Helion


Anna Romanowska-Tołłoczko

Kompetencje miękkie - dyspozycje niezbędne do pracy w zawodach społecznych
Kompetencje psychospołeczne studentów - kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego