Helion


Aleksander R. Bańka

Szarbel. Droga doskonałości. Współczesne oblicze wczesnochrześcijańskiej filozofii ascezy
Désiré Mercier (1851-1926). Wokół kantyzmu i apologii wiary