Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie treścią. Strategie i narzędzia

Zarządzanie treścią. Strategie i narzędzia


Strategia zarządzania treścią pozwala na przekazywanie odpowiednich treści we właściwym czasie, we właściwej formie i z właściwych powodów. Niejednokrotnie stanowi to warunek powodzenia różnych przedsięwzięć i jest koniecznym elementem taktyki przedsiębiorstw. Przemyślana strategia jest szczególnie cenna w marketingu, projektowaniu cyfrowym i wszelkiego rodzaju komunikacji — to jasne dla każdego, kto miał do czynienia z kiepsko opracowanymi, nieuporządkowanymi i właściwie bezużytecznymi publikacjami. Na szczęście odpowiedniego zarządzania treścią można się nauczyć.

Trzymasz w ręku świetny przewodnik, który pokaże Ci, jak samodzielnie opracować strategię zarządzania treścią. Po tej lekturze zaczniesz szybko czerpać potrzebne informacje ze statystyk strony i testów użytkowników. Dowiesz się, jak zdiagnozować przyczyny problemów z materiałami do publikacji. Sprawnie przygotujesz się do tworzenia lepszych treści i zobaczysz, jak i komu można je przekazywać. W tej książce opisano mnóstwo służących do tego narzędzi. Do Ciebie należy wybór, które z nich warto wykorzystać lub dostosować do Twoich specyficznych potrzeb!

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce:
 • korzyści z przyjęcia właściwej strategii zarządzania treścią
 • metody diagnozowania popełnianych błędów
 • metody współdziałania z otoczeniem biznesowym podczas określania najlepszej strategii
 • tworzenie strategii i planowanie mierników jej skuteczności
 • skuteczne wdrażanie strategii

Udostępniane treści to zasób strategiczny. I tak też nimi zarządzaj!


Meghan Casey — jest ekspertką w dziedzinie zarządzania treścią. Zagadnieniami związanymi z przekazem i komunikacją zawodowo interesuje się od 1996 roku, od lat zajmuje się także strategią zarządzania treścią w agencji reklamowej Brain Traffic. Pomaga klientom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z publikacją treści w internecie. Jest znaną i cenioną trenerką w tej dziedzinie i często wygłasza prelekcje na różnych konferencjach.

 • Podziękowania (xvii)
 • O autorce (xix)
 • Opinie o książce "Zarządzanie treścią. Strategie i narzędzia" (xx)
 • Przedmowa (xxii)
 • Wprowadzenie (xxiv)

I. ZAPEWNIJ SOBIE BUDŻET I POPARCIE

1. Określ problemy i szanse (5)

 • Zorientuj się, co jest nie tak z Twoimi materiałami (6)
  • Sformułuj hipotetyczne przyczyny problemów (6)
  • Wybierz metody (7)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 1.1. Arkusz audytu (8)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 1.2. Superprosty test użytkownika (9)
  • Eksperymentuj (10)
 • Nie zapominaj o ludziach i procesach (12)
 • Przekształć problemy w szanse (13)
 • Gotów? To idziemy dalej (14)

2. Przekonaj liderów i zdobądź zasoby (15)

 • Myśl jak przedsiębiorca (16)
 • Policz (utracone) możliwości (16)
  • Oblicz ryzyko (18)
  • Weź pod uwagę koszty niefinansowe (19)
 • Zbuduj swoją argumentację (19)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 2.1. Przygotowywanie prezentacji projektu. Pakiet podstawowy (20)
  • Roszczenie (21)
  • Podstawy (21)
  • Uzasadnienie (21)
  • Wsparcie (21)
  • Operator modalny (22)
  • Przeciwdowód (22)
  • Prośba (22)
 • Gotów do działania? (23)

