Szczegóły ebooka

Zarządzanie projektami dla bystrzaków

Zarządzanie projektami dla bystrzaków

Stanley E. Portny

Ebook

Dziel, rządź i zarządzaj projektami jak z płatka!

Napięte terminy, ograniczone budżety, obniżanie kosztów przy zachowaniu doskonałej jakości oraz wysokie oczekiwania klientów - oto chleb powszedni współczesnych project managerów. Jak w tych warunkach doprowadzić każdy projekt do szczęśliwego finału i nie postarzeć się przy tym o dziesięć lat? Ten praktyczny przewodnik stanie się Twoją tarczą, Twoim orężem w codziennej walce o przetrwanie, jaką jest zarządzanie projektami. Dostarczy Ci nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i mnóstwa praktycznych wskazówek. A jeśli przygotowujesz się do egzaminu Project Management Professional ® (przeprowadzanego przez organizację Project Management Institute), książka ta okaże się dla Ciebie wprost bezcenna, gdyż jej treść jest zgodna z PMBOK w wersji 4. Zapanuj nad otaczającym Cię chaosem i uzyskaj znakomite rezultaty, a przy tym osobistą i zawodową satysfakcję.

 • ABC zarządzania projektami — poznaj najważniejsze czynniki udanej realizacji przedsięwzięcia.
 • Trzymanie ręki na pulsie — buduj efektywny harmonogram oraz budżet projektu, dzięki którym poszczególne etapy będą realizowane na czas.
 • Skuteczny zespół projektowy — dowiedz się, jak wybierać do projektu najlepszych współpracowników.
 • Realizacja projektu — poznaj najlepsze techniki śledzenia postępów, analizowania oraz komunikowania statusu projektu od początku do końca.
 • Rozwój umiejętności – naucz się umiejętnie korzystać z technologii i stosować podejście Earned Value Management.

Dowiedz się, jak:

 • definiować cele projektu i określać związane z nimi oczekiwania
 • identyfikować różne grupy odbiorców projektu
 • dzielić zakres pracy na fragmenty łatwe do kontrolowania
 • nowocześnie szacować zasoby i nimi zarządzać
 • zarządzać ryzykiem i radzić sobie z niepewnością
 • być skutecznym liderem projektu i zespołu


Stan Portny jest konsultantem w dziedzinie zarządzania projektami. Posiada certyfikat PMP®. Prowadził szkolenia i doradzał pracownikom ponad 150 organizacji w sektorze publicznym i prywatnym. Opracował i przeprowadził programy szkoleniowe dla ponad 50 000 pracowników szeregowych oraz przedstawicieli kadry menedżerskiej. W swojej książce łączy analityczne podejście z wewnętrznym poczuciem ładu i równowagi oraz głębokim szacunkiem dla osobistego potencjału jednostki.

O autorze (13)

Podziękowania od autora (15)

Wstęp (17)

 • O książce (18)
 • Konwencje zastosowane w książce (18)
 • Czego nie czytać (19)
 • Naiwne założenia (19)
 • Jak podzielona jest książka (19)
  • Część I: Oczekiwania związane z projektem (kto, co i dlaczego) (20)
  • Część II: Planowanie, czyli jak określić, ile potrwa i ile będzie kosztował projekt (20)
  • Część III: Praca w grupie, czyli organizowanie zespołu (20)
  • Część IV: Sterowanie statkiem, czyli skuteczne zarządzanie projektem (20)
  • Część V: Zarządzanie projektami na wyższym poziomie zaawansowania (20)
  • Część VI: Dekalogi (21)
 • Oznaczenia stosowane w książce (21)
 • Od czego zacząć? (21)

CZĘŚĆ I: OCZEKIWANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM (KTO, CO I DLACZEGO) (23)

Rozdział 1: Zarządzanie projektami - klucz do osiągnięcia wyników (25)

