Helion


Oficyna Wydawnicza IMPULS

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy  f, fi, w, wi, ł, ch (h)
Szkice do teorii wychowania kreatywnego
Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, r