Helion


Szczegóły ebooka

Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych

Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych


Poznaj BPMN. Zobacz na przykładach, jak modelować w procesach biznesowych:

 • Aktywności
 • Zdarzenia
 • Przepływy
 • Bramki
 • Obiekty
 • Uczestników
 • Podprocesy, transakcje i kompensacje
 • Kolaboracje
 • Choreografie
 • Konwersacje

Pełne zrozumienie w biznesie

BPMN to standard opracowany przez organizację Object Management Group (OMG). Jego pełna nazwa brzmi "Business Process Model and Notation". Podstawowym celem standardu jest dostarczenie takiej notacji do opisywania procesów biznesowych, która będzie czytelna i zrozumiała tak dla biznesowych "użytkowników", którzy procesy monitorują i zarządzają nimi, jak i dla analityków przeprowadzających biznesową analizę oraz programistów odpowiedzialnych za techniczną implementację procesów.

BPMN powstał z bezsilności — z braku języka wspólnego dla analityków biznesowych, "zwykłych" uczestników biznesu i programistów. O ile bowiem informatycy mieli swój standard opisywania procesów biznesowych, o tyle ludzie w firmie, którzy mieli korzystać z ich pracy, często nie byli w stanie użyć przygotowanych dla nich modeli analitycznych. Standard BPMN przyjęto w roku 2004. Od tego momentu przestało być istotne, za pomocą jakiego narzędzia tworzone są modele procesów. W centrum uwagi znalazło się tworzenie opisu zrozumiałego dla wszystkich uczestników. Ułatwia on pracę nad procesami zachodzącymi wewnątrz firmy, otwiera także szerzej możliwości współdziałania między podmiotami obecnymi na rynku.Szymon Drejewicz. Starszy specjalista ds. jakości oprogramowania w polskim centrum Samsung Research & Development oraz asystent na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Wcześniej jako starszy konsultant i trener w firmie Infovide-Matrix SA uczestniczył w projektach BPM dla największych firm w Polsce. Specjalista od projektowania systemów oprogramowania, analizy procesów biznesowych i modelowania. Przeprowadził ponad 70 szkoleń z zakresu zarządzania procesami biznesowymi (BPMN), modelowania systemów oprogramowania w języku UML i inżynierii oprogramowania.

Wstęp (5)

1. Wprowadzenie do BPMN (9)

 • 1.1. Proces i model procesu (9)
 • 1.2. Dlaczego notacja BPMN? (10)
 • 1.3. Poziomy modelowania (12)

2. Szybki start - elementarz (15)

 • 2.1. Pierwszy krok (15)
 • 2.2. Pule i tory (16)

3. Bramki - dzielenie i łączenie procesów (19)

 • 3.1. Bramki w BPMN (20)
 • 3.2. Bramka wykluczająca (23)
 • 3.3. Bramka niewykluczająca (24)
 • 3.4. Bramka równoległa (27)
 • 3.5. Bramka złożona (29)
 • 3.6. Bramka oparta na zdarzeniach (32)

4. Dzielenie i łączenie bez bramek (35)

 • 4.1. Rozgałęzienia bez bramek (35)
 • 4.2. Złączenia bez bramek (37)
 • 4.3. Kiedy pomijać bramki? (38)

5. Przepływy (41)

 • 5.1. Przepływ sekwencji (43)
 • 5.2. Przepływ komunikatu (50)
 • 5.3. Asocjacje (51)

6. Obiekty danych (55)

 • 6.1. Modelowanie obiektów i magazynów danych (56)
 • 6.2. Przepływ obiektów w procesach (57)
 • 6.3. Wejścia i wyjścia danych (59)
 • 6.4. Kolekcje danych (61)

7. Kolaboracje i konwersacje (65)

 • 7.1. Modelowanie kolaboracji (65)
 • 7.2. Procesy prywatne i publiczne (68)
 • 7.3. Wieloinstancyjni uczestnicy procesów biznesowych (71)
 • 7.4. Konwersacje (73)

8. Zdarzenia (77)

 • 8.1. Typy zdarzeń (78)
 • 8.2. Jak to wszystko opanować? (96)

9. Czynności i podprocesy (99)

 • 9.1. Zadania (101)
 • 9.2. Podprocesy (110)
 • 9.3. Pętle, czynności wieloinstancyjne i kompensacje (119)
 • 9.4. Czynność wywołania (call activity) (121)

10. Choreografie (123)

 • 10.1. Zadanie choreografii (124)
 • 10.2. Choreografia złożona (127)
 • 10.3. Kolaboracje, procesy i choreografie (131)
 • 10.4. Kiedy używać diagramów choreografii? (131)

Inne źródła (133)