Autor: Stanisław Smolka

Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa rusko-litewskiego

Stanisław Smolka

Początki feudalizmu

Stanisław Smolka

Polacy, Czesi i Niemcy

Stanisław Smolka

Unia Litwy z Koroną

Stanisław Smolka

Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski piastowskiej

Stanisław Smolka