Helion


Szczegóły ebooka

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#


Poznaj nowoczesną metodykę wytwarzania oprogramowania w C#

 • Jak stosować w praktyce zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania?
 • W jaki sposób wykorzystywać w projekcie diagramy UML?
 • Jak korzystać z wzorców projektowych?

W związku ze stale rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oprogramowania produkcja systemów informatycznych wymaga dziś korzystania z usystematyzowanych metod zarządzania. Projekt informatyczny, przy którym nie używa się sensownej metodologii wytwarzania, jest skazany na porażkę - przekroczenie terminu, budżetu i niespełnienie wymagań funkcjonalnych. Kierowanie projektem zgodnie z określonymi zasadami również nie gwarantuje sukcesu, lecz znacznie ułatwia jego osiągnięcie. Na początku roku 2001 grupa ekspertów zawiązała zespół o nazwie Agile Alliance. Efektem prac tego zespołu jest metodologia zwinnego wytwarzania oprogramowania - Agile.

Książka Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# to podręcznik metodologii Agile przeznaczony dla twórców oprogramowania korzystających z technologii .NET. Dzięki niemu poznasz podstawowe założenia i postulaty twórców Agile i nauczysz się stosować je w praktyce. Dowiesz się, jak szacować terminy i koszty, dzielić proces wytwarzania na iteracje i testować produkt. Zdobędziesz wiedzę na temat refaktoryzacji, diagramów UML, testów jednostkowych i wzorców projektowych. Przeczytasz także o publikowaniu kolejnych wersji oprogramowania.

 • Techniki programowania ekstremalnego
 • Planowanie projektu
 • Testowanie i refaktoryzacja
 • Zasady zwinnego programowania
 • Modelowanie oprogramowania za pomocą diagramów UML
 • Stosowanie wzorców projektowych
 • Projektowanie pakietów i komponentów

Przekonaj się, ile czasu i pracy zaoszczędzisz, stosując w projektach metodologię Agile.

 • Słowo wstępne
 • Słowo wstępne
  • Zaczerpnięte z książki Agile Software Development: Principles, Patterns and Practices
 • Przedmowa
  • Wstęp Boba
  • Wstęp Micaha
  • O książce
   • Odrobina historii
    • Znajomość z Boochem
    • Wpływ metodyki programowania ekstremalnego
    • Znajomość z Beckiem
    • .NET
   • Diabeł tkwi w szczegółach
   • Organizacja
   • Jak należy czytać tę książkę
 • Podziękowania
 • O autorach
 • Część I. Wytwarzanie zwinne
 • 1. Praktyki programowania zwinnego
  • Agile Alliance
   • Programiści i ich harmonijna współpraca jest ważniejsza od procesów i narzędzi
   • Działające oprogramowanie jest ważniejsze od wyczerpującej dokumentacji
   • Faktyczna współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji zasad kontraktu
   • Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od konsekwentnego realizowania planu
  • Podstawowe zasady
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 2. Przegląd technik programowania ekstremalnego
  • Praktyki programowania ekstremalnego
   • Cały zespół
   • Opowieści użytkownika
   • Krótkie cykle
    • Plan iteracji
    • Plan wydania
   • Testy akceptacyjne
   • Programowanie w parach
   • Wytwarzanie sterowane testami (TDD)
   • Wspólna własność
   • Ciągła integracja
   • Równe tempo
   • Otwarta przestrzeń pracy
   • Gra planistyczna
   • Prosty projekt
   • Refaktoryzacja
   • Metafora
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 3. Planowanie
  • Wstępne poznawanie wymagań
   • Dzielenie i scalanie opowieści użytkownika
  • Planowanie wydań
  • Planowanie iteracji
  • Definiowanie warunków zakończenia projektu
  • Planowanie zadań
  • Iteracje
  • Śledzenie postępu
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 4. Testowanie
  • Wytwarzanie sterowane testami
   • Przykład projektu poprzedzonego testami
   • Izolacja testów
   • Eliminowanie powiązań
  • Testy akceptacyjne
  • Wpływ testów akceptacyjnych na architekturę oprogramowania
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 5. Refaktoryzacja
  • Prosty przykład refaktoryzacji generowanie liczb pierwszych
   • Testy jednostkowe
   • Refaktoryzacja
   • Ostatnie udoskonalenia
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 6. Epizod z życia programistów
  • Gra w kręgle
  • Konkluzja
  • Przegląd reguł gry w kręgle
 • Część II. Projektowanie zwinne
 • 7. Czym jest projektowanie zwinne?
  • Symptomy złego projektu
   • Symptomy złego projektu, czyli potencjalne źródła porażek
   • Sztywność
   • Wrażliwość
   • Nieelastyczność
   • Niedostosowanie do rzeczywistości
   • Nadmierna złożoność
   • Niepotrzebne powtórzenia
   • Nieprzejrzystość
  • Dlaczego oprogramowanie ulega degradacji
  • Program Copy
   • Przykład typowego scenariusza
    • Projekt początkowy
    • Zmieniające się wymagania
    • Kolejne wymaganie
    • Oczekujmy zmian
   • Przykład budowy programu Copy w ramach projektu zwinnego
    • Stosowanie praktyk programowania zwinnego
    • Utrzymywanie projektu w możliwie dobrym stanie
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 8. Zasada pojedynczej odpowiedzialności
  • Definiowanie odpowiedzialności
  • Oddzielanie wzajemnie powiązanych odpowiedzialności
  • Trwałość
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 9. Zasada otwarte-zamknięte
  • Omówienie zasady otwarte-zamknięte
  • Aplikacja Shape
   • Przykład naruszenia zasady OCP
   • Przykład pełnej zgodności z zasadą otwarte-zamknięte
   • Przewidywanie zmian i naturalna struktura
   • Przygotowywanie punktów zaczepienia
    • Gdy raz mnie oszukasz
    • Stymulowanie zmian
   • Stosowanie abstrakcji do jawnego zamykania oprogramowania dla zmian
   • Zapewnianie zamknięcia z wykorzystaniem techniki sterowania przez dane
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 10. Zasada podstawiania Liskov
  • Naruszenia zasady podstawiania Liskov
   • Prosty przykład
   • Przykład mniej jaskrawego naruszenia zasady LSP
    • Realny problem
    • Poprawność nie jest cechą wrodzoną
    • Relacja IS-A reprezentuje zachowania
    • Projektowanie przez kontrakt
