Helion


Adam Jagielnicki

Adam Jagielnicki to z wykształcenia elektronik i informatyk. Od roku 1993 pasjonat giełdowy. Znajomość nauk przyrodniczych pomogła mu w zaobserwowaniu szeregu analogii pomiędzy rynkiem kapitałowym a światem naturalnym.

Opracował własną teorię oceny sytuacji na rynku kapitałowym. Aby ją wykorzystać praktycznie ukończył w 2004 Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Będąc programistą napisał program, w którym zawarł znaczną część swojej "Analizy rynkowej".

Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym
NewConnect - nowa szansa na duże zyski. Wydanie II zaktualizowane
Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie
Twój osobisty fundusz emerytalny
NewConnect - nowa szansa na duże zyski