Helion


Barbara Francke

Pokrycia dachowe
Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. Komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 i PN-EN 13859-2:2010
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków
Izolacje wodochronne tarasów
Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012