Helion


Bogusław Fiedor

OBLICZA POLSKIEGO ETATYZMU GOSPODARCZEGO. Spór o miejsce państwa w gospodarce w okresie międzywojennym, powojennym i po 1990 roku. Liberalizm versus etatyzm
Ekonomia rozwoju