Autor: Anna Romanowska-Tołłoczko

Kompetencje miękkie - dyspozycje niezbędne do pracy w zawodach społecznych

Anna Romanowska-Tołłoczko

Kompetencje psychospołeczne studentów - kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego

Anna Romanowska-Tołłoczko