Helion


Szczegóły ebooka

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II

 • Jak tworzyć szybsze i sprawniejsze aplikacje internetowe?
 • Jak pracować z biblioteką jQuery?
 • Jak wprowadzać nowe rozwiązania do już istniejących stron?

Wprowadzenie technologii AJAX pozwoliło na tworzenie bardziej atrakcyjnych i przyjaznych użytkownikowi witryn, które nie wymagają przeładowywania po każdej interakcji. To zapewniło AJAX-owi ogromną popularność wśród webmasterów. Otrzymali bowiem doskonałe narzędzie do projektowania interaktywnych i dynamicznych aplikacji, tak pożądanych w dobie WEB 2.0. Jednak nic nie jest doskonałe i nawet AJAX, mimo wielkiego potencjału, ma swoje słabości i ograniczenia. Jakie? W trakcie lektury książki poznasz plusy i minusy tej technologii!

Intencją autorów było przede wszystkim przekazanie wiedzy niezbędnej do opanowania sztuki tworzenia interaktywnych aplikacji, wykorzystujących PHP, JavaScript, MySQL i jQuery. Dowiesz się stąd również, jak przeprowadzać weryfikację danych wprowadzanych na stronie za pomocą technologii AJAX i jak łączyć ze sobą funkcje programu występujące po stronie serwera z tymi, które pojawiają się po stronie klienta. Poznasz skuteczne metody debugowania kodu. Ponadto na kilku rozbudowanych przykładach nauczysz się sprawnie pracować z biblioteką jQuery. Autorzy pokażą Ci, jak unikać najczęstszych błędów, tworzyć wydajny kod AJAX z myślą o pozycjonowaniu witryny oraz w prosty sposób wprowadzać nowe rozwiązania, także do istniejących już stron internetowych.

 • Przygotowanie środowiska pracy
 • Wprowadzenie w świat zagadnień technologii AJAX
 • JavaScript i klient AJAX
 • Programowanie obiektowe w JavaScript
 • Skrypty PHP i używanie MySQL po stronie serwera
 • Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych za pomocą AJAX
 • Debugowanie i profilowanie aplikacji AJAX
 • Zaawansowane metody budowania aplikacji internetowych
 • Arkusze danych w technologii AJAX

Opanuj sztukę tworzenia aplikacji WEB 2.0!

O autorach (7)

O recenzencie (9)

Wprowadzenie (11)

Rozdział 1. Świat technologii AJAX i języka PHP (17)

 • Ogólny zarys (18)
  • Technologia AJAX a Web 2.0 (19)
 • Strony internetowe od 1990 roku (20)
  • Protokół HTTP i język HTML (20)
  • PHP i inne technologie strony serwera (22)
  • JavaScript i inne technologie strony klienta (22)
  • Czego zatem brakuje? (24)
 • Świat technologii AJAX (24)
  • Co składa się na narzędzia AJAX? (27)
  • Kiedy warto używać technologii AJAX, a kiedy należy z niej zrezygnować? (28)
  • Narzędzia i źródła (29)
 • Przygotowanie środowiska pracy (30)
 • Prosta aplikacja wykorzystująca AJAX i PHP (31)
 • Podsumowanie (43)

Rozdział 2. JavaScript i klient AJAX (45)

 • JavaScript a obiektowy model dokumentu (45)
 • Zdarzenia w języku JavaScript i model DOM (51)
 • I znowu model DOM (55)
 • JavaScript, model DOM i arkusze stylów CSS (59)
 • Używanie obiektów klasy XMLHttpRequest (63)
  • Tworzenie obiektu klasy XMLHttpRequest (63)
   • Obsługa wyjątków w języku JavaScript (64)
   • Tworzenie lepszych obiektów dla przeglądarki Internet Explorer 6 (66)
  • Inicjowanie żądania za pomocą obiektu klasy XMLHttpRequest (68)
  • Obsługa odpowiedzi przysyłanych z serwera (70)
 • Praca z dokumentami XML (78)
  • Więcej na temat obsługi błędów i zwracania wyjątków (84)
  • Tworzenie struktury pliku XML (85)
 • Podsumowanie (86)

Rozdział 3. Obiektowy JavaScript (87)

 • Dlaczego język JavaScript ma tak duże znaczenie? (88)
 • Idea programowania obiektowego (88)
  • Hermetyzacja (89)
  • Dziedziczenie (90)
  • Polimorfizm (91)
 • Programowanie obiektowe w języku JavaScript (91)
  • W języku JavaScript obiekty są słownikami (92)
  • Funkcje w języku JavaScript (94)
   • Funkcje JavaScript jako obiekty pierwszej klasy (95)
   • Funkcje wewnętrzne (96)
   • Domknięcia (97)
  • Klasy w języku JavaScript (98)
   • Konstruktory (98)
   • Diagramy klas (100)
   • Odwołania do funkcji zewnętrznych (102)
   • Prototypy (103)
   • Właściwości i metody instancji (104)
   • Metody i właściwości statyczne (105)
   • Prywatni uczestnicy klasy (106)
  • Kontekst wykonania w języku JavaScript (107)
   • Kiedy var x, kiedy this.x, a kiedy x? (109)
   • Praca we właściwym kontekście (110)
 • Praktyczne zagadnienia programowania obiektowego w JavaScript - wstęp do notacji JSON (112)
  • Idea formatu JSON (113)
  • Prosty przykład pracy z danymi w formacie JSON (114)
 • Podsumowanie (117)

