Helion


Brian Jepson

Brian Jepson pracuje w LinkedIn Learning, gdzie zarządza kursami z zakresu projektowania i inżynierii.

Arduino. Przepisy na rozpoczęcie, rozszerzanie i udoskonalanie projektów. Wydanie III
Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript