Helion


Szczegóły kursu video

Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisać dobry, niezawodny i łatwy w utrzymaniu kod

Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisać dobry, niezawodny i łatwy w utrzymaniu kod

Obierz kurs na perfekcyjne kodowanie poprzez testowanie

Jednostkowe i integracyjne testy oprogramowania należą do paradygmatów profesjonalnego kodowania. W niemal każdym ogłoszeniu o pracę na stanowisku programisty, w sekcji wymagań dotyczących kandydata, zamieszczona jest informacja o umiejętności przeprowadzania testów jednostkowych, jak również znajomości przeznaczonych do tego szczegółowych narzędzi. Dlaczego to tak ważna kompetencja? Otóż testy jednostkowe nie służą jedynie sprawdzeniu wyniku pojedynczego bloku kodu; kod pisany pod testy jednostkowe wymusza na programiście wykorzystywanie wzorców projektowych, dzięki czemu powstaje produkt lepszej jakości, w efekcie łatwiejszy w utrzymaniu.

Przygotowując niniejsze szkolenie, jego autor postawił sobie za cel nie tylko przybliżenie słuchaczowi definicji związanych z testowaniem oraz zaprezentowanie narzędzi służących testom, ale przede wszystkim pokazanie różnicy między kodem pisanym bez testów jednostkowych i kodem tworzonym z użyciem takich testów. Dlatego też proponowany kurs został skonstruowany tak, by przedstawić cały proces decyzyjno-skutkowy związany z kodowaniem z testowaniem lub bez testowania. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił przetestować napisany przez siebie kod, a także zdobędzie umiejętność pisania kodu, który pomyślnie przejdzie testy — jego własne oraz prowadzone przez innych programistów z zespołu.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Podczas pracy z tym kursem video:

 • poznasz ogólne zasady dotyczące testów jednostkowych i integracyjnych;
 • będziesz pracować z wieloma narzędziami służącymi testowaniu;
 • przeprowadzisz testy manualne, jednostkowe, parametryzowane oraz integracyjne;
 • dowiesz się, na czym polega automatyzacja testów i jak ją zrealizować.

Co więcej...

 • ...poznając zasady dotyczące różnych rodzajów testowania, w oczywisty sposób nauczysz się pisać kod lepszej jakości.

Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisać dobry, niezawodny i łatwy w utrzymaniu kod kończy się na poziomie średnio zaawansowanym — szkolenie bowiem obejmuje opisane i poparte praktycznymi przykładami podstawowe przypadki testowe (jednostkowe) oraz wymagające szerszego spojrzenia i przygotowania infrastruktury środowiska testowego testy integracyjne.

Spędź ten dzień we własnej bibliotece!

Tak, to nie żart, to bardzo poważna propozycja — na dobry początek pracy z niniejszym kursem napiszesz niewielką bibliotekę, którą będziesz rozwijać w miarę zapoznawania się z kolejnymi narzędziami i sposobami testowania we frameworkach: MsTest, xUnit oraz nUnit. Rozpoczniesz od testów jednostkowych, sprawdzających pojedyncze metody, a następnie poznasz i wykorzystasz mechanizm dependency injection oraz jeden z popularnych kontenerów IoC (inversion of control) — niezwykle ważne podczas pisania testowalnego kodu. Dowiesz się, czym jest TDD (test-driven development), a w dalszej części kursu napiszesz testy integracyjne sprawdzające integrację Twojej biblioteki z zewnętrznym Web API typu REST, testy warstwy bazodanowej oraz kompletny test integracyjny całego endpointu REST API z wykorzystaniem klasy TestServer. Jeśli nie pracowałeś dotąd z frameworkiem Asp.Net Core 2.0, teraz będziesz miał okazję napisać oraz uruchomić na serwerze IIS w pełni działającą aplikację Web API REST wraz z dostępem do bazy danych z wykorzystaniem Entity Framework Core w podejściu Code First. Na koniec kursu uruchomisz i skonfigurujesz tzw. build server, który po wykryciu zmiany w repozytorium kodu automatycznie uruchomi wszystkie testy, a po ich pomyślnym zakończeniu opublikuje napisaną przez Ciebie bibliotekę. W ten sposób zautomatyzujesz proces testowania i publikacji.

Tylko dla wtajemniczonych

Wraz z kursem jego autor udostępnia repozytorium Git dostępne z całym kodem źródłowym. Repozytorium jest wygodnie skonstruowane, zawiera bowiem commity dodane po każdej z praktycznych lekcji (czyli takich, podczas których powstał jakikolwiek kod). Commit message zaczyna się od numeru lekcji. Dzięki temu słuchacz może skupić się na słuchaniu i oglądaniu, by następnie, w miarę potrzeby i chęci, swobodnie przełączać się w repozytorium kodu pomiędzy commitami i aktualizować tym samym pliki projektu na swoim komputerze, a przy tym koncentrować się na pisaniu testów

Poznaj naszego eksperta

Materiał zawarty w szkoleniu Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisać dobry, niezawodny i łatwy w utrzymaniu kod opanujesz dzięki jego autorowi Marcinowi Szyszce. Marcin Szyszka z wykształcenia jest inżynierem elektroniki i telekomunikacji, z wyboru — programistą. Pracuje jako .Net developer przy projektach aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych z wykorzystaniem platformy Xamarin. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach programistycznych oraz śledząc aktualności. Od początku aktywności zawodowej jest związany z platformą .Net, ale nie zamyka się na technologie front-endowe.

Prywatnie mąż Małgorzaty i pasjonat sportowej odmiany paintballa, grający w warszawskiej drużynie Grim Reapers (wicemistrz Polski 2017).

Zawsze staraj się, aby Twój kolejny kod był lepszy od poprzedniego!