 • Co sprawia, że projekt to projekt? (25)
  • Trzy główne elementy składające się na projekt (26)
  • Różnorodność projektów (27)
  • Cztery etapy każdego projektu (28)
 • Jak zdefiniować zarządzanie projektem? (29)
  • Przyjrzyjmy się procesom rozpoczęcia (31)
  • Przegląd procesów planowania (33)
  • Rzut oka na proces realizacji (34)
  • Przegląd procesów nadzoru i kontroli (35)
  • Słowo na temat procesów związanych z zakończeniem projektu (36)
 • Na czym polega rola kierownika projektu? (36)
  • Przegląd zadań kierownika projektu (36)
  • Jak radzić sobie z potencjalnymi próbami odejścia od ustrukturyzowanej metody zarządzania projektem (37)
  • Unikanie dróg na skróty (38)
  • Uświadomienie sobie potencjalnych problemów (39)
 • Czy posiadasz niezbędne cechy skutecznego kierownika projektu? (39)
  • Pytania (40)
  • Odpowiedzi (40)

Rozdział 2: Definiowanie celu i sensu projektu (43)

 • Jak zdefiniować projekt przy użyciu dokumentacji opisującej jego zakres (43)
 • Patrząc z szerszej perspektywy: jak Twój projekt wpisuje się w działalność organizacji (45)
  • Dlaczego właściwie realizujesz projekt? (45)
  • Wyznaczanie granic: gdzie zaczyna się i kończy Twój projekt (53)
  • Przedstawienie celów projektu (54)
 • Określanie limitów: ograniczenia projektu (58)
  • Dostosowywanie się do ograniczeń (58)
  • Opisywanie potrzeb (60)
 • Radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania (61)

Rozdział 3: Kim są odbiorcy Twojego projektu? Angażowanie odpowiednich osób (63)

 • Charakterystyka odbiorców projektu (64)
 • Tworzenie listy odbiorców (64)
  • Zakładanie listy odbiorców (64)
  • Dbanie o kompletność i aktualność listy odbiorców (68)
  • Korzystanie z szablonu listy odbiorców (69)
 • Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu (71)
  • Ustalanie momentu zaangażowania odbiorców (72)
  • Wykorzystanie różnych metod angażowania odbiorców (75)
  • Maksymalizacja korzyści z zaangażowania odbiorców (75)
 • Ustalanie zakresu uprawnień decyzyjnych odbiorców projektu (76)
 • Ocena zakresu władzy i stopnia zainteresowania odbiorców (77)

Rozdział 4: Tworzenie planu działania: jak osiągnąć cel (79)

 • Dziel i rządź: podział prac na mniejsze fragmenty (79)
  • Koncentrowanie się na szczegółach (80)
  • Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (81)
  • Szczególne sytuacje (87)
 • Tworzenie i prezentacja struktury podziału pracy (89)
  • Różne metody organizacji WBS (89)
  • Wykorzystanie różnych metod tworzenia WBS (90)
  • Różne metody podziału zakresu prac (92)
  • Oznaczanie poszczególnych pozycji WBS (93)
  • Różne formaty prezentacji WBS (94)
  • Poprawa jakości WBS (95)
  • Wykorzystanie szablonów (96)
 • Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac (98)
 • Dokumentowanie niezbędnych informacji na temat planowanych zadań (99)

CZĘŚĆ II: PLANOWANIE, CZYLI JAK OKREŚLIĆ, ILE POTRWA I ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ PROJEKT (101)

Rozdział 5: To na kiedy ten projekt? (103)

 • Zilustrujmy to sobie: prezentacja planu prac przy użyciu diagramu sieciowego (104)
  • Elementy diagramu sieciowego (104)
  • Rysowanie diagramu sieciowego (105)
 • Analiza diagramu sieciowego (106)
  • Jak czytać diagram sieciowy (107)
  • Interpretowanie diagramu sieciowego (108)
 • Wykorzystanie diagramu sieciowego w praktyce (113)
  • Określanie kolejności realizacji (113)
  • Prosty przykład zastosowania diagramu sieciowego (116)
 • Opracowywanie harmonogramu projektu (120)
  • Pierwsze kroki (120)
  • Zagrożenia związane z przygotowywaniem harmonogramu "od końca" (121)
  • Wywiązywanie się z ustalonych ograniczeń czasowych (121)
  • Różne strategie umożliwiające szybsze dotarcie na piknik (122)
 • Szacowanie czasu trwania działań (127)
  • Czynniki decydujące o czasie trwania działań (127)
  • Analiza cech danego zasobu (128)
  • Wyszukiwanie źródeł informacji pomocniczych (128)
  • Poprawa wiarygodności szacunków (129)
 • Prezentacja harmonogramu projektu (130)

Rozdział 6: Zasoby ludzkie, czyli kogo i kiedy będziesz potrzebować (133)

 • Jakich informacji potrzebujesz, aby dopasować do zadań właściwych ludzi? (134)
  • Jak określić wymaganą wiedzę i umiejętności (134)
  • Prezentowanie wiedzy, umiejętności i stopnia zainteresowania przy użyciu macierzy kompetencji (136)
 • Określanie wymaganego poziomu zaangażowania (138)
  • Korzystanie z macierzy zasobów ludzkich (138)
  • Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich (139)
  • Określanie wymaganych nakładów pracy (139)
  • Uwzględnianie produktywności, wydajności i dyspozycyjności pracowników przy szacowaniu nakładów pracy (140)
  • Uwzględnianie wydajności przy korzystaniu z danych historycznych (142)
  • Uwzględnianie wydajności pracowników przy tworzeniu własnych szacunków (143)
 • Jak się upewnić, że członkowie zespołu będą w stanie wywiązać się z przydzielonych obowiązków (145)
  • Wstępna alokacja czasu (145)
  • Jak zaradzić potencjalnemu nadmiarowi obowiązków (147)
  • Koordynowanie zadań w ramach kilku projektów (149)

Rozdział 7: Planowanie pozostałych zasobów i przygotowywanie budżetu (151)

 • Określanie wymaganej wielkości zasobów rzeczowych (151)
 • Ile nas to wyniesie: koszty i budżet projektu (153)
  • Różne rodzaje kosztów związanych z projektem (154)
  • Trzy etapy przygotowywania budżetu projektu (155)
  • Dopracowywanie budżetu w miarę realizacji kolejnych etapów projektu (156)
  • Określanie kosztów na etapie przygotowania szczegółowego projektu budżetu (157)

Rozdział 8: Wyprawa w nieznane: zarządzanie ryzykiem i niepewnością (161)

 • Definicja ryzyka i zarządzania ryzykiem (162)
 • Określanie rodzajów i czynników ryzyka (163)
  • Identyfikowanie czynników ryzyka (163)
  • Identyfikacja ryzyka (167)
 • Ocena stopnia i konsekwencji ryzyka (168)
  • Szacowanie prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka (168)
  • Szacowanie rozmiaru konsekwencji (170)
 • Jak uzyskać kontrolę: zarządzanie ryzykiem (173)
  • Wybór obszarów ryzyka, którymi będziesz aktywnie zarządzał (173)
  • Opracowywanie strategii zarządzania ryzykiem (174)
  • Komunikowanie ryzyka (175)
 • Tworzenie planu zarządzania ryzykiem (176)

CZĘŚĆ III: PRACA W GRUPIE, CZYLI ORGANIZOWANIE ZESPOŁU (179)

Rozdział 9: Współpraca z głównymi aktorami projektu (181)

 • Trzy rodzaje struktur organizacyjnych (181)
  • Struktura funkcyjna (182)
  • Struktura projektowa (183)
  • Struktura macierzowa (185)
 • Osoby odgrywające kluczową rolę w strukturze macierzowej (187)
  • Kierownik projektu (188)
  • Członkowie zespołu projektowego (189)
  • Kierownicy funkcyjni (189)
  • Wyższe kierownictwo (190)
 • Jak radzić sobie w organizacji macierzowej (190)
  • Budowa i nieustanne wzmacnianie tożsamości zespołu (190)
  • Jak pozyskać zaangażowanie członków zespołu (191)
  • Pozyskiwanie wsparcia innych osób (191)
  • Jak zażegnać najczęstsze problemy, zanim się jeszcze pojawią (192)

Rozdział 10: Określanie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu (193)

 • Przegląd kluczowych ról (194)
  • Zakres władzy, obowiązków i odpowiedzialności (194)
  • Porównanie zakresu uprawnień z zakresem obowiązków (195)
 • Przydzielanie zadań członkom zespołu (195)
  • Delegowanie zadań (195)
  • Współdzielenie odpowiedzialności (199)
  • Pociąganie do odpowiedzialności osób, które Ci nie podlegają (200)
 • Prezentowanie ról za pomocą macierzy RAM (202)
  • Elementy macierzy RAM (204)
  • Jak czytać macierz RAM (205)
  • Przygotowywanie macierzy RAM (206)
  • Weryfikacja poprawności macierzy RAM (207)
 • Jak poradzić sobie z nadmiernym ingerowaniem w poszczególne zadania (209)
  • Przyczyny nadmiernego ingerowania (209)
  • Jak zdobyć sobie zaufanie osoby nadmiernie ingerującej (210)
  • Jak efektywnie współpracować z osobą nadmiernie ingerującą (210)

