Helion


Barbara Bogołębska

Spotkania dziennikarstwa i literatury
Współczesne gatunki i style wobec tradycji retorycznej
Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych
Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja
Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych