Helion


Szczegóły ebooka

Windows od środka. Architektura systemu, procesy, wątki, zarządzanie pamięcią i dużo więcej. Wydanie VII

Windows od środka. Architektura systemu, procesy, wątki, zarządzanie pamięcią i dużo więcej. Wydanie VII


Systemy operacyjne Windows 10 i Windows Server 2016 bardzo różnią się od swoich poprzedników. Są bardziej złożone, a niektóre zastosowane rozwiązania można określić jako zaawansowane i wysublimowane. Zwłaszcza znajomość wewnętrznych mechanizmów systemu, architektury jądra i systemowego modelu bezpieczeństwa okazuje się niezwykle istotna dla programistów i inżynierów ds. bezpieczeństwa. Bez tej wiedzy trudno mówić o prawdziwie niezawodnej pracy oprogramowania tworzonego dla maszyn pracujących pod kontrolą najnowszych wersji systemu Windows.

Ta książka jest pierwszym tomem klasycznego przewodnika po wewnętrznych mechanizmach podstawowych komponentów systemu Windows. Omówiono w niej architekturę systemu Windows, sposoby implementowania i modyfikacji procesów, przetwarzania wątków oraz korzystania z pamięci fizycznej i wirtualnej. Sporo miejsca poświęcono operacjom wejścia-wyjścia oraz integracji ze sterownikami poszczególnych urządzeń. Szczegółowo przedstawiono zabezpieczenia wbudowane w system. Projektanci oprogramowania, specjaliści ds. bezpieczeństwa oraz administratorzy systemów informatycznych znajdą tu wiele ważnych informacji, dzięki którym dogłębnie zrozumieją sposób działania systemu, co pozwoli im na podejmowanie lepszych decyzji.

Najważniejsze zagadnienia:

 • wprowadzenie do wewnętrznych mechanizmów systemu Windows
 • omówienie komponentów architektury systemu
 • procesy, zadania, wątki
 • funkcjonowanie menedżera pamięci i sposoby jej modyfikacji
 • operacje wejścia-wyjścia i obsługa urządzeń peryferyjnych
 • mechanizmy zabezpieczeń i zwalczanie złośliwego oprogramowania

Windows od podszewki - poznaj i zrozum!

 • Wprowadzenie
  • Historia książki
  • Zmiany w siódmym wydaniu
  • Praktyczne eksperymenty
  • Pominięte zagadnienia
  • Ostrzeżenie
  • Założenia dotyczące czytelnika
  • Struktura książki
  • Konwencje
  • Informacje o dodatkowych materiałach
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Zagadnienia i narzędzia
  • Wersje systemu operacyjnego Windows
   • Windows 10 i przyszłe wersje systemu Windows
   • Windows 10 i platforma OneCore
  • Podstawowe pojęcia i terminy
   • Interfejs API systemu Windows
    • Warianty interfejsu API systemu Windows
    • Architektura Windows Runtime
    • Środowisko .NET Framework
   • Usługi, funkcje i programy
   • Procesy
   • Wątki
    • Włókna
    • Wątki planowania w trybie użytkownika
   • Zadania
   • Pamięć wirtualna
   • Porównanie trybu jądra i trybu użytkownika
   • Hipernadzorca
   • Oprogramowanie sprzętowe
   • Usługi terminalowe i wiele sesji
   • Obiekty i dojścia
   • Zabezpieczenia
   • Rejestr
   • Unicode
  • Analizowanie wewnętrznych mechanizmów systemu Windows
   • Monitor wydajności i Monitor zasobów
   • Debugowanie jądra
    • Symbole powiązane z debugowaniem jądra
    • Debugging Tools for Windows
     • Debugowanie w trybie użytkownika
     • Debugowanie w trybie jądra
    • Narzędzie LiveKd
   • Windows Software Development Kit
   • Windows Driver Kit
   • Narzędzia z witryny Sysinternals
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Architektura systemu
