Autor: Rafał Sawicki

Rafał Sawicki - podwójny inżynier, absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunkach automatyka i robotyka, a także informatyka, ponadto magister zarządzania, które ukończył na tej samej uczelni. Stypendysta jubileuszowego programu Fundacji Lotto „65 na 65”. Od pięciu lat związany z komercyjnym programowaniem, przez ostatnie trzy lata pracował głównie w środowisku Javy. Sam siebie określa jako ciekawego świata inżyniera oprogramowania, wciąż poszukującego nowych wyzwań. Główny obszar jego zainteresowań to tworzenie oprogramowania rozumiane jako proces całościowy, obejmujący zarówno inżynierię, jak i zarządzanie projektami. Realizował projekty dla firm z branży automotive, technologicznej i rekrutacyjnej. Od 2020 roku jest ambasadorem dolnośląskiego Cyber Labu, a od 2021 - członkiem rady nadzorczej. W chwilach wolnych od pracy uwielbia podróżować i choć podróżuje rzadko, to intensywnie. Po godzinach oddaje się również dwóm innym pasjom: grze na gitarze i tworzeniu memów.

Programista to człowiek, który potrafi znaleźć potrzebne mu informacje szybciej od reszty społeczeństwa. Nie jest osobą wszechwiedzącą. Jest osobą, która wie, gdzie i jak zdobyć wiedzę. Nie kuj więc teorii na pamięć i nie bój się używać Google’a!

1
Kurs video

Spring i Spring Boot. Kurs video. Aplikacje REST API w praktyce

Rafał Sawicki

Obierz kurs na Spring i Spring Boot Spring to technologia, która powstała, by ułatwić codzienną pracę programistom tworzącym elastyczne aplikacje. Przez dwadzieścia lat istnienia Spring podbił serca miłośników Javy i stał się najpopularniejszym frameworkiem dla tego języka. Za tak dużą popularnością przemawiają liczne zalety: łatwa integracja z różnymi bibliotekami, doskonałe mechanizmy bezpieczeństwa, niezawodność i elastyczność względem architektury aplikacji. Spring jako rozwiązanie open source gromadzi liczną społeczność współtworzącą i optymalizującą kod źródłowy. Dzięki temu dokumentacja jest kompletna i stale rozbudowywana o nowe funkcje. Jeśli chcesz tworzyć aplikacje o szerokiej skali zastosowań - od mobilnych, po desktopowe i mikroserwisy - dołącz do grona Spring developerów! W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia online ze Spring i Spring Boot - Rest API w praktyce: Poznasz framework Spring i zrozumiesz koncepcje, które leżą u jego podstaw Dowiesz się, kiedy i do jakich typów aplikacji stosować Spring i Spring Boot Samodzielnie stworzysz prostą aplikację internetową opartą na frameworku Spring Poznasz podstawy REST API (strukturę, czasowniki HTTP, endpointy) i zbudujesz aplikację opartą na tej architekturze Skonfigurujesz Spring Data JPA Poznasz nowoczesną bazę danych in-memory Nauczysz się korzystać z adnotacji @Repository Dowiesz się, czym są obiekty Spring Bean i jakie mają zakresy stosowalności (scope) Poznasz specjalne adnotacje Spring Stereotypes Zaimplementujesz REST API w Spring Boot Nauczysz się obsługi Spring Boot w linii poleceń Zrozumiesz terminy dependency injection i inversion of control Spring i Spring Boot. Kurs video. Aplikacje REST API w praktyce ukończysz na poziomie średnio zaawansowanym. Przećwiczysz kluczowe mechanizmy rządzące Spring i Spring Boot i zapoznasz się z architekturą aplikacji REST API. Tytułowy Spring Boot to lekki framework, który jest rozszerzeniem technologii Spring i dzięki któremu konfiguracja i rozruch aplikacji mogą być w prosty sposób zautomatyzowane. Poznasz zasady autokonfiguracji, a także wzorzec projektowy i architektoniczny - dependency injection, w którym usuwane są bezpośrednie zależności pomiędzy komponentami na rzecz architektury typu plug-in. Dowiesz się, czym jest paradygmat odwróconego sterowania i jak przenieść funkcję sterowania wykonywaniem programu do używanego frameworku. Zdobyta wiedza w kursie video Spring i Spring Boot to doskonały punkt wyjścia do zagłębienia się w funkcjonalności, jakie oferuje Spring, i poznania jego bardziej zaawansowanych detali. Sprawdź również kursy video Python dostępne w naszej ofercie.