II. PRZYGOTUJ SIĘ NA SUKCES

3. Pozyskaj interesariuszy (27)

 • Role i typy interesariuszy (28)
  • Role (28)
  • Typy (29)
 • Twoi interesariusze (30)
  • Wylicz i skategoryzuj (30)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 3.1. Macierz interesariuszy (31)
  • Szlifuj swoje podejście (31)
 • Utrzymywanie zaangażowania interesariuszy (34)
 • Wszyscy na pokład (34)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 3.2. Plan zarządzania komunikacją (35)

4. Ustal i uzgodnij cele projektu (37)

 • Zastaw stół (38)
  • Ludzie (38)
  • Plan (39)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 4.1. Plan sesji uzgadniania celów (41)
  • Partnerzy (41)
 • Jasny start (42)
  • Podejmowanie decyzji przez grupę (42)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 4.2. E-mail zapoczątkowujący projekt (43)
  • Podstawowe zasady (44)
  • Słuchanie moderacyjne (45)
  • Zrozumienie konsensusu (46)
 • Zgodni i gotowi (46)

5. Uruchom projekt (47)

 • Przygotowanie (48)
  • Załóż projekt (48)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 5.1. Lista przygotowań do projektu (48)
  • Dopilnuj, aby wszyscy się rozumieli (50)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 5.2. Plan zarządzania projektem (50)
 • Planowanie (54)
  • Harmonogramy (54)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 5.3. Szczegółowy harmonogram (57)
  • Budżet (57)
 • Praca (58)
  • Raporty statusu (58)
  • Kamienie milowe i cotygodniowe narady (59)
 • Biegnij, projekcie, biegnij (60)

III. KOP I WYGARNIAJ

6. Zrozum swoje środowisko biznesowe (65)

 • Dochodź przyczyn (66)
  • Czynniki wewnętrzne (66)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 6.1. Makieta modelu biznesowego (67)
  • Czynniki zewnętrzne (70)
 • Zgromadź informacje (72)
  • Rozmowy z interesariuszami (72)
  • Planowanie rozmów (72)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 6.2. Przewodnik do rozmowy z interesariuszem (73)
  • Porządkowanie wywiadu (73)
  • Przeprowadzanie wywiadów (74)
  • Przegląd dokumentacji (75)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 6.3. Zeszyt odkrywczych spostrzeżeń (77)
 • Otwarty na biznes (77)

7. Poznaj swoich odbiorców i użytkowników (79)

 • Co chcesz wiedzieć i zrozumieć? (80)
  • Badania rynku a badania użytkowników (80)
  • Pytania i luki (82)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 7.1. Macierz zrozumienia użytkownika (83)
 • Twoje podejście do badań użytkownika (84)
  • Ocena apetytu (84)
  • Proponowanie podejścia (85)
  • Przeprowadzanie badań (86)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 7.2. Zadania na warsztat badania użytkowników (90)
 • Miło was poznać, użytkownicy (91)

8. Zapoznaj się ze swoim przekazem (93)

 • Krajobraz treści (94)
  • Zrób listę (94)
  • Udokumentuj szczegóły (96)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 8.1. Lista krajobrazu treści (97)
  • Zwizualizuj ekosystem (98)
 • Migawki materiałów (99)
  • Wykazy (101)
  • Audyty treści (103)
  • Mapy treści (105)
  • Testy użytkownika (106)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 8.2. Przykładowe testy użytkownika (108)
 • Rzetelność przekazu (108)

9. Przyjrzyj się, jak planowana i wykonywana jest praca (109)

 • Problemy z rolami i odpowiedzialnością (110)
  • Jakich problemów wypatrywać? (110)
  • Jak diagnozować i dokumentować problemy? (113)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 9.1. Arkusz czasu pracy (114)
 • Problemy z planowaniem i procesem (114)
  • Jakich problemów wypatrywać? (115)
  • Jak odkrywać i dokumentować problemy? (116)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 9.2. Ćwiczenia na warsztaty planowania i procesów (117)
 • Planowanie, ludzie, procesy: sprawdzenie (119)

