PHP

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II

Audra Hendrix, Cristian Darie, Bogdan Brinzarea-Iamandi

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP

Lorna Jane Mitchell

Building a Web Application with PHP and MariaDB: A Reference Guide. Build fast, secure, and interactive web applications using this comprehensive guide

Sai S Sriparasa

Building RESTful Web Services with PHP 7. Lumen, Composer, API testing, Microservices, and more

Waheed ud din

CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury

Mariano Iglesias

CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP

Łukasz Sosna

CodeIgniter. Zaawansowane tworzenie stron w PHP

Łukasz Sosna

Czysty kod w PHP. Wskazówki ekspertów i najlepsze rozwiązania pozwalające pisać piękny, przystępny i łatwy w utrzymaniu kod PHP