Helion


Szczegóły ebooka

40 algorytmów, które powinien znać każdy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie

40 algorytmów, które powinien znać każdy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie


Wiedza o algorytmach jest niezbędna każdemu, kto rozwiązuje problemy programistyczne. Algorytmy są również ważne w teorii i praktyce obliczeń. Każdy programista powinien znać możliwie szeroki ich zakres. Powinien też umieć z nich korzystać przy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, w tym przy projektowaniu algorytmów, ich modyfikacji i implementacji. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się sztuczną inteligencją, zabezpieczaniem systemów informatycznych lub inżynierią danych, musisz dobrze zrozumieć, czym właściwie są i jak działają algorytmy.

Ta książka jest praktycznym wprowadzeniem do algorytmów i ich zastosowania. Znalazły się w niej podstawowe informacje i pojęcia dotyczące algorytmów, ich działania, a także ograniczeń, jakim podlegają. Opisano też techniki ich projektowania z uwzględnieniem wymagań dotyczących struktur danych. Zaprezentowano klasyczne algorytmy sortowania i wyszukiwania, algorytmy grafowe, jak również wiele zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją: algorytmy uczenia maszynowego, sieci neuronowych i przetwarzania języka naturalnego. Ważną częścią publikacji są rozdziały poświęcone przetwarzaniu danych i kryptografii oraz algorytmom powiązanym z tymi zagadnieniami. Wartościowym podsumowaniem prezentowanych treści jest omówienie technik pracy z problemami NP-trudnymi.

W książce między innymi:

 • struktury danych i algorytmy w bibliotekach Pythona
 • algorytm grafowy służący do wykrywania oszustw w procesie analizy sieciowej
 • przewidywanie pogody przy użyciu algorytmów uczenia nadzorowanego
 • rozpoznawanie obrazu za pomocą syjamskich sieci neuronowych
 • tworzenie systemu rekomendacji filmów
 • szyfrowanie symetryczne i asymetryczne podczas wdrażania modelu uczenia maszynowego

Oto algorytm: poznaj, zaimplementuj, zastosuj!

 

O autorze 11

 

O recenzencie 13

Przedmowa 15

WSTĘP I PODSTAWOWE ALGORYTMY 21

Rozdział 1. Wprowadzenie do algorytmów 23

 • Co to jest algorytm? 24
  • Fazy algorytmu 24
 • Określenie logiki algorytmu 26
  • Zrozumienie pseudokodu 26
  • Korzystanie z fragmentów kodu (snippetów) 28
  • Stworzenie planu wykonania 28
 • Wprowadzenie do pakietów w Pythonie 29
  • Pakiety w Pythonie 30
  • Programowanie w Pythonie z Jupyter Notebook 31
 • Techniki projektowania algorytmów 31
  • Wymiar danych 33
  • Wymiar obliczeniowy 33
 • Analiza efektywności 35
  • Analiza pamięciowej złożoności obliczeniowej 35
  • Czasowa złożoność obliczeniowa 36
  • Szacowanie efektywności 37
  • Wybór algorytmu 37
  • Notacja dużego O 38
 • Walidacja algorytmu 41
  • Algorytmy dokładne, aproksymacyjne i randomizowane 41
  • Możliwość wyjaśnienia 43
 • Podsumowanie 43

Rozdział 2. Struktury danych w algorytmach 45

 • Struktury danych w Pythonie 46
  • Lista 46
  • Krotka 50
  • Słownik 51
  • Zbiór 52
  • Ramka danych 54
  • Macierz 56
 • Abstrakcyjne typy danych 57
  • Wektor 57
  • Stos 58
  • Kolejka 60
  • Kiedy używać stosów i kolejek? 62
  • Drzewo 62
 • Podsumowanie 65

Rozdział 3. Algorytmy sortowania wyszukiwania 67

 • Wprowadzenie do algorytmów sortowania 68
  • Zamiana wartości zmiennych w Pythonie 68
  • Sortowanie bąbelkowe 68
  • Sortowanie przez wstawianie 71
  • Sortowanie przez scalanie 72
  • Sortowanie Shella 74
  • Sortowanie przez wymianę 76
 • Wprowadzenie do algorytmów wyszukiwania 78
  • Wyszukiwanie liniowe 78
  • Wyszukiwanie binarne 79
  • Wyszukiwanie interpolacyjne 79
 • Praktyczne przykłady 80
 • Podsumowanie 83