10. Złóż to wszystko w jedną całość (121)

 • Przygotowanie uzgodnionej wizji strategii (122)
  • Uporządkuj swoje odkrycia pod kątem klarowności i możliwości podjęcia działania (123)
  • Analizuj i wyciągaj wnioski (128)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 10.1. Uzgodniona wizja strategii. Dokument wstępny (128)
 • Dochodzenie do części strategicznej (130)
 • Diagnoza: mamy to! (131)

IV. SFORMUŁUJ SWOJĄ STRATEGIĘ

11. Stwórz kompas przekazu (135)

 • Typy projektów (136)
  • Funkcja (136)
  • Platforma (137)
  • Podzbiór (138)
 • Deklaracja podstawowej strategii (138)
  • Jak wygląda deklaracja podstawowej strategii? (139)
  • Jak sformułować deklarację podstawowej strategii? (141)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 11.1. Deklaracja podstawowej strategii Mad Lib (142)
 • Ramy przekazu (143)
  • Jak wyglądają ramy przekazu? (143)
  • Jak opracować ramy przekazu? (145)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 11.2. Szablon ram przekazu (146)
 • Wytycz szlak (146)

12. Zdecyduj, jak będziesz mierzył sukces (147)

 • Podejmowanie decyzji, co mierzyć (148)
  • Definiowanie kilku pojęć (148)
  • Wybór miar (149)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 12.1. Prezentacja "Dane was wyzwolą" (150)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 12.2. Arkusz modelu heurystycznego (151)
  • Łączenie wszystkiego razem (155)
 • Pomiar skuteczności przekazu (156)
  • Udokumentuj efektywność Twojego przekazu (156)
  • Złóż sprawozdanie interesariuszom (156)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 12.3. Przykładowe sprawozdanie z karty wyników przekazu (157)
 • Wykorzystywanie wyników pomiarów (158)

13. Zaprojektuj swoje materiały (159)

 • Co rozumiem pod pojęciem projektu treści? (160)
 • Priorytetyzacja (161)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 13.1. Szablony priorytetyzacji przekazu (163)
 • Organizacja (164)
  • Mapy strony (164)
  • Systematyka (167)
 • Prezentacja (169)
  • Model rdzenia (170)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 13.2. Instrukcje i arkusze modelu rdzenia (172)
  • Modele treści (176)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 13.3. Arkusz modelu treści (179)
 • Specyfikacje (180)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 13.4. Szablony nakładki i tabeli strony (181)
 • Najlepiej przygotowane plany (183)

V. WCIEL SWOJĄ STRATEGIĘ W ŻYCIE

14. Twórz materiały w oparciu o strategię (187)

 • Role, odpowiedzialność i proces (188)
  • Role i obowiązki (188)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 14.1. Macierz ról i obowiązków (189)
  • Proces (191)
 • Narzędzia pozwalające na tworzenie materiałów (194)
  • Wykaz produkcji materiałów (194)
  • Przewodnik stylu (195)
  • Listy i formularze informacji zwrotnej (197)
 • Do biegu. Gotowi. Pisz! (199)

15. Zarządzaj swoim przekazem, planuj go i aktualizuj (201)

 • Cykl życia przekazu (202)
 • Uprawnienia (203)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 15.1. Zestaw umiejętności stratega zarządzania treścią (204)
  • Rola i odpowiedzialność władz strategicznych (204)
  • Role i obowiązki władz odpowiedzialnych za implementację (205)
 • Aktualizacja (206)
  • Aktualizacja planowa (206)
  • Aktualizacja nieplanowa (207)
 • Planowanie (209)
  • Planowanie produktu przekazu (209)
  • Planowanie redakcyjne (212)
  • Narzędzie strategii zarządzania treścią 15.2. Szablony kalendarzy redakcyjnych (214)
 • Żegnaj, kolego po fachu (214)

Dodatek: Lista narzędzi (215)

Skorowidz (225)