    • Definiowanie kontraktów w formie testów jednostkowych
   • Przykład zaczerpnięty z rzeczywistości
    • Motywacja
    • Problem
    • Rozwiązanie niezgodne z zasadą podstawiania Liskov
    • Rozwiązanie zgodne z zasadą podstawiania Liskov
  • Wyodrębnianie zamiast dziedziczenia
  • Heurystyki i konwencje
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 11. Zasada odwracania zależności
  • Podział na warstwy
   • Odwracanie relacji własności
   • Zależność od abstrakcji
  • Prosty przykład praktycznego znaczenia zasady DIP
   • Odkrywanie niezbędnych abstrakcji
  • Przykład aplikacji Furnace
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 12. Zasada segregacji interfejsów
  • Zanieczyszczanie interfejsów
  • Odrębne klasy klienckie oznaczają odrębne interfejsy
  • Interfejsy klas kontra interfejsy obiektów
   • Separacja przez delegację
   • Separacja przez wielokrotne dziedziczenie
  • Przykład interfejsu użytkownika bankomatu
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 13. Przegląd języka UML dla programistów C#
  • Diagramy klas
  • Diagramy obiektów
   • Diagramy sekwencji
  • Diagramy współpracy
  • Diagramy stanów
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 14. Praca z diagramami
  • Po co modelować oprogramowanie?
   • Po co budować modele oprogramowania?
   • Czy powinniśmy pracować nad rozbudowanymi projektami przed przystąpieniem do kodowania?
  • Efektywne korzystanie z diagramów języka UML
   • Komunikacja z innymi programistami
   • Mapy drogowe
   • Dokumentacja wewnętrzna
   • Co powinniśmy zachowywać, a co można wyrzucać do kosza?
  • Iteracyjne udoskonalanie
   • Najpierw zachowania
   • Weryfikacja struktury
   • Wyobrażenie o kodzie
   • Ewolucja diagramów
  • Kiedy i jak rysować diagramy
   • Kiedy przystępować do tworzenia diagramów, a kiedy rezygnować z dalszego rysowania ich
   • Narzędzia CASE
   • A co z dokumentacją?
  • Konkluzja
 • 15. Diagramy stanów
  • Wprowadzenie
   • Zdarzenia specjalne
   • Superstany
   • Pseudostan początkowy i końcowy
  • Stosowanie diagramów skończonych maszyn stanów
  • Konkluzja
 • 16. Diagramy obiektów
  • Migawka
  • Obiekty aktywne
  • Konkluzja
 • 17. Przypadki użycia
  • Pisanie przypadków użycia
   • Przebiegi alternatywne
   • Co jeszcze?
  • Prezentowanie przypadków użycia na diagramach
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 18. Diagramy sekwencji
  • Wprowadzenie
   • Obiekty, linie życia, komunikaty i inne konstrukcje
   • Tworzenie i niszczenie obiektów
   • Proste pętle
   • Przypadki i scenariusze
  • Pojęcia zaawansowane
   • Pętle i warunki
   • Komunikaty, których przesyłanie wymaga czasu
   • Komunikaty asynchroniczne
   • Wiele wątków
   • Obiekty aktywne
   • Wysyłanie komunikatów do interfejsów
  • Konkluzja
 • 19. Diagramy klas
  • Wprowadzenie
   • Klasy
   • Asocjacje
   • Relacje dziedziczenia
  • Przykładowy diagram klas
  • Omówienie szczegółowe
   • Stereotypy klas
    • interface
    • utility
   • Klasy abstrakcyjne
   • Właściwości
   • Agregacja
   • Kompozycja
   • Liczność
   • Stereotypy asocjacji
   • Klasy zagnieżdżone
   • Klasy asocjacji
   • Kwalifikatory asocjacji
  • Konkluzja
   • Bibliografia
 • 20. Heurystyki i kawa
  • Ekspres do kawy Mark IV Special
   • Specyfikacja
   • Popularne, ale niewłaściwe rozwiązanie
    • Brakujące metody
    • Klasy ulotne
   • Nieprzemyślana abstrakcja
    • Boskie klasy
   • Poprawione rozwiązanie
    • Interfejs użytkownika ekspresu do kawy
    • Przypadek użycia nr 1 użytkownik naciska przycisk uruchamiający parzenie
    • Przypadek użycia nr 2 niegotowe naczynie na kawę
    • Przypadek użycia nr 3 zakończony proces parzenia kawy
    • Przypadek użycia nr 4 zużycie całej kawy
   • Implementacja modelu abstrakcyjnego
    • Przypadek użycia nr 1 użytkownik naciska przycisk Brew
    • Implementacja funkcji IsReady
    • Implementacja funkcji Start
    • Wywołanie funkcji M4UserInterface.CheckButton
    • Dokończenie projektu oprogramowania ekspresu do kawy
   • Zalety projektu w tej formie
    • Źródła tego projektu
  • Implementacja projektu obiektowego
  • Bibliografia
 • Część III. Studium przypadku listy płac
  • Uproszczona specyfikacja systemu listy płac
  • Ćwiczenie
   • Przypadek użycia nr 1 dodanie danych nowego pracownika
    • Alternatywa błąd w strukturze transakcji
   • Przypadek użycia nr 2 usunięcie danych pracownika
    • Alternatywa nieprawidłowy lub nieznany identyfikator EmpID
   • Przypadek użycia nr 3 wysłanie karty czasu pracy
    • Alternatywa nr 1 wskazany pracownik nie jest rozliczany za godziny pracy
    • Alternatywa nr 2 wystąpił błąd w strukturze danej transakcji
   • Przypadek użycia nr 4 wysłanie raportu o sprzedaży
    • Alternatywa nr 1 wskazany pracownik nie jest wynagradzany w systemie prowizyjnym
    • Alternatywa nr 2 wystąpił błąd w strukturze danej transakcji
   • Przypadek użycia nr 5 wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego
    • Alternatywa błędny format transakcji
   • Przypadek użycia nr 6 zmiana szczegółowych danych pracownika
    • Alternatywa błędny format transakcji
   • Przypadek użycia nr 7 wygenerowanie listy płatności na dany dzień
 • 21. Wzorce projektowe Command i Active Object uniwersalność i wielozadaniowość
  • Proste polecenia
  • Transakcje
   • Fizyczny podział kodu
   • Czasowy podział kodu
  • Metoda Undo
  • Wzorzec projektowy Active Object
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 22. Wzorce projektowe Template Method i Strategy dziedziczenie kontra delegacja
  • Wzorzec projektowy Template Method
   • Błędne zastosowanie wzorca Template Method
   • Sortowanie bąbelkowe
  • Wzorzec projektowy Strategy
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 23. Wzorce projektowe Facade i Mediator
  • Wzorzec projektowy Facade
  • Wzorzec projektowy Mediator
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 24. Wzorce projektowe Singleton i Monostate
  • Wzorzec projektowy Singleton
   • Zalety
   • Wady
   • Wzorzec Singleton w praktyce
  • Wzorzec projektowy Monostate
   • Zalety
   • Wady
   • Wzorzec Monostate w praktyce
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 25. Wzorzec projektowy Null Object
  • Omówienie
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 26. Przypadek użycia listy płac pierwsza iteracja
  • Uproszczona specyfikacja
  • Analiza przez omówienie przypadku użycia
   • Dodanie danych nowego pracownika
   • Usunięcie danych pracownika
   • Wysłanie karty czasu pracy
   • Wysłanie raportu o sprzedaży
   • Wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego
   • Zmiana szczegółowych danych pracownika
   • Wygenerowanie listy płac na dany dzień
  • Refleksja identyfikacja abstrakcji
   • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom
   • Harmonogram wypłat
   • Formy wypłat
   • Przynależność związkowa
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 27. Przypadek użycia listy płac implementacja
  • Transakcje
   • Dodawanie danych pracowników
    • Baza danych systemu płacowego
    • Dodawanie danych pracowników z wykorzystaniem wzorca Template Method
   • Usuwanie danych pracowników
   • Karty czasu pracy, raporty o sprzedaży i składki na związki zawodowe
   • Zmiana danych pracowników
    • Zmiana formy wynagradzania pracownika
   • Co ja najlepszego zrobiłem?
   • Wynagradzanie pracowników
    • Decyzje projektowe i biznesowe
   • Wynagradzanie pracowników etatowych
   • Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w systemie godzinowym
    • Okresy rozliczeniowe problem projektowy
  • Program główny
  • Baza danych
  • Konkluzja
  • O tym rozdziale
  • Bibliografia
 • Część IV. Pakowanie systemu płacowego
 • 28. Zasady projektowania pakietów i komponentów
  • Pakiety i komponenty
  • Zasady spójności komponentów ziarnistość
   • Zasada równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP)
   • Zasada zbiorowego wielokrotnego stosowania (CRP)
   • Zasada zbiorowego zamykania (CCP)
   • Podsumowanie problemu spójności komponentów
  • Zasady spójności komponentów stabilność
   • Zasada acyklicznych zależności (ADP)
    • Cotygodniowe kompilacje
    • Eliminacja cykli zależności
