Helion


Alicja Dolińska

Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy. Wybrane zagadnienia