Rozdział 11: Jak rozpocząć prace bez niepotrzebnych zgrzytów (213)

 • Finalizowanie listy uczestników projektu (214)
  • Wchodzisz w to? Potwierdzanie udziału w projekcie (214)
  • Potwierdzanie udziału pozostałych osób (216)
  • Uzupełnianie luk (216)
 • Budowanie zespołu (218)
  • Przejrzenie zatwierdzonego planu projektu (218)
  • Określanie celów indywidualnych i zespołowych (219)
  • Określanie ról członków zespołu (219)
  • Ustalanie procedur działania (220)
  • Wspieranie rozwoju wzajemnych relacji pomiędzy członkami zespołu (221)
  • Jak zrobić z zespołu dobrze naoliwioną maszynę (221)
 • Fundamenty procesu sprawowania kontroli nad projektem (223)
  • Wybór i przygotowanie systemów monitorowania (223)
  • Ustalanie harmonogramu spotkań i składania raportów (224)
  • Wybór planu bazowego projektu (225)
 • Uwaga! Zaczynamy projekt! (225)
 • Przygotowanie gruntu pod ocenę poprojektową (225)

CZĘŚĆ IV: STEROWANIE STATKIEM, CZYLI SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (227)

Rozdział 12: Monitorowanie postępów i kontrolowanie projektu (229)

 • Ręka na pulsie: kontrola nad projektem (229)
 • Systemy zarządzania informacją (231)
  • Czas ucieka: monitorowanie wykonania harmonogramu (232)
  • Codzienna rutyna: monitorowanie nakładów pracy (237)
  • Tropem pieniędzy: monitorowanie wydatków (241)
 • Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce (245)
  • Przewiduj problemy i zapobiegaj im (245)
  • Formalizowanie procesu kontroli (245)
  • Ustalanie możliwych przyczyn rozbieżności i odchyleń (247)
  • Określanie możliwych działań korygujących (247)
  • Powrót na właściwe tory: rebaselining (248)
 • Jak postępować w razie prośby o wprowadzenie zmian (249)
  • Postępowanie w przypadku, gdy wnioskowane są zmiany (249)
  • Kontrola niekontrolowanego rozrostu projektu (250)

Rozdział 13: Przekazywanie informacji (251)

 • Powiedziałem dokładnie to, co miałem na myśli, a na myśli miałem dokładnie to, co powiedziałem: podstawy skutecznej komunikacji (252)
  • Co składa się na proces komunikacji (252)
  • Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa (253)
  • Słyszysz mnie? Aktywne słuchanie (253)
 • Wybór odpowiedniego środka komunikacji (255)
  • Fakty i tylko fakty: raporty na piśmie (255)
  • Przejdźmy do rzeczy: spotkania, które nie są stratą czasu (257)
 • Przygotowywanie pisemnych raportów o postępach prac nad projektem (259)
  • Kto powinien otrzymać raport? (260)
  • Co powinno się znaleźć w raporcie (a co nie) (260)
  • Jak dostać Pulitzera, a przynajmniej napisać ciekawy raport (261)
 • Organizowanie kluczowych spotkań dotyczących projektu (263)
  • Planowe zebrania zespołu (263)
  • Spotkania organizowane ad hoc (264)
  • Ocena postępów przeprowadzana przez wyższe kierownictwo (265)
 • Przygotowywanie planu komunikacji (265)

Rozdział 14: Jak sprawić, aby pracownicy dali z siebie wszystko: skuteczne przywództwo (267)

 • Przywództwo a zarządzanie (267)
 • Budowanie autorytetu i wpływ na innych (268)
  • Dlaczego inni robią to, o co ich prosisz? (268)
  • Tworzenie fundamentów wpływu wywieranego na innych (270)
 • Uda Ci się! Motywowanie członków zespołu (271)
  • Uzyskiwanie większego zaangażowania poprzez pokazanie korzyści z realizacji projektu (272)
  • Zachęcanie do wytrwałości poprzez demonstrowanie wykonalności projektu (273)
  • Informowanie pracowników, jak im idzie (274)
  • Wynagradzanie za osiągnięte rezultaty (274)

Rozdział 15: Zamknięcie projektu (277)

 • Jak utrzymać kurs aż do pomyślnego zakończenia (277)
  • Wczesne przygotowanie się do zamknięcia projektu (278)
  • Aktualizowanie początkowych planów na etapie zamykania projektu (279)
  • Dopingowanie zespołu tuż przed metą (279)
 • Kwestie administracyjne (280)
 • Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań (280)
 • Analizowanie rezultatów: ocena poprojektowa (281)
  • Przygotowanie do przeprowadzenia oceny poprojektowej w trakcie realizacji projektu (283)
  • Przygotowanie do przeprowadzenia spotkania ewaluacyjnego (284)
  • Przeprowadzenie spotkania ewaluacyjnego (285)
  • A po spotkaniu? (286)

CZĘŚĆ V: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NA WYŻSZYM POZIOMIE ZAAWANSOWANIA (287)

Rozdział 16: Wykorzystanie nowoczesnych technologii (289)

 • Jak skutecznie wykorzystywać oprogramowanie komputerowe (289)
  • Jakie oprogramowanie masz do wyboru? (290)
  • Jak optymalnie wykorzystać oprogramowanie (294)
  • Wdrażanie oprogramowania do użytku (296)
 • Wykorzystanie poczty elektronicznej (296)
  • Wady i zalety poczty elektronicznej (296)
  • Do czego wykorzystywać pocztę elektroniczną, a do czego nie (298)
  • Jak wykorzystać pocztę elektroniczną w sposób optymalny (299)
 • Wykorzystanie technologii komunikacyjnych do pracy w wirtualnych zespołach (299)

Rozdział 17: Monitorowanie realizacji przy użyciu metody EVM (303)

 • Na czym polega metoda EVM (303)
  • Pojęcia i wzory stosowane w metodzie EVM (303)
  • Prosty przykład (307)
  • Ustalanie przyczyn zaobserwowanych odchyleń (309)
 • Jak zastosować metodę EVM w zarządzaniu projektem (310)
 • Określanie wartości wypracowanej zadania (313)

CZĘŚĆ VI: DEKALOGI (317)

Rozdział 18: Dziesięć pytań, które powinieneś sobie zadać, planując projekt (319)

 • Jak jest cel projektu? (319)
 • Kogo musisz zaangażować w realizację? (320)
 • Jakie rezultaty zamierzasz uzyskać? (320)
 • Z jakimi ograniczeniami musisz się liczyć? (320)
 • Na jakich założeniach się opierasz? (321)
 • Jaki jest zakres koniecznych prac? (321)
 • Kiedy powinny się rozpocząć i zakończyć poszczególne działania? (321)
 • Kto będzie realizował projekt? (322)
 • Jakie inne zasoby będą Ci potrzebne? (322)
 • Co może pójść nie tak? (322)

Rozdział 19: Dziesięć wskazówek, które pozwolą Ci stać się lepszym menedżerem projektów (323)

 • Bądź dociekliwy (323)
 • Wyznawaj zasadę "da się" (323)
 • Myśl w szerszej perspektywie (324)
 • Koncentruj się na szczegółach (324)
 • Nie czyń pochopnych założeń (324)
 • Traktuj innych jak sojuszników, nie jak wrogów (324)
 • Komunikuj się w sposób jasny i zrozumiały (324)
 • Szanuj innych (325)
 • Doceniaj dobrze wykonaną pracę (325)
 • Bądź zarówno menedżerem, jak i liderem (325)

Dodatek: Jak połączyć zaprezentowane techniki w jeden sprawny proces (327)

 • Przygotowanie planu projektu (327)
 • Kontrola przebiegu realizacji projektu (329)
 • Tytuł: Zarządzanie projektami dla bystrzaków
 • Autor: Stanley E. Portny
 • Tytuł oryginału: Project Management For Dummies
 • Tłumaczenie: Cezary Welsyng
 • ISBN: 978-83-246-6504-4, 9788324665044
 • Data wydania: 2013-05-20
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: zaprby
 • Wydawca: Dla bystrzaków