Helion


Agata S. Nalborczyk

Wpływ kultury arabskiej na sztukę polską. Rzemiosło artystyczne, architektura i malarstwo
Pierwsze kontakty polsko-arabskie