Helion


Szczegóły ebooka

Zainspirowani. Jak tworzyć kultowe produkty technologiczne

Zainspirowani. Jak tworzyć kultowe produkty technologiczne


Historia zna przykłady produktów, które odniosły niewiarygodny sukces i do dziś są zwane kultowymi. Można też wskazać projekty, które, zdawałoby się, były skazane na zwycięstwo, a jednak zaliczyły spektakularną porażkę. Co decyduje o losie nowego produktu? Jak stworzyć coś wybitnego, co przyniesie firmie pozycję rynkowego lidera? Początki wydają się oczywiste: trzeba odkryć coś, co jest wartościowe, użyteczne i wykonalne. Bez tego nie można oczekiwać powodzenia. Nawet jednak najlepsze pomysły mogą się okazać klapą przy niewłaściwym zarządzaniu nowym projektem. Za każdym świetnym produktem stoi ktoś, kto godzi sprzeczne interesy i wykonuje tytaniczną pracę.

Ta książka jest przeznaczona dla menedżerów produktów technologicznych. Pozwala na zdobycie, ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy o problemach i wyzwaniach specyficznych dla tworzenia rozwiązań opartych na technologii. Znalazło się w niej mnóstwo wskazówek pozwalających na budowanie wysoce elastycznych i wydajnych zespołów i wypracowanie efektywnej kultury organizacji. Nie zabrakło praktycznych porad z dziedziny zarządzania produktem, popartych dziesiątkami przykładów z działalności liderów branży. Dogłębnie wyjaśniono techniki i zasady różnych aspektów testowania nowych produktów. Dzięki tej przystępnej, angażującej czytelnika publikacji stworzenie produktu wzbudzającego zachwyt użytkowników okaże się o wiele łatwiejsze.

Najważniejsze zagadnienia:

  • wybór właściwego rozwiązania produktowego
  • cechy udanych produktów, które mają szansę na sukces
  • błędy projektowe i przyczyny porażek
  • pogodzenie sprzecznych wymagań wszystkich zainteresowanych nowym produktem
  • metodyka Agile w środowisku produktu komercyjnego

Stwórz wybitny produkt i ciesz się sukcesem!


Przedmowa do wydania drugiego 13

CZĘŚĆ I. UCZMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH FIRM TECHNOLOGICZNYCH 15

Rozdział 1. Podstawy każdego świetnego produktu 19

Rozdział 2. Produkty i usługi technologiczne 21

Rozdział 3. Startup - dopasowanie produktu do rynku 23

Rozdział 4. Firma w fazie wzrostu - skalowanie drogą do sukcesu 25

Rozdział 5. Korporacja - konsekwentna innowacyjność produktowa 27

Rozdział 6. Podstawowe przyczyny niewypałów produktowych 29

Rozdział 7. Coś więcej niż lean i agile 35

Rozdział 8. Zagadnienia podstawowe 37

CZĘŚĆ II. WŁAŚCIWI LUDZIE 43

ZESPOŁY PRODUKTOWE 44

Rozdział 9. Zasady budowania sprawnych zespołów produktowych 45

Rozdział 10. Menedżer produktu 53

Rozdział 11. Projektant produktu 63

Rozdział 12. Inżynierowie 69

Rozdział 13. Menedżerowie marketingu produktowego 73

Rozdział 14. Stanowiska dodatkowe 77

Rozdział 15. Sylwetka Jane Manning z Google'a 81

LUDZIE A SKALOWANIE 83

Rozdział 16. Rola przywódcy 85

Rozdział 17. Szef produktu 89

Rozdział 18. Szef ds. technologii 95

Rozdział 19. Menedżer dostarczania produktu 99

Rozdział 20. Zasady tworzenia struktur skutecznych zespołów produktowych 101

Rozdział 21. Sylwetka Lei Hickman z Adobe 109

CZĘŚĆ III. WŁAŚCIWY PRODUKT 113

PRODUKTOWE MAPY DROGOWE 114

Rozdział 22. Problemy związane z produktowymi mapami drogowymi 117

Rozdział 23. Alternatywa dla map drogowych 119

WIZJA PRODUKTU 124

Rozdział 24. Wizja produktu i strategia jej realizacji 125

Rozdział 25. Zasady tworzenia wizji produktu 129

Rozdział 26. Zasady tworzenia strategii produktowej 131

Rozdział 27. Zasady dotyczące produktu 133

CELE PRODUKTU 135

Rozdział 28. System OKR 137

Rozdział 29. Cele zespołu produktowego 139

PRODUKT A SKALOWANIE 142

Rozdział 30. Cele produktu a skalowanie 143

Rozdział 31. Ewangelizacja produktu 145

Rozdział 32. Sylwetka Alex Pressland z BBC 149

CZĘŚĆ IV. WŁAŚCIWY PROCES 151

ODKRYWANIE PRODUKTU 152

Rozdział 33. Zasady odkrywania produktu 155

Rozdział 34. Techniki odkrywania produktu 161

TECHNIKI WYZNACZANIA RAM PROCESU ODKRYWANIA 165

Rozdział 35. Technika oceny okazji 169

Rozdział 36. Technika listu od klienta 171

Rozdział 37. Technika kanwy startupu 175

TECHNIKI PLANOWANIA W PROCESIE ODKRYWANIA 179

Rozdział 38. Technika mapy historyjek 181

Rozdział 39. Technika programu odkrywania klienta 183

Rozdział 40. Sylwetka Martiny Lauchengco z Microsoftu 193

TECHNIKI IDEACYJNE W PROCESIE ODKRYWANIA PRODUKTU 196

Rozdział 41. Rozmowy z klientami 199

Rozdział 42. Technika testu konsjerża 203

Rozdział 43. Rola niesfornego klienta 205

Rozdział 44. Hackhatony 209

TECHNIKI PROTOTYPOWANIA W PROCESIE ODKRYWANIA 211

Rozdział 45. Zasady stosowania prototypów 215

Rozdział 46. Technika prototypowania wykonalności 217

Rozdział 47. Technika tworzenia prototypów dla użytkowników 219

Rozdział 48. Technika tworzenia prototypów live-data 221

Rozdział 49. Technika tworzenia prototypów hybrydowych 223

TECHNIKI TESTOWANIA W PROCESIE ODKRYWANIA PRODUKTU 225

Rozdział 50. Testowanie użyteczności 227

Rozdział 51. Testowanie wartości 233

Rozdział 52. Techniki testowania popytu 235

Rozdział 53. Techniki jakościowego testowania wartości produktu 239

Rozdział 54. Techniki ilościowego testowania wartości produktu 243

Rozdział 55. Testowanie wykonalności 251

Rozdział 56. Testowanie zasadności biznesowej 255

Rozdział 57. Sylwetka Kate Arnold z Netfliksa 261

TECHNIKI TRANSFORMACYJNE 264

Rozdział 58. Sprintowa technika odkrywania produktu 265

Rozdział 59. Technika zespołu pilotującego 269

Rozdział 60. Rezygnacja z map drogowych 271

PROCES BIZNESOWY A SKALOWANIE 273

Rozdział 61. Relacje z interesariuszami 275

Rozdział 62. Dzielenie się wiedzą na temat produktu 281

Rozdział 63. Sylwetka Camille Hearst z Apple'a 283

CZĘŚĆ V. WŁAŚCIWA KULTURA 285

Rozdział 64. Różnice między dobrym a złym zespołem produktowym 287

Rozdział 65. Najczęstsze powody utraty innowacyjności 291

Rozdział 66. Najczęstsze powody spowolnienia rozwoju 295

Rozdział 67. Wprowadzanie właściwej kultury produktu 297

Podziękowania 301

O autorze 303

Dalsze kształcenie 304