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Wstęp00:03:51
 • 2. Instalacja narzędzi
  • 2.1. Lista narzędzi00:01:40
  • 2.2. Instalacja Visual Studio 201700:02:18
  • 2.3. Instalacja Sourcetree + Git00:02:57
  • 2.4. Instalacja konsoli ConEmu00:01:06
  • 2.5. Instalacja Postmana00:00:57
  • 2.6. Instalacja Jenkinsa00:03:01
 • 3. Biblioteka do obliczania ocen semestralnych uczniów
  • 3.1. Wstęp00:00:16
  • 3.2. Wymagania biznesowe biblioteki00:01:54
  • 3.3. Implementacja biblioteki00:06:04
 • 4. Testy manualne
  • 4.1. Wstęp00:00:21
  • 4.2. Przegląd dostępnych rozwiązań00:04:04
  • 4.3. C# Interactive00:05:04
  • 4.4. Aplikacja konsolowa00:06:22
 • 5. Testy jednostkowe
  • 5.1. Wstęp00:00:23
  • 5.2. Test biblioteki poprzez test jednostkowy00:07:01
  • 5.3. Definicja i zasady testu jednostkowego00:01:40
  • 5.4. Framework MSTest00:01:44
  • 5.5. Tworzenie projektu MSTest i uruchamianie testów z poziomu CMD00:03:11
  • 5.6. Framework xUnit00:00:57
  • 5.7. Tworzenie projektu xUnit w VS i pisanie testu jednostkowego00:03:45
  • 5.8. Tworzenie projektu xUnit i uruchamianie testów z poziomu CMD00:02:07
  • 5.9. Framework nUnit00:01:32
  • 5.10. Tworzenie projektu nUnit i uruchamianie testów z poziomu CMD00:06:03
 • 6. Testy parametryzowane
  • 6.1. Wstęp00:00:36
  • 6.2. Zmiany w napisanej bibliotece00:01:29
  • 6.3. Testy parametryzowane typami prostymi w MSTest (DataRow)00:13:06
  • 6.4. Testy parametryzowane typami prostymi w xUnit (InlineData)00:04:11
  • 6.5. Testy parametryzowane typami złożonymi w xUnit (ClassData)00:10:13
  • 6.6. Testy parametryzowane typami złożonymi w xUnit (MemberData)00:08:36
  • 6.7. Testy parametryzowane typami prostymi w nUnit (TestCase)00:03:42
  • 6.8. Testy parametryzowane typami złożonymi w nUnit (TestCaseSource)00:08:55
  • 6.9. Testy parametryzowane - parametryzowanie całej klasy testów w nUnit (TestFixtureSource)00:06:07
 • 7. Polimorfizm i dependency injection
  • 7.1. Wstęp00:00:58
  • 7.2. Nowa funkcja biblioteki - implementacja00:07:04
  • 7.3. Wprowadzenie interfejsu i test jednostkowy z zastąpieniem zależności w MSTest00:17:28
  • 7.4. Test jednostkowy z wykorzystaniem narzędzia Moq do podmiany zależności w xUnit00:07:57
  • 7.5. Test jednostkowy z wykorzystaniem narzędzia NSubstitute do podmiany w zależności w nUnit00:07:37
 • 8. Kontenery IoC
  • 8.1. Wstęp00:00:23
  • 8.2. Przykład wykorzystania kontenera Autofac w aplikacji konsolowej00:10:32
  • 8.3. Test integracyjny sprawdzający rejestracje zależności w kontenerze00:10:46
 • 9. Test-driven development
  • 9.1. Wstęp00:01:45
  • 9.2. Opis nowej funkcji biblioteki i szkielety testów jednostkowych00:05:21
  • 9.3. Implementacja testów oraz kodu nowej funkcji00:17:13
 • 10. Aplikacja Web API Asp.Net Core
  • 10.1. Wstęp00:00:52
  • 10.2. Utworzenie projektu aplikacji oraz dodanie kontrolera00:04:20
  • 10.3. Dodanie kontrolera z metodą przyjmującą dane oraz sprawdzenie działania narzędziem Postman00:04:08
  • 10.4. Dodanie Entity Framework Core, modelu bazodanowego oraz migracji00:10:08
  • 10.5. Implementacja logiki do zapisu danych w bazie danych00:06:51
  • 10.6. Włączenie serwera IIS i opublikowanie aplikacji Web API00:05:50
 • 11. Testy integracyjne z Web API
  • 11.1. Wstęp00:00:31
  • 11.2. Implementacja interfejsu powstałego w wyniku dodawania nowej funkcji w podejściu TDD00:06:16
  • 11.3. Test integracyjny w MSTest i atrybuty do zarządzania zasobami00:08:58
  • 11.4. Test integracyjny w xUnit i IClassFixture do zarządzania zasobami00:08:39
  • 11.5. Test integracyjny w nUnit i atrybuty do zarządzania zasobami00:09:10
 • 12. Testy integracyjne warstwy bazodanowej
  • 12.1. Wstęp00:00:18
  • 12.2. Refaktoryzacja kodu, aby mógł zostać przetestowany00:05:15
  • 12.3. Test integracyjny w xUnit z wykorzystaniem InMemoryDatabase00:10:17
  • 12.4. Test integracyjny w xUnit z wykorzystaniem bazy danych MS SQL00:10:59
 • 13. Testy integracyjne całych endpointów Web API
  • 13.1. Wstęp00:01:24
  • 13.2. Dodanie projektu testów integracyjnych00:01:51
  • 13.3. Dodanie fixture class oraz wprowadzenie kolekcji testów00:11:28
  • 13.4. Testy integracyjne00:12:16
 • 14. Automatyzacja testów
  • 14.1. Automatyzacja testów z wykorzystaniem build servera Jenkins00:13:08
 • 15. Podsumowanie
  • 15.1. Podsumowanie00:00:48

 • Tytuł: Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisać dobry, niezawodny i łatwy w utrzymaniu kod
 • Autor: Marcin Szyszka
 • Ilość rozdziałów: 15
 • Ilość lekcji: 65
 • Czas trwania: 05:45:44
 • ISBN: 978-83-283-4689-5, 9788328346895
 • Identyfikator pozycji: vwdtnp
 • Wydawca: Videopoint