    • Skutki występowania cyklu w grafie zależności pomiędzy komponentami
    • Przerywanie cykli
    • Projektowanie zstępujące kontra projektowanie wstępujące
   • Zasada stabilnych zależności (SDP)
    • Stabilność
    • Miary stabilności
    • Zmienna stabilność komponentów
    • Wysokopoziomowy układ komponentów
   • Zasada stabilnych abstrakcji (SAP)
    • Mierzenie abstrakcji
    • Ciąg główny
    • Odległość od ciągu głównego
  • Konkluzja
 • 29. Wzorzec projektowy Factory
  • Problem zależności
  • Statyczna kontra dynamiczna kontrola typów
  • Fabryki wymienne
  • Wykorzystywanie fabryk do celów testowych
  • Znaczenie fabryk
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 30. Studium przypadku systemu płacowego analiza podziału na pakiety
  • Notacja i struktura komponentów
  • Stosowanie zasady zbiorowego zamykania (CCP)
  • Stosowanie zasady równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP)
  • Wiązanie komponentów i hermetyzacja
  • Mierniki
  • Stosowanie mierników dla aplikacji płacowej
   • Fabryki obiektów
    • Fabryka obiektów dla komponentu TransactionImplementation
    • Inicjalizacja fabryk
   • Przebudowa granic spójności
  • Ostateczna struktura pakietów
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 31. Wzorzec projektowy Composite
  • Polecenia kompozytowe
  • Liczność albo brak liczności
  • Konkluzja
 • 32. Wzorzec projektowy Observer ewolucja kodu w kierunku wzorca
  • Zegar cyfrowy
  • Wzorzec projektowy Observer
   • Modele
   • Zarządzanie zasadami projektowania obiektowego
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 33. Wzorce projektowe Abstract Server, Adapter i Bridge
  • Wzorzec projektowy Abstract Server
  • Wzorzec projektowy Adapter
   • Forma klasowa wzorca Adapter
   • Problem modemu adaptery i zasada LSP
    • Pierwsze, niedoskonałe rozwiązanie
    • Zagmatwana sieć zależności
    • Wzorzec projektowy Adapter w roli koła ratunkowego
  • Wzorzec projektowy Bridge
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 34. Wzorce projektowe Proxy i Gateway zarządzanie cudzymi interfejsami API
  • Wzorzec projektowy Proxy
   • Implementacja wzorca Proxy
   • Podsumowanie
  • Bazy danych, oprogramowanie pośredniczące i inne gotowe interfejsy
  • Wzorzec projektowy Table Data Gateway
   • Testowanie konstrukcji TDG w pamięci
   • Test bram DB
  • Stosowanie pozostałych wzorców projektowych łącznie z bazami danych
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 35. Wzorzec projektowy Visitor
  • Wzorzec projektowy Visitor
  • Wzorzec projektowy Acyclic Visitor
   • Zastosowania wzorca Visitor
    • Generowanie raportów
    • Inne zastosowania
  • Wzorzec projektowy Decorator
  • Wzorzec projektowy Extension Object
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 36. Wzorzec projektowy State
  • Zagnieżdżone wyrażenia switch-case
   • Wewnętrzny zasięg zmiennej stanu
   • Testowanie akcji
   • Zalety i wady
  • Tabele przejść
   • Interpretacja tabeli przejść
   • Zalety i wady
  • Wzorzec projektowy State
   • Wzorzec State kontra wzorzec Strategy
   • Zalety i wady
   • Kompilator maszyny stanów (SMC)
   • Plik Turnstile.cs wygenerowany przez kompilator SMC i pozostałe pliki pomocnicze
    • Zalety i wady
  • Zastosowania skończonej maszyny stanów
   • Wysokopoziomowa polityka działania graficznych interfejsów użytkownika (GUI)
   • Sterowanie interakcją z interfejsem GUI
   • Przetwarzanie rozproszone
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • 37. Studium przypadku systemu płacowego baza danych
  • Budowa bazy danych
  • Słaby punkt dotychczasowego projektu
  • Dodawanie danych nowych pracowników
  • Transakcje
  • Odczytywanie danych o pracownikach
  • Co jeszcze zostało do zrobienia?
 • 38. Interfejs użytkownika systemu płacowego wzorzec Model View Presenter
  • Interfejs
  • Implementacja
  • Budowa okna
  • Okno główne systemu płacowego
  • Pierwsza odsłona
  • Konkluzja
  • Bibliografia
 • Dodatek A. Satyra na dwa przedsiębiorstwa
  • Rufus Inc. Project Kickoff
  • Rupert Industries Project Alpha
 • Dodatek B. Czym jest oprogramowanie?
  • Posłowie