Helion


Szczegóły kursu video

Wyrażenia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmienią Twoje życie

Wyrażenia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmienią Twoje życie


Wyrażenia regularne stanowią integralną część narzędzi systemowych wielu edytorów tekstu i języków programowania przetwarzających tekst. W formie odrębnych bibliotek są dostępne praktycznie dla wszystkich używanych obecnie języków programowania. Dlaczego? Powodem ich popularności jest ogromna użytkowość — wyrażenia regularne bardzo ułatwiają życie w trakcie działania na łańcuchach znaków, czy ogólnie: podczas pracy z tekstem w różnych przeznaczonych do tego edytorach. Ich znajomość przyda się zarówno programistom, jak i tym, którzy nie programują, ale zajmują się działaniami na tekstach w stosownych edytorach.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie pracy z niniejszym kursem video poznasz metaznaki i sposoby ich wykorzystywania. Dowiesz się wszystkiego, co istotne w zakresie klas znaków, będziesz też pracować z kwantyfikatorami i grupami wyrażeń. Wreszcie opanujesz wiedzę o budowaniu alternatywnych gałęzi wyrażeń. Co więcej, wszystkie te działania będziesz wykonywać zarówno w programie do edycji tekstu, jak i w języku programowania.

Zatem do dzieła!

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Przywitanie i krótkie omówienie zawartości kursu00:02:50
 • 2. Wprowadzenie
  • 2.1. Wyrażenia regularne - zarys00:05:27
  • 2.2. Przykładowe języki programowania i edytory tekstu00:01:29
 • 3. Znaki o specjalnym znaczeniu
  • 3.1. Podstawowa budowa wyrażenia i używanie flag - teoria00:04:43
  • 3.2. Podstawowa budowa wyrażenia i używanie flag - ćwiczenia (OpenOffice)00:03:46
  • 3.3. Podstawowa budowa wyrażenia i używanie flag - ćwiczenia (JavaScript)00:06:56
  • 3.4. Metaznaki - teoria00:03:15
  • 3.5. Metaznaki - ćwiczenia (OpenOffice)00:03:59
  • 3.6. Metaznaki - ćwiczenia (JavaScript)00:01:15
  • 3.7. Metaznak kropki - teoria00:03:13
  • 3.8. Metaznak kropki - ćwiczenia (OpenOffice)00:10:56
  • 3.9. Metaznak kropki - ćwiczenia (JavaScript)00:05:24
  • 3.10. Znak zmiany znaczenia - teoria00:04:30
  • 3.11. Znak zmiany znaczenia - ćwiczenia (OpenOffice)00:09:19
  • 3.12. Znak zmiany znaczenia - ćwiczenia (JavaScript)00:04:01
  • 3.13. Pozostałe znaki specjalne - teoria00:03:47
  • 3.14. Pozostałe znaki specjalne - ćwiczenia (OpenOffice)00:03:21
  • 3.15. Pozostałe znaki specjalne - ćwiczenia (JavaScript)00:03:15
 • 4. Klasy znaków
  • 4.1. Klasy proste - teoria00:04:10
  • 4.2. Klasy proste - ćwiczenia (OpenOffice)00:12:38
  • 4.3. Klasy proste - ćwiczenia (JavaScript)00:04:23
  • 4.4. Klasy zakresowe - teoria00:07:48
  • 4.5. Klasy zakresowe - ćwiczenia (OpenOffice)00:11:22
  • 4.6. Klasy zakresowe - ćwiczenia (JavaScript)00:15:35
  • 4.7. Klasy negujące - teoria00:02:01
  • 4.8. Klasy negujące - ćwiczenia (OpenOffice)00:03:59
  • 4.9. Klasy negujące - ćwiczenia (JavaScript)00:06:57
  • 4.10. Metaznaki wewnątrz klasy - teoria00:06:12
  • 4.11. Metaznaki wewnątrz klasy - ćwiczenia (OpenOffice)00:08:26
  • 4.12. Metaznaki wewnątrz klasy - ćwiczenia (JavaScript)00:11:54
  • 4.13. Klasy predefiniowane - teoria00:06:38
  • 4.14. Klasy predefiniowane - ćwiczenia (OpenOffice)00:15:56
  • 4.15. Klasy predefiniowane - ćwiczenia (JavaScript)00:12:00
 • 5. Kwantyfikatory
  • 5.1. Kwantyfikatory podstawowe - teoria00:07:01
  • 5.2. Kwantyfikatory podstawowe - ćwiczenia (OpenOffice)00:04:22
  • 5.3. Kwantyfikatory podstawowe - ćwiczenia (JavaScript)00:06:06
  • 5.4. Precyzyjne wskazywanie liczby powtórzeń - teoria00:06:16
  • 5.5. Precyzyjne wskazywanie liczby powtórzeń - ćwiczenia (OpenOffice)00:04:25
  • 5.6. Precyzyjne wskazywanie liczby powtórzeń - ćwiczenia (JavaScript)00:05:51
 • 6. Złożone wzorce
  • 6.1. Grupowanie wyrażeń - teoria00:04:18
  • 6.2. Grupowanie wyrażeń - ćwiczenia (OpenOffice)00:08:20
  • 6.3. Grupowanie wyrażeń - ćwiczenia (JavaScript)00:04:38
  • 6.4. Alternatywna gałąź - teoria00:03:10
  • 6.5. Alternatywna gałąź - ćwiczenia (OpenOffice)00:06:03
  • 6.6. Alternatywna gałąź - ćwiczenia (JavaScript)00:05:32
 • 7. Proste praktyczne wzorce
  • 7.1. Data00:05:38
  • 7.2. Adres mailowy00:04:39
  • 7.3. Karta kredytowa00:03:27
  • 7.4. Strona WWW00:02:51
  • 7.5. Numer telefonu00:04:31
  • 7.6. Adres00:05:29
 • 8. Zakończenie
  • 8.1. Kilka słów na koniec pierwszego poziomu kursu00:01:08

 • Tytuł: Wyrażenia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmienią Twoje życie
 • Autor: Jarosław Baca
 • Ilość rozdziałów: 8
 • Ilość lekcji: 52
 • Czas trwania: 05:05:10
 • ISBN: 978-83-283-3483-0, 9788328334830
 • Data wydania: 2017-01-03
 • Identyfikator pozycji: vwyrar
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint