Helion


Anna Lenartowicz-Zagrodna

Trzy szesnastowieczne edycje Księgi Tobiasza (1539, 1540, 1545)
Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej. Szkice o słownikarzach i słownikach (XVII-XIX w.)
Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej. Przedmowy do słowników
Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski