Helion


edu-Libri

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego
Turysta senior na rynku usług hotelarskich
CORPORATE FINANCIAL COMMUNICATION IN POLAND
Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku
Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych