Helion


Szczegóły ebooka

Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych

Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych


Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania projektami

 • Dowiedz się, na czym polega project management
 • Opanuj zwinne metodyki zarządzania projektami
 • Naucz się zarządzać wymaganiami, zmianami, budżetem i ryzykiem
 • Sięgnij po najlepsze narzędzia wspomagające pracę PM-a

Zarządzanie projektami to rozległa i skomplikowana dziedzina wiedzy. Dobry kierownik projektu powinien być osobą kompetentną, komunikatywną, zdyscyplinowaną, wszechstronną i doświadczoną, łączącą zdolności techniczne z marketingowymi, a nawet psychologicznymi. Dobry PM to zdolny dyrygent, pod którego kierunkiem zespół deweloperski sprawnie osiąga wyznaczone cele i szybko realizuje powierzone mu zadania - gra bez fałszu, niczym świetnie zestrojona orkiestra.

W ostatnich latach metodyki zwinne przebojem wkroczyły do firm informatycznych. Rewolucyjnie zmieniły sposób wytwarzania oprogramowania, przenosząc akcent z planowania i budżetowania na dostarczanie wartości biznesowej oraz zaspokajanie biznesowych potrzeb klienta. Rewolucja ta sprawiła, że deweloperzy nie są już postrzegani wyłącznie w kategorii kosztów, zespołom oddaje się więcej inicjatywy, a efekty ich pracy można znacznie szybciej skonfrontować z oczekiwaniami.

Nie każdy łatwo odnajduje się w tej nowej rzeczywistości. Pomoże w tym praktyczny poradnik napisany przez doświadczonego kierownika projektów. Krótko, zwięźle i rzeczowo, bez nudnej teorii, krok po kroku wprowadzi Cię we współczesny świat zarządzania projektami i pokaże, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Jeśli chcesz zacząć przygodę z project managementem, chcesz odświeżyć swoją wiedzę lub wzbogacić ją o znajomość metodyk Agile, jesteś na właściwym tropie!

 • Koncepcje zarządzania projektami
 • Właściwe uruchamianie projektu
 • Zarządzanie zespołem i komunikacja
 • Planowanie i tworzenie harmonogramów
 • Zbieranie wymagań użytkownika
 • Realizacja i metody kontroli prac
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianami
 • Zarządzanie jakością i budżetem
 • Dokumentacja projektowa i raportowanie
 • Profesjonalne kończenie projektu
 • Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
 • Darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami

Zostań takim kierownikiem projektu, z jakim zawsze chciałeś pracować!


Wstęp 11

CZĘŚĆ I. NIEZBĘDNIK KIEROWNIKA PROJEKTU 17

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe 19

 • Czym jest, a czym NIE JEST projekt? 21
  • Realia organizacyjne 23
  • W stronę organizacji zorientowanej projektowo 26
  • Portfele i programy 27
 • Ewolucja project managementu 28
 • Cykl życia projektu 28
 • Zróbmy to po swojemu 30
 • Narzędzia 30
 • Niełatwa ocena sukcesu projektu 31
  • Triada projektowa 31
  • Zgubne dziedzictwo błędów planowania 32
  • Był sukces czy nie? 33
 • Zarządzanie i zespół 34
 • Zastosowanie zarządzania projektami 35
 • Pytania kontrolne 37

Rozdział 2. Uruchamianie projektu 39

 • Proste trudnego początki 39
 • Karta projektu 40
 • Jak dobrze zainicjować projekt? 42
 • Plan projektu: budowa i utrzymanie 45
  • Zakres prac 46
  • Uczestnicy projektu 48
  • Struktury pozaprojektowe 49
  • Procedury 50
  • Szkolenia 52
  • Infrastruktura 52
  • Harmonogram prac 52
  • Budżet 53
 • Plan projektu zmienia się w czasie! 53
 • Pytania kontrolne 53

Rozdział 3. Zespół... mitów i zalet 55

 • Praktyki budowania zespołów projektowych 55
  • Pozyskiwanie zasobów osobowych 56
  • Razem czy osobno? 58
  • Utrzymanie zespołu 59
 • Budowanie autorytetu kierownika 63
 • Role w zespole, czyli optymalne ludzi dopasowanie 65
  • Klasyfikacja dr. Belbina 65
  • Typologia MTR-i(tm) 66
 • Ludzie są różni, czyli model typów osobowości Myers-Briggs 67
  • Pojęcia podstawowe 68
  • Typy Myers-Briggs w pigułce 69
 • Role i typy osobowości - konkluzja 70
 • Zarządzanie konfliktami 71
 • Pytania kontrolne 72

