Helion


Cecil B. Bozarth

Prof. Cecil Bozarth jest ekspertem w dziedzinie zarządzania łańcuchami dostaw. Interesuje się również systemami informatycznymi stosowanymi w tej dziedzinie. Doradzał wielu znanym firmom. Zasiada w radzie programowej Journal of Operations Management.

Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wydanie V