Helion


Alina Mitek-Dziemba

Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek's Routes
Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia: Nietzsche, Wilde, Shusterman