Rozdział 4. Od WBS do harmonogramu 73

 • Dualizm projektowy 73
 • Struktura podziału prac (WBS) 74
 • Tworzenie WBS 78
 • Rola WBS w kontroli zakresu projektu 80
 • Pytania kontrolne 81

Rozdział 5. Zarządzanie zmianami 83

 • Proces zarządzania zmianami 83
 • Role w procesie zarządzania zmianami 85
 • Wpływ zmian na tzw. wydania produktu 86
 • Pytania kontrolne (bardzo trudne!) 88

Rozdział 6. Sztuka zarządzania wymaganiami użytkownika 89

 • Użytkownicy i udziałowcy 90
  • Niezrozumienie wymagań użytkownika 90
  • Środowisko "upolitycznione" 91
  • Niestabilne wymagania użytkownika 92
  • Mapa polityczna projektu 93
 • Specyfika wymagań informatycznych 94
  • Typologia wymagań informatycznych 95
  • Jakość wymagań 99
 • Skuteczne zbieranie wymagań 100
  • Standardy i specyfikacje branżowe jako źródło wymagań 100
  • Identyfikacja uczestników procesu zbierania wymagań 101
  • Praca z klientem 104
  • Wizualizacja wymagań 104
  • Praca z przyszłymi użytkownikami 106
  • Wzorce WBS i rejestry produktów 107
  • Joint Application Design 107
 • Pytania kontrolne 109

Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem 111

 • Pojęcia podstawowe 112
 • Odkrywanie ryzyk projektowych 115
 • Rodzaje ryzyka 116
  • Podział według pochodzenia 117
  • Podział według natury ryzyka 117
 • Materializacja ryzyka i jego wpływ na projekt 119
 • Szablon dokumentowania ryzyka 120
 • Mapa ryzyka 121
 • Pytania kontrolne 121

Rozdział 8. Harmonogram doskonały, czyli jak planować, aby się udało 123

 • Planowanie kontra chaos 123
 • Zależności pomiędzy zadaniami 125
  • Związek "zakończ - rozpocznij" (ang. Finish-Start) 126
  • Związek "zakończ - zakończ" (ang. Finish-Finish) 126
  • Relacja "rozpocznij - rozpocznij" (ang. Start-Start) 127
  • Relacja "rozpocznij - zakończ" (ang. Start-Finish) 127
  • Wprowadzanie opóźnień lub przyspieszeń zadań 127
 • Ścieżka krytyczna 128
 • Szacowanie pracochłonności i kosztów prac 129
 • Przypisywanie zasobów zadaniom 131
  • Planowanie zadań w trybie "effort-driven" 131
  • Planowanie zadań z wyłączonym trybem "effort-driven" 136
 • Sztuka wymyślania i układania zadań 136
 • Optymalizacja obciążenia zasobów projektowych 137
 • Przekazywanie zadań członkom zespołu 139
 • Kompresja harmonogramu 141
 • Pytania kontrolne 142

Rozdział 9. Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym 143

 • Opłacalność projektu w kontekście organizacji 144
 • Elementy analizy budżetowej w projekcie 145
 • Koszty własne w projekcie 147
 • Koszty zewnętrzne w projekcie 148
 • Planowanie wykorzystania zasobów 149
 • Kontrolowanie czy raportowanie czasu pracy? 150
 • Pytania kontrolne 151

Rozdział 10. Śledzenie postępów i metoda Earned Value 153

 • Pojęcie wersji bazowej harmonogramu 153
 • Rejestrowanie danych o postępie prac 155
  • Uproszczone odznaczanie realizacji zadań 155
  • Pełna rejestracja stanu realizacji prac 156
 • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) 158
  • BAC - budżet 159
  • BCWS - planowany koszt planowanej pracy 159
  • BCWP - planowany koszt wykonanej pracy (Earned Value) 159
  • ACWP- rzeczywisty koszt wykonanej pracy 159
  • EAC - przewidywany budżet całkowity 160
  • Wskaźniki wydajności i realizacji 160
 • Earned Value na przykładach 161
  • Porównanie metody klasycznej z Earned Value 161
  • Praca z harmonogramem 164
  • Symulowanie postępu prac 165
 • Pytania kontrolne 166

Rozdział 11. Dokumentacja projektowa w fazie wytwórczej 167

 • Raportowanie stanu projektu 167
 • Dziennik projektu 169
  • Zespół projektowy 170
  • Produkty 170
  • Środowisko sprzętowe i programowe 171
  • Nota wydania (ang. Release notes) 172
  • Baza wiedzy 172
  • Lista ryzyk projektowych 173
  • Sprawy bieżące, problemy 173
  • Zdarzenia projektowe 174
  • Historia zmian w wymaganiach 174
 • Dokumentowanie spotkań 175
 • Pytania kontrolne 176

Rozdział 12. Skuteczna komunikacja 177

 • Sztuka sprawnej komunikacji 177
  • Komunikacja elektroniczna 180
  • Poufność i ochrona informacji projektowej 180
  • Wymiana informacji w projektach 181
  • Spotkania, czyli jak się nie zagadać na śmierć 182
 • Pytania kontrolne 184

Rozdział 13. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym 185

 • Normy ISO serii 9001 186
 • Model CMM 189
 • Testowanie oprogramowania 190
  • Ogólne rodzaje testów 191
  • Testy niefunkcjonalne 192
  • Testy z zakresu bezpieczeństwa 192
  • Organizacja metod testowania 193
 • Ciągła integracja i kontrola konfiguracji 195
 • Pytania kontrolne 197

Rozdział 14. Dostawa i zamknięcie projektu 199

 • Dostawa produktu 199
 • Strategie wdrażania złożonych systemów informatycznych 201
 • Szkolenia użytkowników 201
 • Zamknięcie prac w projekcie 202
 • Gwarancja i konserwacja 204
 • Pytania kontrolne 205

Rozdział 15. Podwykonawstwo i używanie darmowego oprogramowania 207

 • Outsourcing, czyli kupujemy zamiast wytwarzać 207
  • Proces nabywania usług lub towarów 208
 • Modele OEM i ODM 212
  • Zabezpieczenia depozytowe (ang. escrow agreement) 214
 • Jak się odnaleźć w gąszczu open source 214
  • Prawa własności intelektualnej 214
  • Klasyfikacja licencji FOSS 215
 • Pytania kontrolne 217

Rozdział 16. Certyfikacja project management 219

 • Certyfikacje PMI 220
  • PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 220
  • PMP (Project Management Professional) 220
  • PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner) 223
 • Metodyka i certyfikacja PRINCE2 224
  • Co wyróżnia PRINCE2? 224
 • Szkolenia i certyfikacja PRINCE2 226
  • PRINCE2 Foundation 227
  • PRINCE2 Practitioner 227
  • PRINCE2 Agile Foundation 227
  • PRINCE2 Agile Practitioner 228
 • AgilePM (Agile Project Management) 228
  • AgilePM Foundation 228
  • AgilePM Practitioner 229
 • Pytania kontrolne 229

CZĘŚĆ II. ZWINNE REWOLUCJE I PRAKTYKI PM 231

Rozdział 17. W kierunku zwinnych metod wytwórczych 233

 • Proces ex machina, czyli próby uporządkowania rzeczywistości 233
  • Radosna twórczość 234
  • Normy i standardy 234
  • Nowoczesne praktyki zarządzania 236
 • A może zróbmy to inaczej? 236
  • Crystal Clear 236
  • Programowanie ekstremalne (XP) 238
  • Feature-Driven Development (FDD) 240
 • Pytania kontrolne 242

Rozdział 18. Usprawnić produkcję! 243

 • Lean Manufacturing, czyli eliminacja strat 243
 • Lean Software Development 247
  • Odwzorowanie pojęć Lean Manufacturing 247
  • Zasady Lean czy zasady Agile? 249
  • Praktyczne zasady Lean Software Development 250
 • Cykl Deminga (PDCA) 253

