Autor: Dagmara Skupień

La protection des lanceurs d\'alerte au travail dans les Etats V4, en France et en Slovénie - changements proposés

Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

La responsabilité civile en France et en Pologne

Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii - propozycje zmian

Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego

Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień

Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia

Dagmara Skupień