Autor: Barbara Orzeł

Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe

Barbara Orzeł

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. Tom VI. Ustrojowa powinność państwa zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście działań antyterrorystycznych

Tomasz Miłkowski, Barbara Orzeł

Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19

Barbara Orzeł