Helion


Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. Tom 4
Pan. Ukryte insygnia króla elfów
Symetria kiełbasy, czyli spacer po świecie geometrii
Na pomoc, Patycjo!
O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. Tom 5