  • Wymagania i cele projektowe
  • Model systemu operacyjnego
  • Opis architektury systemu
   • Przenośność
   • Wieloprocesorowość symetryczna
   • Skalowalność
   • Różnice między wersjami kliencką i serwerową
   • Wersja Checked build (kompilacja testowa)
  • Krótki opis architektury z mechanizmami bezpieczeństwa opartymi na wirtualizacji
  • Kluczowe komponenty systemu
   • Podsystemy środowiskowe i biblioteki podsystemów
    • Uruchamianie podsystemu
    • Podsystem Windows
     • Windows 10 a Win32k.sys
   • Inne podsystemy
    • Pikodostawcy i podsystem Windows dla systemu Linux
    • Biblioteka Ntdll.dll
    • Obrazy natywne
   • Centrum wykonawcze
   • Jądro
    • Obiekty jądra
    • Obszar i blok kontrolny procesora
    • Obsługa sprzętu
   • Warstwa abstrakcji sprzętowej
   • Sterowniki urządzeń
    • Model sterowników systemu Windows
    • Fundament sterownika
    • Uniwersalne sterowniki Windows
   • Procesy systemowe
    • Proces bezczynności
    • Proces System a wątki systemowe
    • Proces bezpieczeństwa systemu
    • Proces kompresji pamięci
    • Menedżer sesji
    • Procesy inicjalizacyjne
    • Menedżer kontroli usług
    • Procesy Winlogon, LogonUI oraz Userinit
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Procesy i zadania
  • Tworzenie procesu
   • Argumenty funkcji CreateProcess*
   • Tworzenie nowoczesnych procesów systemu Windows
   • Tworzenie innych rodzajów procesów
  • Wewnętrzne elementy procesów
  • Chronione procesy
   • Protected Process Light (PPL)
   • Obsługa zewnętrznych procesów przez rozszerzenie PPL
  • Procesy minimalne i procesy Pico
   • Procesy minimalne
   • Procesy Pico
  • Programy Trustlet (bezpieczne procesy)
   • Struktura programu Trustlet
   • Metadane zasad programów Trustlet
   • Atrybuty programów Trustlet
   • Programy Trustlet wbudowane w system
   • Tożsamość programów Trustlet
   • Usługi izolowanego trybu użytkownika
   • Wywołania systemowe dostępne dla programów Trustlet
  • Przepływ funkcji CreateProcess
   • Etap 1. Przekształcanie i sprawdzanie poprawności parametrów i flag
   • Etap 2. Otwieranie obrazu do wykonania
   • Etap 3. Tworzenie obiektu procesu wykonawczego systemu Windows
    • Etap 3A. Konfigurowanie obiektu EPROCESS
    • Etap 3B. Tworzenie początkowego obszaru adresów procesu
    • Etap 3C. Tworzenie struktury procesu jądra
    • Etap 3D. Zakończenie konfigurowania obszaru adresów procesu
    • Etap 3E. Konfigurowanie struktury PEB
    • Etap 3F. Zakończenie konfigurowania obiektu procesu wykonawczego
   • Etap 4. Tworzenie początkowego wątku oraz jego stosu i kontekstu
   • Etap 5. Przeprowadzanie inicjalizacji powiązanej z podsystemem systemu Windows
   • Etap 6. Rozpoczęcie wykonywania wątku początkowego
   • Etap 7. Przeprowadzanie inicjalizacji procesu w kontekście nowego procesu
  • Kończenie procesu
  • Program ładujący obrazy
   • Wczesna inicjalizacja procesu
   • Przekierowywanie i rozwiązywanie nazw bibliotek DLL
    • Przekierowywanie nazw bibliotek DLL
   • Baza danych załadowanych modułów
   • Analizowanie importu
   • Inicjalizacja procesu po imporcie
   • Technologia SwitchBack
    • Identyfikatory GUID technologii SwitchBack
    • Tryby zgodności technologii SwitchBack
    • Działanie technologii SwitchBack
   • Mechanizm API Sets
  • Zadania
   • Limity zadań
   • Obsługa zadania
   • Zadania zagnieżdżone
   • Kontenery systemu Windows (silosy serwerowe)
    • Obiekty zadania i silosy
    • Izolacja silosów
    • Granice izolacji silosów
    • Konteksty silosów
    • Monitory silosów
    • Tworzenie silosu serwerowego
    • Funkcja pomocnicza
    • Szablon kontenera
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Wątki
  • Tworzenie wątków
  • Wewnętrzne mechanizmy wątków
   • Struktury danych
   • Powstanie wątku
  • Sprawdzanie aktywności wątków
   • Ograniczenia wątków chronionych procesów
  • Planowanie wątków
   • Przegląd planowania w systemie Windows
   • Poziomy priorytetów
    • Priorytety czasu rzeczywistego
    • Użycie narzędzi pozwalających na interakcję z priorytetem
   • Stany wątków
   • Baza danych dyspozytora
   • Kwant
    • Obliczanie kwantu czasu
    • Kontrolowanie kwantu czasu
    • Zmienne kwanty czasu
    • Wartość rejestru z ustawieniami kwantu czasu
   • Zwiększanie priorytetu
    • Zwiększenia priorytetu spowodowane zdarzeniami planisty/dyspozytora
    • Przyspieszenie przechodzenia ze stanu oczekiwania
    • Zwiększenia priorytetu związane z własnością blokady
    • Zwiększenia priorytetu po zakończeniu operacji wejścia-wyjścia
    • Zwiększenia priorytetu podczas oczekiwania na zasoby wykonawcze
    • Zwiększenia priorytetu wątków pierwszoplanowych po oczekiwaniu
    • Zwiększenia priorytetu wątków graficznego interfejsu użytkownika po ich aktywacji
    • Zwiększenia priorytetu związane z brakiem dostępu do zasobów procesora
    • Stosowanie zwiększeń priorytetu
    • Usuwanie zwiększeń priorytetu
    • Zwiększenia priorytetu w wypadku gier i aplikacji multimedialnych
    • Automatyczne zwiększanie priorytetu
   • Przełączanie kontekstu
    • Direct Switch
   • Warianty planowania
    • Dobrowolne przełączanie
    • Wywłaszczanie
    • Upłynięcie kwantu czasu
    • Zakończenie
   • Wątki bezczynności
   • Wstrzymanie wątków
   • Głębokie zamrożenie
   • Wybór wątku
    • Planista bezczynności
   • Systemy wieloprocesorowe
    • Zestawy pakietu i zestawy SMT
    • Systemy NUMA
    • Przypisywanie procesorów do grupy
    • Procesory logiczne przypadające na grupę
    • Stan procesora logicznego
    • Skalowalność planisty
    • Koligacja
    • Rozszerzona maska koligacji
    • Systemowa maska koligacji
    • Idealny i ostatni procesor
    • Idealny węzeł
    • Zestawy procesorów
   • Wybór wątku w systemach wieloprocesorowych
   • Wybór procesora
    • Wybór procesora dla wątku, gdy dostępne są bezczynne procesory
    • Wybór procesora dla wątku, gdy nie ma żadnych bezczynnych procesorów
   • Planowanie heterogeniczne (big.LITTLE)
  • Planowanie oparte na grupach
   • Planowanie dynamiczne ze sprawiedliwym udostępnianiem
   • Limity wykorzystania procesora
   • Dynamiczne dodawanie i usuwanie procesorów
  • Fabryki procesów roboczych (pule wątków)
   • Tworzenie fabryki wątków roboczych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Zarządzanie pamięcią
  • Wprowadzenie do menedżera pamięci
   • Składniki menedżera pamięci
   • Strony małe i duże
   • Sprawdzanie wykorzystania pamięci
   • Synchronizacja wewnętrzna
  • Usługi menedżera pamięci
   • Stany stron i przydzielanie pamięci
   • Ładunek deklaracji i limit deklaracji
   • Blokowanie pamięci
   • Ziarnistość alokacji
   • Pamięć współdzielona i pliki mapowane
   • Ochrona pamięci
   • Zapobieganie wykonywaniu danych
   • Kopiowanie przy zapisie
   • Okienkowe poszerzanie przestrzeni adresowej
  • Sterty w trybie jądra (systemowe pule pamięci)
   • Rozmiary pul
   • Monitorowanie wykorzystania puli
   • Listy asocjacyjne
  • Menedżer sterty
   • Sterty procesu
   • Typy stert
   • Sterta NT
   • Synchronizacja sterty
   • Sterta o małej fragmentacji
   • Sterta segmentowa
   • Bezpieczeństwo stert
    • Funkcje bezpieczeństwa typowe dla stert segmentowych
   • Funkcje debugowania sterty
   • Mechanizm pageheap
   • Sterta odporna na błędy
  • Układy wirtualnej przestrzeni adresowej
   • Układy przestrzeni adresowej na platformie x86
   • Układ systemowej przestrzeni adresowej na platformie x86
   • Przestrzeń sesji na platformie x86
   • Systemowe wpisy tabeli stron
   • Układ przestrzeni adresowej na platformie ARM
   • Układ przestrzeni adresowej 64-bitowej
   • Ograniczenia adresowania wirtualnego na platformie x64
   • Dynamiczne zarządzanie systemową wirtualną przestrzenią adresową
   • Przydziały systemowej wirtualnej przestrzeni adresowej
   • Układ przestrzeni adresowej użytkownika
    • Randomizacja obrazu
    • Randomizacja stosu
    • Randomizacja sterty
    • ASLR w przestrzeni adresowej jądra
    • Kontrolowanie ograniczeń ochronnych
  • Tłumaczenie adresów
   • Tłumaczenie adresów wirtualnych na platformie x86
    • Tabele stron i ich wpisy
    • Bity zapisu sprzętowego i programowego we wpisach tabeli stron
   • Asocjacyjny bufor translacji
   • Tłumaczenie adresów wirtualnych na platformie x64
   • Tłumaczenie adresów wirtualnych na platformie ARM
  • Obsługa błędów strony
   • Niewłaściwe wpisy PTE
   • Prototypowe wpisy PTE
   • Operacje wejścia-wyjścia w stronicowaniu
   • Błąd strony kolidującej
   • Błędy stron klastrowanych
   • Pliki stronicowania
    • Plik wymiany
    • Wirtualny plik stronicowania
   • Ładunek deklaracji i systemowy limit deklaracji
   • Ładunek deklaracji a rozmiar pliku stronicowania
  • Stosy
   • Stosy użytkownika
   • Stosy jądra
   • Stos DPC
  • Deskryptory adresów wirtualnych
   • Struktury VAD procesu
   • Rotacja deskryptorów adresów wirtualnych
   • NUMA
  • Obiekty sekcji
  • Zestawy robocze
   • Stronicowanie na żądanie
   • Logiczny prefetcher i funkcja ReadyBoot
   • Strategia rozmieszczania
   • Zarządzanie zestawami roboczymi
   • Menedżer zestawu równowagi i program wymiany
   • Systemowe zestawy robocze
   • Powiadomienia o stanie pamięci
  • Baza danych numerów stron pamięci
   • Dynamika list stron
   • Priorytet stronicowy
   • Moduł zapisujący strony zmodyfikowane i zmapowane
   • Struktury danych PFN
   • Rezerwacja pliku stronicowania
  • Ograniczenia pamięci fizycznej
   • Limity pamięci w klienckich wersjach systemu Windows
  • Kompresja pamięci
   • Ilustracja kompresji
   • Architektura kompresji
  • Partycje pamięci
  • Scalanie pamięci
   • Etap wyszukiwania
   • Etap klasyfikacji
   • Etap scalania stron
   • Konwersja wpisu PTE z prywatnego na współdzielony
   • Zwalnianie stron scalonych
  • Enklawy pamięci
   • Interfejs programowy
   • Przygotowywanie enklaw pamięci
   • Konstruowanie enklawy
   • Wczytywanie danych do enklawy
   • Inicjalizacja enklawy
  • Proaktywne zarządzanie pamięcią (mechanizm SuperFetch)
   • Komponenty
   • Śledzenie i rejestrowanie
   • Scenariusze
   • Priorytet strony oraz ponowne bilansowanie
   • Niezawodność działania
   • Funkcja Ready Boost
   • Funkcja Ready Drive
   • Dublowanie procesu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. System operacji wejścia-wyjścia
  • Komponenty systemu operacji wejścia-wyjścia
   • Menedżer operacji wejścia-wyjścia
   • Typowe przetwarzanie operacji wejścia-wyjścia
  • Poziomy żądań przerwania IRQL i wywołania DPC
   • Poziomy żądań przerwania
   • Wywołania DPC
  • Sterowniki urządzeń
   • Typy sterowników urządzeń
    • Sterowniki WDM
    • Warstwy sterowników
   • Struktura sterownika
   • Obiekty sterowników i obiekty urządzeń
   • Otwieranie urządzeń
  • Przetwarzanie operacji wejścia-wyjścia
   • Typy operacji wejścia-wyjścia
    • Synchroniczne i asynchroniczne operacje wejścia-wyjścia
    • Szybka operacja wejścia-wyjścia
    • Operacja wejścia-wyjścia z mapowaniem plików i buforowanie plików
    • Operacja wejścia-wyjścia z techniką rozrzucania/zbierania
   • Pakiety żądań operacji wejścia-wyjścia IRP
    • Położenia stosu operacji wejścia-wyjścia
    • Przepływ pakietu IRP
   • Żądanie operacji wejścia-wyjścia wysyłane do jednowarstwowego sterownika urządzenia
    • Dostęp do buforu obszaru adresów użytkownika
     • Buforowana operacja wejścia-wyjścia
     • Bezpośrednia operacja wejścia-wyjścia
     • Żadna operacja wejścia-wyjścia
    • Synchronizacja
   • Żądania operacji wejścia-wyjścia kierowane do sterowników z warstwami
   • Operacja wejścia-wyjścia agnostyczna względem wątków
   • Anulowanie operacji wejścia-wyjścia
    • Anulowanie operacji wejścia-wyjścia zainicjowane przez użytkownika
    • Anulowanie operacji wejścia-wyjścia w przypadku zakończenia wątku
   • Porty ukończenia operacji wejścia-wyjścia
    • Obiekt IoCompletion
    • Użycie portów ukończenia
    • Działanie portu ukończenia operacji wejścia-wyjścia
   • Określanie priorytetu operacji wejścia-wyjścia
    • Priorytety operacji wejścia-wyjścia
    • Strategie określania priorytetów
    • Unikanie inwersji priorytetów operacji wejścia-wyjścia
    • Zwiększanie i podnoszenie priorytetu operacji wejścia-wyjścia
    • Rezerwacja przepustowości (zaplanowana operacja wejścia-wyjścia na pliku)
   • Powiadomienia kontenerów
  • Driver Verifier
   • Opcje weryfikacji powiązane z operacjami wejścia-wyjścia
   • Opcje weryfikacji związane z pamięcią
    • Special Pool
    • Śledzenie puli
    • Wymuszanie sprawdzania poziomu IRQL
    • Low Resources Simulation
    • Systematic Low Resources Simulation
    • Różne sprawdzenia
  • Menedżer technologii PnP
   • Poziom obsługi technologii Plug and Play
   • Wyliczanie urządzeń
   • Stosy urządzeń
    • Ładowanie sterowników stosu urządzeń
   • Obsługa technologii Plug and Play przez sterowniki
   • Instalacja sterownika Plug and Play
  • Ładowanie i instalowanie ogólnego sterownika
   • Ładowanie sterowników
   • Instalacja sterownika
  • Środowisko WDF
   • Środowisko KMDF
    • Struktura i działanie sterownika KMDF
    • Model obiektów KMDF
    • Model operacji wejścia-wyjścia środowiska KMDF
   • Środowisko UMDF
  • Menedżer zasilania
   • Stany Connected Standby i Modern Standby
   • Działanie menedżera zasilania
    • Działanie zasady zasilania związanej ze sterownikami
   • Kontrola zasilania urządzenia przez aplikację i sterownik
   • Środowisko zarządzania zasilaniem
