Helion


Agata Walczak-Niewiadomska

Biblioteki i książki w życiu nastolatków
Dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2015
Książki w życiu najmłodszych
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia
W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży