Helion


Angelika Śniegocka

Angelika Śniegocka — absolwentka prawa, studiów Executive MBA, pierwszej w Polsce Rocznej Szkoły Negocjacji, Szkoły Facylitatorów i trzech kierunków studiów podyplomowych. Zajmuje stanowisko dyrektora personalnego w międzynarodowej korporacji. Jest coachem certyfikowanym przez International Coaching Community. Od 10 lat prowadzi konsultacje z budowania kariery dla pracowników korporacji. Więcej o autorce znajdziesz na stronach: www.RozmowaRekrutacyjna.pl, www.OdZeraDoManagera.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie II rozszerzone
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie II rozszerzone
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety  rekrutujących. Wydanie III
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie 4 rozszerzone