Rozdział 4. Projektowanie algorytmów 85

 • Wprowadzenie do projektowania algorytmów 86
  • Kwestia 1: Czy algorytm zwraca rezultat, jakiego oczekujemy? 87
  • Kwestia 2: Czy robi to w optymalny sposób? 87
  • Kwestia 3: Jak efektywny będzie ten algorytm zastosowany do większych zbiorów danych? 90
 • Strategie algorytmiczne 91
  • Strategia "dziel i rządź" 91
  • Strategia programowania dynamicznego 93
  • Strategia algorytmu zachłannego 93
 • Praktyczny przykład - rozwiązanie problemu komiwojażera 94
  • Metoda siłowa 95
  • Zastosowanie algorytmu zachłannego 98
 • Algorytm PageRank 99
  • Definicja problemu 100
  • Implementacja algorytmu PageRank 100
 • Programowanie liniowe 102
  • Definicja problemu w programowaniu liniowym 102
 • Praktyczny przykład - planowanie przepustowości za pomocą programowania liniowego 103
 • Podsumowanie 105

Rozdział 5. Algorytmy grafowe 107

 • Reprezentacja grafów 108
  • Rodzaje grafów 109
  • Specjalne rodzaje krawędzi 111
  • Sieci egocentryczne 112
  • Analiza sieciowa 112
 • Wprowadzenie do teorii analizy sieciowej 113
  • Najkrótsza ścieżka 113
  • Określanie sąsiedztwa 114
  • Wskaźnik centralności 115
  • Obliczanie wskaźników centralności w Pythonie 117
 • Trawersowanie grafu 119
  • Wyszukiwanie wszerz 119
  • Wyszukiwanie w głąb 121
 • Studium przypadku - analiza oszustw 125
  • Prosta analiza pod kątem oszustwa 127
  • Podejście strażnicy 128
 • Podsumowanie 130

ALGORYTMY UCZENIA MASZYNOWEGO 131

Rozdział 6. Algorytmy nienadzorowanego uczenia maszynowego 133

 • Wprowadzenie do nienadzorowanego uczenia maszynowego 134
  • Uczenie nienadzorowane w cyklu życia eksploracji danych 134
  • Trendy badawcze w zakresie uczenia nienadzorowanego 137
  • Praktyczne przykłady 137
 • Algorytmy klasteryzacji 138
  • Wyliczanie podobieństw 139
  • Grupowanie hierarchiczne 145
  • Ocena klastrów 147
  • Zastosowania klasteryzacji 148
 • Redukcja wymiarów 148
  • Analiza głównych składowych 149
  • Ograniczenia analizy głównych składowych 151
 • Reguły asocjacyjne 151
  • Przykłady użycia 151
  • Analiza koszykowa 152
  • Reguły asocjacyjne 153
  • Wskaźniki reguł 154
  • Algorytmy analizy asocjacyjnej 156
 • Praktyczny przykład - grupowanie podobnych tweetów 160
  • Modelowanie tematów 161
  • Klasteryzacja 162
 • Algorytmy wykrywania odchyleń 162
  • Wykorzystanie klastrów 162
  • Wykorzystanie wykrywania odchyleń opartego na gęstości 162
  • Wykorzystanie maszyny wektorów nośnych 163
 • Podsumowanie 163

Rozdział 7. Tradycyjne algorytmy uczenia nadzorowanego 165

 • Nadzorowane uczenie maszynowe 166
  • Żargon nadzorowanego uczenia maszynowego 166
  • Warunki konieczne 168
  • Rozróżnienie między klasyfikatorami a regresorami 169
 • Algorytmy klasyfikujące 169
  • Wyzwanie dla klasyfikatorów 170
  • Inżynieria cech w przetwarzaniu potokowym 171
  • Ocena klasyfikatorów 173
  • Określenie faz klasyfikacji 177
  • Algorytm drzewa decyzyjnego 178
  • Metody zespolone 181
  • Regresja logistyczna 185
  • Maszyna wektorów nośnych 187
  • Naiwny klasyfikator bayesowski 189
  • Zwycięzcą wśród algorytmów klasyfikacji jest... 192
 • Algorytmy regresji 193
  • Wyzwanie dla regresji 193
  • Regresja liniowa 195
  • Algorytm drzewa regresji 199
  • Regresyjny algorytm wzmocnienia gradientowego 199
  • Zwycięzcą wśród algorytmów regresji jest... 200
 • Praktyczny przykład, jak przewidywać pogodę 201
 • Podsumowanie 203

Rozdział 8. Algorytmy sieci neuronowych 205

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych 206
 • Ewolucja sieci neuronowych 207
 • Trenowanie sieci neuronowej 209
  • Anatomia sieci neuronowej 209
  • Definicja gradientu prostego 210
  • Funkcje aktywacji 212
 • Narzędzia i modele 217
  • Keras 217
  • TensorFlow 220
  • Rodzaje sieci neuronowych 222
 • Uczenie transferowe 224
 • Studium przypadku - użycie uczenia głębokiego do wykrywania oszustw 225
  • Metodologia 225
 • Podsumowanie 228

