Helion


Barbara Rockefeller

Barbara Rockefeller - specjalistka w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku walutowego FOREX. Znana szerokiemu gronu ze swoich felietonów w Currency Trader Magazine oraz książek The Global Trader i CNBC 24/7 Trading Around the Clock, Around the World.

Analiza techniczna dla bystrzaków. Wydanie IV
Analiza techniczna dla bystrzaków