Helion


Szczegóły ebooka

100 sposobów na Perl

100 sposobów na Perl


Zbiór skutecznych rozwiązań dla programistów aplikacji internetowych

 • Zwiększanie produktywności pracy
 • Tworzenie interfejsów użytkownika
 • Wyszukiwanie i usuwanie błędów

Perl, od swojego zaistnienia na rynku, wyewoluował od prostego narzędzia do przetwarzania tekstów i budowania raportów do formy zaawansowanego języka programowania pozwalającego na tworzenie praktycznie każdej aplikacji działającej w sieci. Mimo dość zaawansowanego "wieku", nie traci nic na popularności. W sieci pojawiają się coraz nowsze wersje, a grono programistów korzystających z Perla stale rośnie. Społeczność użytkowników tego języka skupiona wokół portalu CPAN udostępnia napisane przez siebie skrypty, wskutek czego z wieloma problemami programistycznymi można sobie poradzić, korzystając z gotowych rozwiązań lub sięgając do innych źródeł.

Dzięki książce "100 sposobów na Perl" odkryjesz mało znane i mniej typowe zastosowania tego języka. Czytając ją, dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać Perl do różnych zadań. Nauczysz się zwiększać efektywność swojej pracy, tworzyć elementy interaktywne i przetwarzać pliki tekstowe w nietypowy sposób. Zapoznasz się z odczytywaniem danych z baz i arkuszy kalkulacyjnych, pracą z modułami oraz programowaniem obiektowym. Znajdziesz tu także informacje o testowaniu kodu, usuwaniu błędów i optymalizowaniu wydajności programów napisanych w Perlu.

 • Korzystanie z biblioteki CPAN
 • Automatyczne formatowanie kodu w edytorze Emacs
 • Generowanie elementów graficznych
 • Przetwarzanie arkuszy kalkulacyjnych
 • Praca z bazami danych
 • Tworzenie zestawu narzędziowego modułów
 • Korzystanie z obiektów
 • Testowanie kodu
 • Śledzenie wykonywania programu

O autorach (7)

Przedmowa (13)

Rozdział 1. Sposoby zwiększające produktywność (19)

 • 1. Dodawanie skrótów biblioteki CPAN do przeglądarki Firefox (19)
 • 2. Zaprzęganie do pracy narzędzia Perldoc (22)
 • 3. Przeglądanie dokumentacji Perla w internecie (25)
 • 4. Zastępowanie poleceń powłoki aliasami (27)
 • 5. Autouzupełnianie identyfikatorów Perla w edytorze Vim (30)
 • 6. Dobieranie najlepszego dla Perla trybu edytora Emacs (33)
 • 7. Wymuszanie lokalnego stylu (35)
 • 8. Unikanie zachowywania złego kodu Perla (38)
 • 9. Automatyzowanie przeglądów kodu (42)
 • 10. Uruchamianie testów z edytora Vim (44)
 • 11. Uruchamianie kodu Perla spod edytora Emacs (46)

Rozdział 2. Interakcja z użytkownikiem (49)

 • 12. Wykorzystywanie edytora ze zmiennej $EDITOR jako interfejsu użytkownika (49)
 • 13. Prawidłowa współpraca w wierszu poleceń (51)
 • 14. Upraszczanie interakcji z terminalem (53)
 • 15. Ostrzeganie naszego Maca (58)
 • 16. Interaktywne aplikacje graficzne (61)
 • 17. Zbieranie informacji na temat konfiguracji programu (66)
 • 18. Przepisywanie na nowo stron WWW (69)

Rozdział 3. Obsługa danych (73)

 • 19. Traktowanie pliku jak tablicy (73)
 • 20 .Odczytywanie plików wstecz (75)
 • 21. Wykorzystywanie jako źródła danych dowolnego arkusza kalkulacyjnego (76)
 • 22. Porządkowanie kodu współpracującego z bazą danych (81)
 • 23. Budowanie biblioteki kodu SQL (84)
 • 24. Dynamiczne przepytywanie baz danych bez pomocy kodu SQL (86)
 • 25. Wiązanie kolumn bazy danych (87)
 • 26. Wykorzystywanie iteracji i technik generowania kosztownych danych (89)
 • 27. Pobieranie z iteratora więcej niż jednej wartości (91)

Rozdział 4. Praca z modułami (95)

 • 28. Skracanie długich nazw klas (95)
 • 29. Zarządzanie ścieżkami do modułów (96)
 • 30. Ponowne ładowanie zmodyfikowanych modułów (99)
 • 31. Przygotowywanie osobistych zestawów modułów (100)
 • 32. Zarządzanie instalowaniem modułów (103)
 • 33. Zachowywanie ścieżek do modułów (105)
 • 34. Tworzenie standardowego zestawu narzędziowego modułów (107)
 • 35. Pisanie przykładowych kodów do przewodników dla użytkowników (110)
 • 36. Zastępowanie wadliwego kodu pochodzącego z zewnątrz (112)
 • 37. Wznieś toast za CPAN (114)
 • 38. Poprawianie warunków uruchamiających wyjątki (115)
 • 39. Lokalne odszukiwanie modułów CPAN (118)
 • 40. Przekształcanie samodzielnych aplikacji Perla w pakiety (122)
 • 41. Tworzenie własnych leksykalnych komunikatów ostrzegawczych (126)
 • 42. Odszukiwanie i raportowanie błędów w modułach (127)

