Helion


Szczegóły ebooka

 
Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy


Długo oczekiwany Windows 7 wreszcie pojawił się na rynku i szybko wzbudził uznanie rzesz użytkowników, korzystających ze starszych systemów operacyjnych firmy Microsoft. Nie jest to zachwyt bezpodstawny — nowy Windows jest bezpieczniejszy, bardziej atrakcyjny graficznie i bardziej dopracowany niż jego poprzednie wersje, a według deklaracji producenta stał się też stabilniejszy i bardziej wydajny. Co ważniejsze, oferuje również znacznie większe możliwości, o czym szczególnie szybko mogą przekonać się osoby posiadające nieco szerszą wiedzę niż przeciętny użytkownik tego systemu.

Wiedzę na temat tych możliwości pomoże Ci zdobyć książka "Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy ". W niezwykle zwartej i skrótowej formie zaprezentowane tu zostały polecenia nowego systemu operacyjnego, a opisy poszczególnych komend wzbogacono o praktyczne przykłady ich zastosowania. Lektura leksykonu sprawi, że staniesz się ekspertem w korzystaniu z tekstowego trybu pracy środowiska, zarządzaniu strukturą katalogów i plików, sterowaniu wykonywaniem zadań i określaniu parametrów systemu operacyjnego. Poznasz również komendy umożliwiające zarządzanie dyskami i woluminami, a polecenia związane z konfiguracją i używaniem połączeń sieciowych odkryją przed Tobą wszystkie tajemnice.

 • Korzystanie z trybu tekstowego, plików wsadowych i skrótów klawiaturowych
 • Zarządzanie strukturą katalogów
 • Podstawowe i zaawansowane operacje na plikach
 • Korzystanie z edytorów tekstowych oferowanych przez system
 • Zarządzanie zadaniami i tworzenie skryptów
 • Konfiguracja parametrów pracy systemu i zmiennych środowiskowych
 • Zarządzanie systemem plików, dyskami i woluminami
 • Konfiguracja i wykorzystanie połączeń sieciowych

Spraw, aby polecenia Windows 7 stały się Twoimi najlepszymi przyjaciółmi.

Wprowadzenie (7)

1. Tryb tekstowy (10)

 • Praca w trybie konsoli (10)
 • Pliki wsadowe (15)
 • cmd (15)

2. Zarządzanie katalogami (34)

 • Zakładanie katalogów (34)
 • Zmienianie nazw katalogów (40)
 • Usuwanie katalogów (44)
 • Dołączanie katalogów (46)
 • Zmiana katalogu (48)
 • Wyświetlanie graficznej struktury katalogów (50)
 • Kopiowanie drzew katalogów (52)

3. Zarządzanie plikami (57)

 • Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego (57)
 • Wyszukiwanie ciągów znaków (59)
 • Sortowanie wierszy (67)
 • Drukowanie plików tekstowych (70)
 • Przenoszenie plików (72)
 • Usuwanie plików (72)
 • Lista plików i katalogów (74)
 • Rozszerzenia nazw plików (79)
 • Atrybuty plików (81)
 • Lista kontroli dostępu do plików (82)
 • Porównywanie plików (87)
 • Kopiowanie plików (91)
 • Zmiana nazwy plików (94)
 • Zamiana plików (96)
 • Porównywanie zawartości dyskietek (98)
 • Kopiowanie zawartości dyskietek (98)
 • Konwersja plików wykonywalnych na binarne (99)
 • Rozpakowywanie plików instalacyjnych (100)

4. Edytory (101)

 • Edytor tekstowy (101)
 • Edytor liniowy (106)
 • Komentarz (107)

5. Zarządzanie zadaniami (109)

 • Uruchamianie poleceń w określonym czasie (109)
 • Wywoływanie programów wsadowych (122)
 • Zawieszanie przetwarzania programów wsadowych (126)
 • Wyłączanie przerywania zadań (128)
 • Wyświetlanie nowego okna (129)
 • Tytuł okna wiersza polecenia (131)
 • Czyszczenie ekranu (132)
 • Testowanie i edytowanie narzędzi (133)
 • Wykonywanie zadania w pętli (135)
 • Przejście do instrukcji oznaczonej etykietą (139)
 • Instrukcja warunkowa (141)
 • Sterowanie wyświetlaniem informacji na ekranie (144)
 • Zachowanie bieżącego katalogu dla polecenia POPD (146)
 • Przejście do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD (147)
 • Zmienne środowiskowe dla plików wsadowych (147)
 • Ładowanie programu powyżej pierwszych 64 kB (150)
 • Zmiana położenia parametrów w pliku wsadowym (151)
 • Host skryptów systemu Windows (153)
 • Kończenie pracy skryptów wsadowych (154)
 • Wylogowywanie (155)

6. Parametry systemu operacyjnego (156)

 • Wersja systemu operacyjnego (156)
 • Tekst zgłoszenia trybu konsoli (158)
 • Ścieżka wyszukiwania dla plików wykonywalnych (161)
 • Kolor tła i napisów konsoli (162)
 • Strona kodowa (163)
 • Konfigurowanie klawiatury do wymagań języka (165)
 • Data i czas systemu operacyjnego (165)
 • Dodatkowe funkcje wiersza poleceń (167)
 • Wyświetlanie komunikatów ekranowych (171)
 • Zmiany środowiska przez plik wsadowy (173)
 • Drukowanie grafiki (173)
 • Drukowanie znaków w trybie graficznym (174)
 • Informacja o poleceniach systemu Windows 7 (175)
 • Zajętość pamięci RAM (176)
 • Konfigurowanie urządzeń systemowych (178)
 • Zmienne środowiskowe (182)
 • Dysk wirtualny (185)
 • Parametry ładowania systemu (186)
 • Lista sterowników urządzeń (190)
 • Edytowanie informacji o zdarzeniach (191)
 • Odświeżanie zasad grup (192)
 • Zarządzanie dziennikami zdarzeń (193)
 • Informacje o procesach (197)
 • Zamykanie procesów (198)

7. System plików (200)

 • Partycjonowanie dysku (200)
 • Formatowanie nośników (200)
 • Montowanie woluminu (202)
 • Dane woluminu (204)
 • Etykieta woluminu lub dysku (204)
 • Kontrola poprawności zapisywania plików na dysku (206)
 • Defragmentowanie woluminów (206)
 • Testowanie i naprawa nośników (207)
 • Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku (210)
 • Kompresja na partycjach NTFS (210)
 • Konwersja systemu FAT na NTFS (212)
 • Pomiar wydajności dysków (216)

8. Praca w sieci (217)

 • Adres MAC karty sieciowej (217)
 • Konfiguracja IP (219)
 • ABC pracy w kilku sieciach (221)
 • Testowanie połączenia sieciowego (223)
 • Statystyka połączenia TCP/IP (226)
 • Wysyłanie komunikatów do użytkowników (229)
 • Terminal (230)
 • Informacje o systemie (231)

Skorowidz (233)