Helion


Anna Ślósarz

Film w literaturze XXI wieku
Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia