Autor: Michał Pabiś-Orzeszyna

Filmowa Europa

Michał Pabiś-Orzeszyna, Monika Rawska, Piotr Sitarski

History of European Cinema. Intercultural Perspective

Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając

Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych

Michał Pabiś-Orzeszyna