Helion


Szczegóły ebooka

Wydajność Javy. Szczegółowe porady dotyczące programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II

Wydajność Javy. Szczegółowe porady dotyczące programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II


Istnieją dwie strategie rozwiązywania problemów wydajnościowych aplikacji w Javie. Z jednej strony można wykorzystać potężne komputery i przydzielić JVM ogromne zasoby pamięci, z drugiej - w czasach ekspansji rozwiązań opartych na chmurach obliczeniowych nowe znaczenie zyskują małe, jednoprocesorowe komputery. Firmy takie jak Oracle czy Amazon udostępniają tanie serwery, na których można uruchamiać proste aplikacje. Łatwo się przekonać, jak ważne jest właściwe zarządzanie niewielką ilością pamięci w tego rodzaju środowiskach. Każdy, kto programuje w Javie, powinien dokładnie wiedzieć, jak maszyna JVM wykonuje kod i jak należy ją dostrajać, aby osiągała możliwie największą wydajność.

W tej książce opisano wiele funkcjonalności, narzędzi i procedur, dzięki którym można poprawić efektywność kodu napisanego w Javie 8 i 11 LTS. Główny nacisk położono na zagadnienia istotne dla środowisk produkcyjnych, ale przedstawiono również ciekawe nowe technologie, takie jak kompilacja z wyprzedzeniem i eksperymentalne kolektory. Znalazło się tu także omówienie nowości w mechanizmie porządkowania pamięci i rejestratorze Java Flight Recorder, zaprezentowano kwestie funkcjonowania Javy w środowiskach kontenerowych, udoskonalone narzędzie JMH, kompilatory JIT, współdzielone klasy danych, narzędzia do monitorowania wydajności i wiele innych. Książkę doceni każdy inżynier zajmujący się JVM, który chce poradzić sobie z nietypowym działaniem systemu, wyciekami pamięci i problemami z jej porządkowaniem.

Najciekawsze zagadnienia:

 • platformy i kompilatory Javy a wydajność aplikacji
 • porządkowanie pamięci
 • zasady testowania wydajności aplikacji
 • pakiet JDK i narzędzia do monitorowania aplikacji
 • dostrajanie kolektora i interfejsów Java API
 • wydajność aplikacji korzystających z baz danych

"To najbardziej szczegółowy i praktyczny podręcznik na temat wydajności i strojenia maszyny JVM. Powinien go przeczytać każdy inżynier zajmujący się JVM, który kiedykolwiek zmagał się z nietypowym działaniem systemu, wyciekami pamięci i problemami z jej porządkowaniem"

Rod Hilton

Dostrojenie JVM: oto sekret wydajności kodu Javy!

 

Wstęp 9

 

1. Wprowadzenie 15

 • Ogólny zarys książki 16
 • Platformy i konwencje 16
  • Platformy Javy 16
  • Platformy sprzętowe 18
 • Pełny obraz wydajności 21
  • Pisz lepsze algorytmy 21
  • Pisz mniej kodu 22
  • Śmiało, przedwcześnie optymalizuj 22
  • Rozglądaj się wokoło: baza danych jest zawsze słabym punktem 24
  • Optymalizuj pod kątem typowego użycia 25
 • Podsumowanie 25

2. Testowanie wydajności 27

 • Testy rzeczywistej aplikacji 27
  • Mikrotesty porównawcze 27
  • Makrotesty porównawcze 31
  • Mezotesty porównawcze 32
 • Testy przepustowości, operacji wsadowych i czasu odpowiedzi aplikacji 34
  • Czas wykonania operacji wsadowej 34
  • Przepustowość 35
  • Czas odpowiedzi 36
 • Analiza zmienności wyników 38
 • Zasada wczesnego i częstego testowania 42
 • Przykłady testów porównawczych 45
  • Java Microbenchmark Harness 45
  • Przykładowe kody 52
 • Podsumowanie 55

3. Narzędzia wydajnościowe 57

 • Monitorowanie i analiza wydajności systemu operacyjnego 57
  • Wykorzystanie procesora 58
  • Kolejka procesora 61
  • Wykorzystanie dysku 62
  • Wykorzystanie sieci 64
 • Narzędzia do monitorowania Javy 65
  • Podstawowe informacje o maszynie wirtualnej 66
  • Informacje o wątkach 69
  • Informacje o klasach 69
  • Bieżąca analiza mechanizmu porządkowania pamięci 69
  • Przetwarzanie zrzutu sterty 70
 • Profilowanie maszyny JVM 70
  • Profilery próbujące 70
  • Profilery instrumentalizujące 74
  • Metody blokujące i szeregi czasowe wątków 75
  • Natywne profilery 77
 • Java Flight Recorder 77
  • Java Mission Control 79
  • Ogólne informacje o JFR 79
  • Włączenie funkcjonalności JFR 86
  • Wybieranie zdarzeń 89
 • Podsumowanie 91

4. Kompilator JIT 93

 • Ogólne informacje o kompilatorze 93
  • Kompilacja HotSpot 95
 • Kompilacja etapowa 96
 • Popularne flagi kompilatora 97
  • Strojenie pamięci podręcznej kodu 97
  • Monitorowanie procesu kompilacji 99
  • Poziomy kompilacji etapowej 102
  • Deoptymalizacja 103
 • Zaawansowane flagi kompilatora 106
  • Wartości progowe 106
  • Wątki kompilatora 107
  • Rozwijanie metod 109
  • Analiza ucieczki 110
  • Kod procesora 111
 • Kompromisy kompilacji etapowej 112
 • Maszyna GraalVM 114
 • Prekompilacja 115
  • Kompilacja z wyprzedzeniem 115
  • Natywna kompilacja w maszynie GraalVM 118
 • Podsumowanie 119

5. Wprowadzenie do porządkowania pamięci 121

 • Ogólne informacje o porządkowaniu pamięci 121
  • Porządkowanie generacji obiektów 123
  • Algorytmy porządkowania pamięci 125
  • Wybór kolektora 127
 • Podstawy strojenia kolektora 135
  • Wielkość sterty 135
  • Dobór wielkości generacji 138
  • Dobór wielkości metaprzestrzeni 140
  • Sterowanie wielowątkowością 142
 • Narzędzia do monitorowania porządkowania pamięci 143
  • Włączanie dzienników kolektorów w pakiecie JDK 8 143
  • Włączanie dzienników kolektorów w pakiecie JDK 11 144
 • Podsumowanie 147

6. Algorytmy porządkowania pamięci 149

 • Kolektor równoległy 149
  • Adaptywne i statyczne skalowanie sterty 152
 • Kolektor G1 156
  • Strojenie kolektora G1 165
 • Kolektor CMS 168
  • Strojenie kolektora w celu uniknięcia awarii trybu współbieżnego porządkowania pamięci 173
 • Zaawansowane strojenie kolektorów 176
  • Okres dojrzewania obiektów i obszar obiektów ocalonych 176
  • Alokowanie dużych obiektów 180
  • Flaga AggressiveHeap 186
  • Pełna kontrola wielkości sterty 187
 • Kolektory eksperymentalne 189
  • Współbieżne scalanie sterty: kolektory ZGC i Shenandoah 189
  • Bez porządkowania: kolektor Epsilon 191
 • Podsumowanie 192

7. Dobre praktyki używania sterty 195

 • Analiza sterty 195
  • Histogram sterty 196
  • Zrzut sterty 197
  • Problem przepełnienia pamięci 201
 • Zmniejszenie zajętości pamięci 205
  • Zmniejszanie wielkości obiektów 206
  • Leniwe inicjowanie obiektu 208
  • Obiekty niemutowalne i kanoniczne 212
 • Zarządzanie cyklem życia obiektów 214
  • Obiekty wielokrotnego użytku 214
  • Odwołania miękkie, słabe i inne 219
  • Skompresowane wskaźniki 232
 • Podsumowanie 233