Rozdział 9. Algorytmy przetwarzania języka naturalnego 231

 • Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego 232
  • Terminologia przetwarzania języka naturalnego 232
  • NLTK 234
 • Model bag-of-words 234
 • Wektorowe przedstawienie słów 237
  • Otoczenie słowa 237
  • Właściwości wektorowego przedstawienia słów 237
 • Użycie rekurencyjnych sieci neuronowych do przetwarzania języka naturalnego 238
 • Wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego do analizy sentymentu 239
 • Studium przypadku - analiza sentymentu w recenzjach filmowych 241
 • Podsumowanie 243

Rozdział 10. Silniki poleceń 245

 • Wprowadzenie do silników poleceń 245
 • Rodzaje silników poleceń 246
  • Silniki poleceń oparte na treści 246
  • Silniki poleceń oparte na filtrowaniu kooperacyjnym 248
  • Hybrydowe silniki poleceń 250
 • Ograniczenia systemów poleceń 252
  • Zimny start 252
  • Wymagania dotyczące metadanych 252
  • Problem rzadkości danych 253
  • Tendencyjność ze względu na wpływ społeczny 253
  • Ograniczone dane 253
 • Obszary praktycznych zastosowań 253
 • Przykład praktyczny - stworzenie silnika poleceń 254
 • Podsumowanie 256

ZAGADNIENIA ZAAWANSOWANE 257

Rozdział 11. Algorytmy danych 259

 • Wprowadzenie do algorytmów danych 259
  • Klasyfikacja danych 260
 • Algorytmy przechowywania danych 261
  • Strategie przechowywania danych 261
 • Algorytmy strumieniowania danych 263
  • Zastosowania strumieniowania 264
 • Algorytmy kompresji danych 264
  • Algorytmy kompresji bezstratnej 264
 • Przykład praktyczny - analiza sentymentu na Twitterze 266
 • Podsumowanie 269

Rozdział 12. Kryptografia 271

 • Wprowadzenie do kryptografii 271
  • Waga najsłabszego ogniwa 272
  • Terminologia 272
  • Wymagania bezpieczeństwa 273
  • Podstawy projektowania szyfrów 275
 • Rodzaje technik kryptograficznych 278
  • Kryptograficzna funkcja skrótu 278
  • Szyfrowanie symetryczne 281
  • Szyfrowanie asymetryczne 283
 • Przykład - kwestie bezpieczeństwa we wdrażaniu modelu uczenia maszynowego 286
  • Atak man-in-the-middle 287
  • Obrona przed techniką masquerading 289
  • Szyfrowanie danych i modelu 289
 • Podsumowanie 291

Rozdział 13. Algorytmy przetwarzania danych w dużej skali 293

 • Wprowadzenie do algorytmów przetwarzania danych w dużej skali 294
  • Definicja dobrze zaprojektowanego algorytmu przetwarzania danych w dużej skali 294
  • Terminologia 294
 • Projektowanie algorytmów równoległych 295
  • Prawo Amdahla 295
  • Szczegółowość podprocesów 298
  • Równoważenie obciążenia 298
  • Przetwarzanie lokalne 299
  • Procesy współbieżne w Pythonie 299
 • Tworzenie strategii przetwarzania na puli zasobów 299
  • Architektura CUDA 300
  • Obliczenia w klastrze 303
  • Strategia hybrydowa 305
 • Podsumowanie 305

Rozdział 14. Uwagi praktyczne 307

 • Wprowadzenie do uwag praktycznych 308
  • Smutna historia bota sztucznej inteligencji na Twitterze 308
 • Transparentność algorytmu 309
  • Algorytmy uczenia maszynowego i transparentność 309
 • Etyka i algorytmy 313
  • Problemy z algorytmami uczącymi się 313
  • Znaczenie kwestii etycznych 313
 • Ograniczanie stronniczości modeli 315
 • Problemy NP-trudne 316
  • Uproszczenie problemu 316
  • Dopasowanie dobrze znanego rozwiązania podobnego problemu 316
  • Metoda probabilistyczna 317
 • Kiedy używać algorytmów 317
  • Praktyczny przykład - teoria czarnego łabędzia 318
 • Podsumowanie 320

 • Tytuły: 40 algorytmów, które powinien znać każdy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie
 • Autor: Imran Ahmad
 • Tytuł oryginału: 40 Algorithms Every Programmer Should Know: Hone your problem-solving skills by learning different algorithms and their implementation in Python
 • Tłumaczenie: Katarzyna Bogusławska
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7777-6, 9788328377776
 • Data wydania książki drukowanej: 2021-07-19
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7778-3, 9788328377783
 • Data wydania: 2021-07-19
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: 40algo
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion