Helion


Błażej Śliwiński

Poczet książąt gdańskich. Dynastia Sobiesławiców w XII-XIII wieku
Rzeź i zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków w 1308 roku