8. Dobre praktyki używania natywnej pamięci 235

 • Obciążenie pamięci 235
  • Monitorowanie obciążenia pamięci 236
  • Minimalizacja obciążenia pamięci 237
  • Monitorowanie ilości pamięci natywnej 238
  • Natywna pamięć i współdzielone biblioteki 241
 • Strojenie maszyny JVM pod kątem systemu operacyjnego 244
  • Duże strony pamięci 245
 • Podsumowanie 249

9. Synchronizacja wątków i wydajność aplikacji 251

 • Wątki i sprzęt 251
  • Pule wątków i klasa ThreadPoolExecutors 252
  • Dobór maksymalnej liczby wątków 252
  • Dobór minimalnej liczby wątków 256
  • Wielkość kolejki zadań 258
  • Klasa ThreadPoolExecutor 258
 • Klasa ForkJoinPool 260
  • Wykradanie pracy 265
  • Automatyczne zrównoleglanie operacji 266
 • Synchronizacja wątków 268
  • Cena synchronizacji 269
  • Zapobieganie synchronizacji 272
  • Fałszywe współdzielenie danych 274
 • Strojenie wątków maszyny JVM 278
  • Strojenie wielkości stosów wątków 278
  • Preferencje blokowania 279
  • Priorytety wątków 280
 • Monitorowanie wątków i blokad 280
  • Monitorowanie wątków 280
  • Monitorowanie zablokowanych wątków 280
 • Podsumowanie 284

10. Serwery Java 285

 • Przegląd operacji NIO w Javie 285
 • Kontenery serwerowe 287
  • Strojenie puli wątków serwera 287
  • Asynchroniczne serwery REST 289
 • Asynchroniczne zapytania wychodzące 291
  • Asynchroniczne zapytania HTTP 291
 • Przetwarzanie danych JSON 298
  • Przetwarzanie danych 298
  • Obiekty JSON 299
  • Parsowanie danych JSON 301
 • Podsumowanie 302

11. Wydajność baz danych - dobre praktyki 303

 • Przykładowa baza danych 303
 • Interfejs JDBC 304
  • Sterowniki JDBC 304
  • Pule połączeń JDBC 306
  • Preparowane zapytania i pule zapytań 307
  • Transakcje 309
  • Przetwarzanie zestawu wyników 316
 • Platforma JPA 318
  • Optymalizacja zapisu danych w platformie JPA 318
  • Optymalizacja odczytu danych w platformie JPA 319
  • Bufor platformy JPA 323
 • Spring Data 329
 • Podsumowanie 330

12. Java SE API - porady 331

 • Ciągi znaków 331
  • Kompaktowe ciągi znaków 331
  • Duplikowanie i internowanie ciągów 332
  • Łączenie ciągów znaków 338
 • Buforowanie operacji wejścia/wyjścia 341
 • Ładowanie klas 343
  • Współdzielenie danych klas 343
 • Liczby losowe 346
 • Interfejs JNI 349
 • Wyjątki 351
 • Dzienniki 354
 • Kolekcje 356
  • Kolekcje synchroniczne i asynchroniczne 356
  • Wielkość kolekcji 357
  • Kolekcje i wykorzystanie pamięci 358
 • Funkcje lambda i klasy anonimowe 360
 • Wydajność strumieni i filtrów 362
  • Leniwe przetwarzanie danych 362
 • Serializacja obiektów 364
  • Pola przejściowe 364
  • Przesłanianie domyślnej serializacji 365
  • Kompresja danych 367
  • Śledzenie duplikatów obiektów 369
 • Podsumowanie 371

Dodatek. Flagi maszyny JVM 373

 • Tytuły: Wydajność Javy. Szczegółowe porady dotyczące programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II
 • Autor: Scott Oaks
 • Tytuł oryginału: Java Performance: In-Depth Advice for Tuning and Programming Java 8, 11, and Beyond, 2nd Edition
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7031-9, 9788328370319
 • Data wydania książki drukowanej: 2020-12-16
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7033-3, 9788328370333
 • Data wydania: 2020-12-15
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: wydja2
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion