentacją graficzną, w której jego elementom przypisuje się odpowiednie symbole, wiązane ze sobą na diagramach.

Wprowadzenie do modelowania systemów

Język UML. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie systemów informatycznych trwa w sumie 314 minut i został podzielony na 8 bloków tematycznych. Pracę z kursem zaczniesz od odrobiny niezbędnej teorii: dowiesz się, czym jest język UML, jakie ma możliwości i do czego konkretnie się go wykorzystuje. Następnie zaprzyjaźnisz się z Enterprise Architect, czyli oprogramowaniem umożliwiającym implementację języka UML w projekcie IT. Pokażemy Ci jego budowę, zasady, standardy projektowe itd. Po tym krótkim wstępie przejdziesz do zadań bardziej angażujących — będziesz poznawać i tworzyć kolejne rodzaje diagramów, dzięki którym przełożysz wiedzę na temat UML na praktykę jego stosowania w IT i biznesie.

Tylko dla wtajemniczonych

Na koniec, gdy już dobrze pojmiesz zasady, zgodnie z którymi pracują specjaliści UML, pokażemy Ci dodatkowe mechanizmy wspomagające implementację modelu UML. Dowiesz się, jak generować dokumentację, jak wyeksportować albo zaimportować model do XML oraz jak stworzyć kod szkieletowy.

Poznaj naszego eksperta

Marcin Albiniak — absolwent UMSC w Lublinie (magisterium z fizyki) oraz Politechniki Śląskiej (studia doktoranckie z informatyki), trener, wykładowca, naukowiec i przedsiębiorca. Jako badacz zgłębia systemy rekomendacji i wdraża je w projektach naukowo-biznesowych. Jako trener prowadzi szkolenia IT dla partnerów biznesowych z Polski i Europy. Po godzinach czyta, słucha muzyki, chętnie oddaje się kontemplacji architektury i malarstwa. Gdy ma więcej czasu, podróżuje po świecie, gdy czasu jest trochę mniej, jedzie w góry — latem na włóczęgi, zimą na narty.

„Zrobić coś z niczego i to sprzedać. To nazywam sztuką” — Frank Zappa. Najważniejsze jest to, żeby spojrzeć na projekt nie drobiazgowo, w jednym aspekcie, tylko globalnie. Wtedy jesteś w stanie zauważyć istotne sprawy, które mogą wpłynąć na to, czy odniesiesz sukces, czy poniesiesz porażkę.

 • 1. Informacje wstępne
  • 1.1. Język UML, cel i zastosowanie00:05:27
  • 1.2. UML - projektowanie, modelowanie i zastosowania00:03:00
 • 2. Narzędzia służące do budowy diagramów
  • 2.1. Enterprise Architect - budowa programu00:08:33
  • 2.2. Zasady pracy w programie00:08:42
  • 2.3. Standardy projektowe, konstruowanie diagramów00:06:28
  • 2.4. Przygotowanie do publikacji i publikacji00:11:36
 • 3. Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram)
  • 3.1. Podstawowe elementy - konwencje UML00:08:16
  • 3.2. Związki na diagramach przypadków użycia - zależności między procesami w systemie - typy: use, associate00:06:17
  • 3.3. Związki na diagramach przypadków użycia - zależności między procesami w systemie - typy: generalize, realize00:04:40
  • 3.4. Związki na diagramach przypadków użycia - zależności między procesami w systemie - typy: include, extend00:06:03
  • 3.5. Związki na diagramach przypadków użycia - zależności między procesami w systemie - typy: invokes, precedes00:03:48
  • 3.6. Stereotypy - rozszerzenie języka00:05:47
  • 3.7. Scenariusze - czynności składowe procesów00:05:20
  • 3.8. Tworzenie diagramu przypadków użycia - część 1.00:05:39
  • 3.9. Tworzenie diagramu przypadków użycia - część 2.00:05:27
 • 4. Diagram klas (Class Diagram)
  • 4.1. Tworzenie modelu00:04:18
  • 4.2. Konwencje UML - podstawowe elementy diagramów klas00:07:34
  • 4.3. Atrybuty klasy - właściwości obiektów systemu00:05:11
  • 4.4. Operacje klasy - funkcje i działania obiektów systemu00:04:18
  • 4.5. Związki między klasami - struktura zależności obiektów systemu - typy: Associate i Generalize00:04:20
  • 4.6. Związki między klasami - struktura zależności obiektów systemu - typy: Aggregate (Agregacja) i Composite (kompozycja)00:04:19
  • 4.7. Związki między klasami - struktura zależności obiektów systemu - typy: Realize (realizacja) i Nesting (zagnieżdżenie)00:03:43
  • 4.8. Dodatkowe informacje uściślające definicję klasy - połączenie z00:05:06
  • 4.9. Tworzenie diagramu klas - projektowanie obiektowe - część 1.00:07:08
  • 4.10. Tworzenie diagramu klas - projektowanie obiektowe - część 2.00:05:46
 • 5. Diagram czynności (Activity Diagram)
  • 5.1. Podstawowe pojęcia00:07:02
  • 5.2. Przepływy proste00:04:34
  • 5.3. Przepływy decyzyjne - rozgałęzienie procesu00:08:29
  • 5.4. Przepływy współbieżne - przetwarzanie równoległe00:07:39
  • 5.5. Tory i partycje - oznaczanie odpowiedzialności lub miejsca realizacji00:10:09
  • 5.6. Wagi - uruchomienie czynności po przekroczeniu wartości granicznej00:04:07
  • 5.7. Sygnały - uruchomienie czynności zdalnie lub w/po określonym czasie00:06:07
  • 5.8. Użycie bufora centralnego00:06:13
  • 5.9. Obszary rozszerzenia - przetwarzanie strumieni danych lub kolejek obiektów00:08:54
  • 5.10. Obszary przerwania - zdalne, czasowe lub awaryjne przerwanie czynności/procesu00:11:23
  • 5.11. Tworzenie diagramu czynności - część 1.00:06:21
  • 5.12. Tworzenie diagramu czynności - część 2.00:06:31
  • 5.13. Tworzenie diagramu czynności - część 3.00:09:19
 • 6. Diagram komunikacji (Communication Diagram)
  • 6.1. Podstawowe elementy 5:0300:05:03
  • 6.2. Tworzenie diagramu komunikacji - część 1.00:05:59
  • 6.3. Tworzenie diagramu komunikacji - część 2.00:07:09
 • 7. Diagramy: obiektów (Object Diagram) i pakietów (Package Diagram)
  • 7.1. Tworzenie diagramu obiektów - część 1.00:09:06
  • 7.2. Tworzenie diagramu obiektów - część 2.00:06:46
  • 7.3. Tworzenie diagramu pakietów - część 1.00:08:47
  • 7.4. Tworzenie diagramu pakietów - część 2.00:05:40
 • 8. Dodatkowe mechanizmy wspomagające implementację modelu UML
  • 8.1. Generowanie dokumentacji00:08:41
  • 8.2. Eksport i import modelu do XML00:05:41
  • 8.3. Generowanie kodu szkieletowego00:04:16

 • Tytuł: Język UML. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie systemów informatycznych
 • Autor: Marcin Albiniak
 • Ilość rozdziałów: 8
 • Ilość lekcji: 48
 • Czas trwania: 05:10:42
 • ISBN: 978-83-283-2255-4, 9788328322554
 • Identyfikator pozycji: vumlkv