Autor: Angelika Kuźniak

Boznańska. Non finito

Angelika Kuźniak

I am reading - Czytam sobie. O Zofii, co zbierała kolory - O Zofii Stryjeńskiej

Angelika Kuźniak

Soroczka

Angelika Kuźniak

Stryjeńska. Diabli nadali

Angelika Kuźniak