Autor: Aaron Guilmette

Aaron Guilmette zajmuje stanowisko kierownicze w firmie Microsoft, zajmuje się technologiami służącymi do automatyzacji i pracy grupowej, takimi jak Teams, Exchange Online, Power Automate i Azure Active Directory. Mieszka niedaleko Michigan w stanie Detroit. Gdy nie jest zajęty rozwiązywaniem problemów technicznych, piecze znakomitą pizzę.

Automatyzacja przepływów pracy z Microsoft Power Automate. Transformacja cyfrowa procesów biznesowych. Wydanie II

Aaron Guilmette

Deploying Microsoft 365 Teamwork: Exam MS-300 Guide. Expert tips, techniques, and practices to pass the MS-300 exam on the first attempt

Aaron Guilmette

Expert Microsoft Teams Solutions. A guide to Teams architecture and integration for advanced end users and administrators

Aaron Guilmette, Yura Lee, Grant Oliasani, Angel Aviles

Microsoft 365 Administrator MS-102 Exam Guide. Master the Microsoft 365 Identity and Security Platform and confidently pass the MS-102 exam

Aaron Guilmette

Microsoft 365 Certified Fundamentals MS-900 Exam Guide. Gain the knowledge and problem-solving skills needed to pass the MS-900 exam on your first attempt - Third Edition

Aaron Guilmette, Yura Lee, Marcos Zanre

Microsoft 365 Certified Fundamentals MS-900 Exam Guide. Understand the Microsoft 365 platform from concept to execution and pass the MS-900 exam with confidence - Second Edition

Aaron Guilmette, Yura Lee, Marcos Zanre

Microsoft 365 Identity and Services Exam Guide MS-100. Expert tips and techniques to pass the MS-100 exam on the first attempt

Aaron Guilmette

Microsoft Azure AI Fundamentals AI-900 Exam Guide. Gain proficiency in Azure AI and machine learning concepts and services to excel in the AI-900 exam

Aaron Guilmette, Steve Miles, Peter De Tender