Rozdział 4. Skrypty PHP i używanie MySQL po stronie serwera (119)

 • PHP, DOM i XML (120)
 • Język PHP i format JSON (125)
 • Przekazywanie zmiennych i obsługa błędów w języku PHP (129)
 • Praca z bazą MySQL (139)
  • Tworzenie tabel w bazie danych (139)
  • Przetwarzanie danych (142)
  • Łączenie się z bazą danych i wykonywanie zapytań (143)
 • Podsumowanie (149)

Rozdział 5. Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych za pomocą AJAX (151)

 • Implementacja weryfikacji poprawności danych z zastosowaniem technologii AJAX (152)
 • Obiekt klasy XMLHttpRequest, wersja 2. (156)
 • Weryfikacja danych z wykorzystaniem możliwości technologii AJAX (164)
 • Podsumowanie (185)

Rozdział 6. Debugowanie i profilowanie aplikacji AJAX (187)

 • Debugowanie i profilowanie kodu w przeglądarce Internet Explorer (188)
  • Uruchamianie debugowania w przeglądarkach Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7 (188)
  • Debugowanie kodu w przeglądarce Internet Explorer 8 (189)
  • Inne narzędzia debugujące w przeglądarce Internet Explorer (196)
 • Debugowanie i profilowanie kodu w przeglądarce Firefox (197)
  • Dodatek Firebug (198)
  • Dodatek Venkman JavaScript Debugger (200)
  • Dodatek Web Developer (201)
 • Podsumowanie (202)

Rozdział 7. Zaawansowane rozwiązania i metody budowania aplikacji internetowych (203)

 • Pozyskiwanie przewidujące (206)
 • Wskaźnik postępu (207)
 • Nieinwazyjne kodowanie JavaScript (208)
 • Progresywne ulepszanie i eleganckie przemijanie (210)
 • Asynchroniczne wysyłanie plików za pomocą aplikacji AJAX (211)
  • Wysyłanie plików za pomocą protokołu HTTP (212)
  • Asynchroniczne wysyłanie plików z użyciem znacznika iframe i rozwiązań technologii AJAX (212)
 • Wywołania międzydomenowe (218)
  • Realizacja wywołań międzydomenowych za pomocą serwera proxy (219)
  • Realizacja wywołań międzydomenowych za pomocą aplikacji Flash (219)
  • Realizacja wywołań międzydomenowych za pomocą znacznika <iframe> (220)
  • Realizacja wywołań międzydomenowych za pomocą obiektów JSONP (220)
 • Atak typu cross-site request forgery (221)
  • Przejmowanie kontroli za pomocą obiektów JSON (222)
  • Zmniejszenie ryzyka zaistnienia ataku CSRF (222)
 • Ataki typu cross-site scripting (223)
  • Ataki przeprowadzane za pomocą kodu wykorzystującego luki w zabezpieczeniach (ang. exploits) (223)
   • Nietrwały atak typu XSS (223)
   • Trwały atak typu XSS (224)
  • Unikanie ataków typu XSS (224)
   • Weryfikacja danych wejściowych (224)
   • Zmiana zestawu znaków (225)
   • Zabezpieczanie plików cookie (225)
 • Podsumowanie (226)

Rozdział 8. Czat bazujący na AJAX i jQuery (227)

 • Czatuj z AJAX (227)
 • Szkielet jQuery (228)
  • Zanim zaczniemy (229)
  • Pierwsze kroki (229)
   • Selektory obiektów modelu DOM w szkielecie jQuery (230)
   • Obiekt osłonowy szkieletu jQuery (230)
  • Łańcuchowanie metod (231)
  • Obsługa wyjątków (231)
  • Prosty przykład (232)
  • Podstawowe idee (233)
 • Czat w technologii AJAX (234)
  • Aplikacja czatu (235)
 • Podsumowanie (261)

Rozdział 9. Arkusz danych w technologii AJAX (263)

 • Implementacja kodu arkusza danych AJAX (265)
  • Analiza kodu (266)
   • Baza danych (266)
   • Style i kolory (267)
   • Po stronie serwera (269)
   • Budowanie arkusza danych krok po kroku (270)
 • Podsumowanie (278)

Dodatek. Przygotowanie środowiska pracy (279)

 • Instalacja pakietu XAMPP (280)
  • Instalacja pakietu XAMPP w systemie Windows (280)
  • Instalacja pakietu XAMPP w systemie Linux (283)
 • Przygotowanie bazy danych ajax (283)

Skorowidz (287)

 • Tytuł: AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II
 • Autor: Bogdan Brinzarea-Iamandi, Cristian Darie, Audra Hendrix
 • Tytuł oryginału: AJAX and PHP: Building Modern Web Applications 2nd Edition
 • Tłumaczenie: Julia Szajkowska
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-2768-4, 9788324627684
 • Data wydania książki drukowanej: 2011-04-18
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-4750-7, 9788324647507
 • Data wydania ebooka: 2011-12-20
 • Format: B5
 • Identyfikator pozycji: ajpht2
 • Wydawca: Helion