Helion


Andrzej Kojder

Pobocza socjologii
Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach
Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne