Helion


Agata Szymańska

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Efekty polityki fiskalnej w Polsce