Rozdział 19. Kanban, czyli zrozumieć i ujarzmić flow 255

 • Kanban w systemach produkcji klasycznej 255
 • Tablice Kanban 258
  • Struktura tablicy Kanban 259
  • Limity WIP 261
  • Kanban w Agile 261

Rozdział 20. Od iteracji do Agile 263

 • Zaplanujmy lepsze jutro! 263
 • (Nieco) lepszy rodzaj planowania 264
 • 35 lat minęło jak jeden dzień... 266
 • Złożone systemy adaptacyjne 269
 • Manifest Agile, czyli "przykazania" ogólne 271
 • Zasady Agile, czyli "katechizm" na co dzień 272
 • Rodzina metodyk Agile 273

Rozdział 21. Agile w wydaniu DSDM 275

 • Geneza DSDM 275
 • Cykl życia projektu w DSDM 279
 • Zespół i role w DSDM 281
 • MoSCoW, czyli zarządzanie priorytetami 283
 • Demonstracja wykonanej pracy 284
 • Komunikacja 285
  • Umiejętności miękkie 285
  • Nienadużywanie komunikacji elektronicznej 285
  • Praktyka wymiany informacji 286
 • Sztuka definiowania wymagań 287
 • Rola Kierownika Projektu w DSDM 288
 • Planowanie i śledzenie postępu 288
 • Podsumowanie 289

Rozdział 22. Scrum w pigułce 291

 • Zasady gry Scrum 292
 • Flow sterowany wymaganiami 293
 • Organizacja pracy 294
 • Spotkania w Scrumie 295
  • Planowanie sprintu 295
  • Codzienny Scrum, czyli tzw. daily scrum 295
  • Backlog grooming 295
  • Przegląd sprintu 296
  • Retrospekcja sprintu 296
 • Postęp prac w Scrumie 296

Rozdział 23. Porównanie Agile z metodami tradycyjnymi 297

 • Triada projektowa raz jeszcze 297
 • Według planu czy na luzie? 299
 • Dokumentacja i zarządzanie wiedzą 302
 • Metody szacowania Agile 304
  • A może nie szacujmy? 304
 • Planning Poker 304

Rozdział 24. Jak raportować postęp projektu zwinnego? 307

 • Kanban w Agile 307
 • Rejestr Sprintu 308
 • Wykresy spalania 309
 • Kumulacyjny diagram przepływu 311
 • Earned Value w Agile 314

Rozdział 25. Wdrażanie Agile 317

 • Pierwsze koty za płoty 317
 • Wymagania użytkownika 319
  • Historyjki użytkownika, czyli eliminacja rzeczy zbędnych 319
  • Mapowanie historyjek użytkownika, czyli punkt widzenia użytkownika 321
 • Użycie WBS w metodach zwinnych? 322
 • Jaki Agile? 323
  • SAFe(r), czyli skalowalny Agile 323
  • Large-scale Scrum (LeSS) 326
  • Disciplined Agile Delivery (DAD) 328
  • Nexus 330
 • Pytania kontrolne 330

CZĘŚĆ III. DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 331

Rozdział 26. Przegląd darmowego oprogramowania do zarządzania projektami 333

 • Projekty pominięte w książce 334
  • dotproject 334
  • Maven 335
  • Odoo 336
  • Planner 336
  • RT: Request Tracker 336
  • Trac 337
  • Wekan 337
  • ZenTao 338

Rozdział 27. GanttProject, czyli proste harmonogramowanie 339

 • Rozpoczynamy nowy projekt 340
  • WBS 341
  • Szybkie wprowadzanie parametrów zadań 343
  • Praca przy użyciu myszy 343
 • Zależności i inne atrybuty zadań 344
 • Zaawansowane atrybuty zadań 345
 • Zasoby 346
 • Wygląd wykresu 347
 • Analiza projektu 348
 • Zaawansowane opcje programu 348

Rozdział 28. ProjectLibre, czyli prawie jak Microsoft Project 349

 • Rozpoczynamy nowy projekt 350
  • WBS 352
  • Tworzenie i edycja parametrów zadań 353
  • Zależności i inne atrybuty zadań 355
 • Zasoby 356
 • Wygląd wykresu 357
 • Widoki 359
 • Kalendarze niestandardowe 363
 • Analiza i raportowanie projektu 364

Literatura 367

Spis rysunków 369

Spis tabel 373

Skorowidz 375