    • Zarządzanie stanami wydajności
   • Żądania dostępności zasilania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Bezpieczeństwo
  • Klasy bezpieczeństwa
   • Kryteria oceny zaufanych systemów komputerowych (TCSEC)
   • Wspólne kryteria
  • Składniki systemu zabezpieczeń
  • Bezpieczeństwo oparte na wirtualizacji
   • Ochrona poświadczeń
    • Ochrona hasła
    • Ochrona klucza NTOWF (TGT)
    • Bezpieczna komunikacja
    • Blokada UEFI
    • Reguły uwierzytelniania i pancerny Kerberos
    • Przyszłe usprawnienia
   • Ochrona urządzenia
  • Ochrona obiektów
   • Sprawdzanie dostępu
   • Identyfikatory zabezpieczeń
    • Poziomy integralności
    • Tokeny
    • Personifikacja
    • Tokeny ograniczone
    • Filtrowany token administracyjny
   • Wirtualne konta usług
   • Deskryptory zabezpieczeń i kontrola dostępu
    • Przypisywanie list ACL
    • Zaufane wpisy ACE
    • Określanie dostępu
   • Dynamiczna kontrola dostępu
  • Interfejs AuthZ
   • Warunkowe wpisy ACE
  • Prawa i przywileje konta
   • Prawa konta
   • Przywileje
   • Superprzywileje
  • Tokeny dostępowe procesów i wątków
  • Inspekcje zabezpieczeń
   • Inspekcje dostępu do obiektów
   • Globalne zasady inspekcji
   • Ustawienia zaawansowanych zasad inspekcji
  • Kontenery aplikacji
   • Przegląd aplikacji UWP
   • Kontener aplikacji
    • Bezpieczeństwo środowiska AppContainer
    • Możliwości kontenera aplikacji
    • Kontener aplikacji a przestrzeń nazw obiektów
    • Uchwyty kontenera aplikacji
    • Brokery
  • Logowanie
   • Inicjacja procesu Winlogon
   • Etapy logowania użytkownika
    • MSV1_0
    • Kerberos
   • Wzmocnione uwierzytelnianie
   • Biometria w systemie Windows
   • Windows Hello
  • Kontrola konta użytkownika i wirtualizacja
   • Wirtualizacja systemu plików i rejestru
    • Wirtualizacja plików
    • Wirtualizacja rejestru
   • Podwyższanie uprawnień
    • Uruchamianie aplikacji z uprawnieniami administracyjnymi
    • Żądanie uprawnień administracyjnych
    • Automatyczne podnoszenie uprawnień
    • Ustawianie kontroli konta użytkownika
  • Osłabianie exploitów
   • Zasady osłabiania procesów
   • Integralność przepływu sterowania
    • Ochrona przepływu sterowania
    • Bitmapa CFG
    • Konstruowanie bitmapy CFG
    • Wzmacnianie mechanizmu CFG
    • Współdziałanie modułu ładującego z mechanizmem CFG
    • Ochrona CFG w jądrze
   • Asercje bezpieczeństwa
    • Obsługa kompilatora i systemu operacyjnego
    • Kody asercji bezpieczeństwa
  • Identyfikacja aplikacji
  • AppLocker
  • Zasady ograniczeń oprogramowania
  • Ochrona przed poprawkami jądra
   • PatchGuard
   • HyperGuard
  • Podsumowanie

 • Tytuły: Windows od środka. Architektura systemu, procesy, wątki, zarządzanie pamięcią i dużo więcej. Wydanie VII
 • Autor: Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark E. Russinovich, David A. Solomon
 • Tytuł oryginału: Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and more (7th Edition)
 • Tłumaczenie: Piotr Pilch, Zbigniew Waśko
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-3901-9, 9788328339019
 • Data wydania książki drukowanej: 2018-06-01
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-3902-6, 9788328339026
 • Data wydania: 2018-06-01
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: winod7
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion