Wydawca: Politechnika Częstochowska
Politechnika Częstochowska to najstarsza i największa uczelnia w regionie, która rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska w Częstochowie. Kształciła wtedy studentów na jednym wydziale – Wydziale Mechanicznym, obecnie uczelnia posiada sześć wydziałów, oferując studentom kilkadziesiąt kierunków i specjalności dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku i oczekiwań młodych ludzi. Politechnika Częstochowska to przyjazna i otwarta uczelnia, pełna ludzi z pasją ─ wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i międzynarodowego środowiska studenckiego. Kształci specjalistów nauk technicznych i ekonomicznych, którzy kształtują polską gospodarkę opartą na wiedzy, wykorzystującą innowacje technologiczne, realizującą założenia zrównoważonego rozwoju. Jest uczelnią, która z powodzeniem odnajduje się na wymagającym rynku edukacyjnym, a jej działalność naukowo-badawcza przynosi wymierne korzyści w różnych obszarach działalności gospodarczej i społecznej.

Systemy neuronowo-rozmyte w zarządzaniu logistyką zwrotną w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Magdalena Scherer

Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej

Iwetta Budzik-Nowodzińska, Paweł Nowodziński

Termodynamika techniczna. Laboratorium

Daniel Zbroński (red.)

Entrepreneurial Orientation and Organizational Flexibility of Small and Medium-Size Enterprises in a Pandemic Crisis

Małgorzata Okręglicka, Anna Lemańska-Majdzik, Maryna Pichugina, Lina Artemenko

Technologia informacyjna dla studentów. Edycja tekstów - część 1

Ewa Węgrzyn-Skrzypczak, Tomasz Skrzypczak

Aspekty mikrostrukturalne modyfikacji tarciowej z przemieszaniem materiału warstwy wierzchniej

Józef Iwaszko

Współczesne wyzwania logistyki

Oksana Seroka-Stolka, Beata Ślusarczyk

Dylematy i wyzwania w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Agnieszka Puto (red.)