2
Kurs video

Spring i Spring Boot. Kurs video. Testowanie aplikacji i bezpieczeństwo w Spring Security

Rafał Sawicki

Obierz kurs na bezpieczne i wydajne aplikacje w Spring W zakresie wytwarzania oprogramowania pojawiają się różne trendy, ale każdej organizacji, bez wyjątku, zależy na dobrym wizerunku. Widać to po wyraźnym wzroście świadomości w obszarach poświęconym bezpieczeństwu i wydajności aplikacji. Dbałość o te aspekty zapewnia chętnie wybierany przez programistów framework Spring, przeznaczony do tworzenia bezpiecznych i skalowalnych aplikacji. Spring doskonale integruje się z różnymi narzędziami i serwisami. Z jego znajomością stworzysz niemal każdą aplikację – desktopową, mobilną lub webową. Programowanie w Spring może być jeszcze prostsze dzięki Spring Boot, który automatyzuje wiele procesów konfiguracyjnych. Z kolei zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa oferuje Spring Security. Framework ten wspiera protokoły uwierzytelniania, umożliwia autoryzację, zarządzanie sesjami i bezproblemową konfigurację zabezpieczeń. By skroić aplikację na miarę współczesnych standardów i wymagań biznesowych, nie można zapomnieć o testach jednostkowych i testach integracyjnych. Dzięki szkoleniu Spring i Spring Boot. Kurs video. Testowanie aplikacji i bezpieczeństwo w Spring Security najwyższe standardy bezpieczeństwa i dobre praktyki testowania nie będą Ci obce – zagadnienia te poznasz w praktyce już w ciągu 4 godzin. W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia: Nauczysz się testować aplikacje przy użyciu testów jednostkowych i integracyjnych z wykorzystaniem narzędzia JUnit Zaimplementujesz mechanizmy bezpieczeństwa za pomocą Spring Security Dowiesz się, jak cachować dane przy użyciu mechanizmów dostępnych w Spring i Redis Poznasz bibliotekę Lombok, która usprawnia proces tworzenia klas Nauczysz się obsługiwać wyjątki przy użyciu globalnego mechanizmu Spring Boot Będziesz korzystać z narzędzia IntelliJ IDEA w celu tworzenia aplikacji w Spring Poznasz system zarządzania projektami Maven Nauczysz się wdrażać bezpieczne i wydajne aplikacje w Spring i Spring Boot Zaprojektujesz aplikacje zgodnie z najlepszymi praktykami testowania, a tym samym zapewnisz ich jakość i niezawodność Dowiesz się, jak przeprowadzić autoryzację i uwierzytelnianie Zwiększysz wydajność swoich aplikacji poprzez zastosowanie cachowania Szkolenie ukończysz na poziomie średnio zaawansowanym. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu testowania integracyjnego i jednostkowego, bezpieczeństwa aplikacji, jak również techniki cachowania w Spring i Spring Boot. Dzięki znajomości testowania sprawdzisz poprawność działania komponentów lub całych modułów aplikacji, a także zachodzących między nimi interakcji. Nauczysz się stosować narzędzia IntelliJ IDEA i Maven w procesie tworzenia aplikacji webowych w Springu. Poznasz bibliotekę Lombok pomocną zarówno w redukcji nadmiarowego kodu, jak i automatycznego generowania kodu do tworzenia getterów, setterów i innych metod w klasach Java. Lombok pozwoli Ci zautomatyzować wiele powtarzalnych czynności, co zaowocuje poprawą czytelności kodu i zwiększeniem jego odporności na błędy. Część kursu jest poświęcona cachowaniu danych z użyciem bazy danych in-memory – Redis. Ten sposób przechowywania danych w pamięci podręcznej przyspiesza działanie aplikacji poprzez szybki odczyt i zapis danych, a także zmniejszenie liczby zapytań do bazy danych. W efekcie korzystania z frameworka Spring Security dowiesz się, jak zaimplementować najważniejsze mechanizmy bezpieczeństwa, uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. Poznane w trakcie szkolenia zagadnienia umożliwią Ci tworzenie wydajnych, niezawodnych i odpornych na ataki aplikacji dla swoich klientów lub pracodawców. Zdobytą wiedzę z powodzeniem możesz wykorzystać w pracy programisty, inżyniera oprogramowania lub by ubiegać się o bardziej wymagające, wyspecjalizowane stanowiska. Pamiętaj, że zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Jednak każdy krok, każda chwila spędzona na rozwijaniu swoich kompetencji to inwestycja w siebie i swoją przyszłość. Wierz w swoje możliwości, bądź ciekawy i otwarty na nowe wyzwania. Jak mówi znane powiedzenie: „Nieważne, jak powoli idziesz, ważne, że nie przestajesz”. Powodzenia!

