Helion


Ambrose Bierce

Diabli dykcjonarz
Czy to się mogło zdarzyć?