Autor: Cameron Newham

Cameron Newham zajmuje się rozwojem technologii informacyjnych, uzyskał tytuł magistra technologii informacyjnych oraz geografii na uniwersytecie Zachodniej Australii. W wolnym czasie bierze udział w projekcie mającym na celu stworzenie cyfrowych wzorców najciekawszych angielskich budynków. Żywo interesuje się również wieloma innymi dziedzinami, do których należą astronomia, obrazy cyfrowe, eklezjologia i historia architektury.

Bash. Receptury

Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing