Autor: Barbara Bogołębska

Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja

Monika Worsowicz, Barbara Bogołębska

Dialog wiary z nauką i kulturą

Monika Worsowicz, Barbara Bogołębska

Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych

Barbara Bogołębska

Odkrywanie sensu i wartości

Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz

Poszukiwania teologiczno-filozoficzno-kulturowe

Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz

Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich

Barbara Bogołębska

Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz

Spotkania dziennikarstwa i literatury

Barbara Bogołębska