Rozdział 5. Sposoby na obiekty (133)

 • 43. Tworzenie zamkniętych obiektów (133)
 • 44. Darmowe (prawie) serializowanie obiektów (136)
 • 45. Umieszczanie dodatkowych informacji w atrybutach (138)
 • 46. Upewnianie się, że metody są prywatne dla obiektów (140)
 • 47. Autodeklarowanie argumentów metod (144)
 • 48. Kontrola dostępu do zdalnych obiektów (147)
 • 49. Przygotowywanie naprawdę polimorficznych obiektów (150)
 • 50. Automatyczne generowanie metod dostępu (152)

Rozdział 6. Wykrywanie i usuwanie błędów (157)

 • 51. Szybkie wyszukiwanie błędów kompilacji (157)
 • 52. Uwidacznianie niewidocznych wartości (159)
 • 53. Wyszukiwanie błędów za pomocą testów (161)
 • 54. Wykrywanie błędów za pomocą komentarzy (163)
 • 55. Wyświetlanie kodu źródłowego związanego z błędem (167)
 • 56. Analiza funkcji anonimowych (170)
 • 57. Nadawanie nazw procedurom anonimowym (172)
 • 58. Wyszukiwanie źródła pochodzenia procedury (174)
 • 59. Dopasowywanie debugera do naszych potrzeb (175)

Rozdział 7. Triki dla twórców programów (179)

 • 60. Przebudowywanie dystrybucji kodu (179)
 • 61. Testowanie z użyciem specyfikacji (181)
 • 62. Oddzielanie testów programisty od testów użytkownika (185)
 • 63. Automatyczne uruchamianie testów (188)
 • 64. Oglądanie informacji o niepowodzeniach - w kolorze! (189)
 • 65. Testy na żywym kodzie (192)
 • 66. Poprawianie rekordów szybkości (195)
 • 67. Budowanie własnej wersji Perla (196)
 • 68. Uruchamianie zestawów testów z trwałym ładowaniem potrzebnego kodu (199)
 • 69. Symulowanie w testach nieprzyjaznego środowiska (204)

Rozdział 8. Poznaj swój kod (209)

 • 70. Kolejność wykonywania kodu (209)
 • 71. Badanie naszych struktur danych (213)
 • 72. Bezpieczne wyszukiwanie funkcji (215)
 • 73. Sprawdzanie, jakie moduły tworzą rdzeń Perla (218)
 • 74. Śledzenie wszystkich wykorzystywanych modułów (219)
 • 75. Wyszukiwanie wszystkich symboli używanych w pakiecie (223)
 • 76. Zaglądanie za zamknięte drzwi (225)
 • 77. Wyszukiwanie wszystkich zmiennych globalnych (228)
 • 78. Dokonywanie introspekcji procedur (231)
 • 79. Odnajdywanie importowanych funkcji (234)
 • 80. Profilowanie rozmiaru programu (236)
 • 81. Ponowne wykorzystywanie procesów Perla (239)
 • 82. Śledzenie operatorów (241)
 • 83. Pisanie własnych ostrzeżeń (243)

Rozdział 9. Poszerz swoje zrozumienie Perla (247)

 • 84. Podwajanie danych za pomocą funkcji dualvar() (247)
 • 85. Zastępowanie miękkich odwołań prawdziwymi odwołaniami (249)
 • 86. Optymalizowanie kłopotliwych elementów (252)
 • 87. Blokowanie tablic asocjacyjnych (253)
 • 88. Sprzątanie po sobie przy wychodzeniu z zakresu (255)
 • 89. Dziwne sposoby wywoływania funkcji (257)
 • 90. Użycie funkcji glob w ciągach (263)
 • 91. Jak zaoszczędzić sobie pracy przy kodzie sprawdzającym błędy (266)
 • 92. Przygotowywanie lepszych wartości zwracanych przez procedury (268)
 • 93. Zwracanie wartości aktywnych (272)
 • 94. Tworzenie własnej składni Perla (275)
 • 95. Modyfikowanie semantyki kodu za pomocą filtrów kodu źródłowego (277)
 • 96. Korzystanie ze wspólnych bibliotek bez pomocy kodu XS (281)
 • 97. Uruchamianie dwóch usług na pojedynczym porcie TCP (283)
 • 98. Poprawianie naszych tablic dyspozycji (287)
 • 99. Śledzenie przybliżeń w obliczeniach (290)
 • 100. Przeciążanie operatorów (293)
 • 101. Pożytki z zabaw z kodem (298)

Skorowidz (301)