3
Kurs video

Wzorce projektowe. Kurs video. Schematy rozwiązań w języku Java

Rafał Sawicki

Obierz kurs na wzorce projektowe W 1994 roku w książce Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software pierwszy raz pojawia się pojęcie wzorca projektowego. Jego autorzy, znani jako Banda Czworga, nazywają wzorce projektowe gotowymi schematami rozwiązań typowych programistycznych problemów. Można rzec, że dzięki tym schematom nie musimy wyważać otwartych drzwi. Należy je traktować jak poradniki oparte na wieloletnim doświadczeniu i najlepszych praktykach programowania obiektowego. Wzorce projektowe opisują, w jaki sposób poszczególne klasy komunikują się ze sobą, aby rozwiązać ściśle określone zagadnienie. Stanowią zbiór zasad dostosowany do danego problemu, nie są jednak gotowymi do skopiowania metodami, które można zastosować w kodzie. Dlatego wybór niewłaściwego w danej sytuacji wzorca może przynieść więcej strat niż korzyści, a znajomość wzorców projektowych to podstawowa umiejętność w pracy z kodem, zwłaszcza złożonym. Jeśli chcesz wiedzieć, jak przekuć znajomość wzorców projektowych w kod wysokiej jakości, nasz kurs jest właśnie dla Ciebie! Z naszym profesjonalnym szkoleniem: Poznasz najpopularniejsze grupy wzorców projektowych, w tym: o wzorce behawioralne (Pusty obiekt, Obserwator, Polecenie, Metoda szablonowa, Łańcuch zobowiązań) o wzorce kreacyjne (Singleton, Budowniczy, Fabryka, Metoda wytwórcza, Fabryka abstrakcji) o wzorce strukturalne (Adapter, Dekorator, Fasada, Pełnomocnik) Nauczysz się implementować wzorce projektowe Poznasz przypadki użycia wzorców projektowych, a także sytuacje, w których nie powinno się ich stosować Nauczysz się odpowiednio dobierać wzorce i dostosowywać je do swoich potrzeb Dowiesz się, jak rozpoznać wzorzec w istniejącym już kodzie i jak z nim pracować Wzorce projektowe. Kurs video. Schematy rozwiązań w języku Java to szkolenie, które wzniesie Cię na wyższy poziom wiedzy programistycznej. Po nauce dobrych praktyk i podstaw języka obiektowego wzorce projektowe są kolejnym ważnym do opanowania elementem w rozwoju aspirującego programisty. Rozdziały, z których składa się nasz kurs, są poświęcone poszczególnym schematom i ich implementacji w języku Java. Na początku poznasz wzorce kreacyjne odpowiedzialne za inicjalizację i konfigurację nowych obiektów. Kolejną grupą do odkrycia będą wzorce behawioralne opisujące złożony przepływ aplikacji i interakcji między obiektami. W ostatniej części kursu zagłębisz się we wzorce strukturalne wyjaśniające powiązania pomiędzy strukturami obiektów. Dzięki temu praktycznemu wdrożeniu będziesz w stanie tworzyć lepszy i łatwiejszy w utrzymaniu kod, a rozpoznanie wzorca w obcym kodzie będzie dla Ciebie błahostką. Wzorce projektowe to byty, z którymi programista ma do czynienia na co dzień. Ich znajomość i umiejętność implementacji ułatwi Ci zrozumienie systemu, nad którym pracujesz, a to fundamentalny krok ku temu, by stać się efektywniejszym programistą.