Helion


Dagmara Skupień

La protection des lanceurs d\'alerte au travail dans les Etats V4, en France et en Slovénie - changements proposés
La responsabilité civile en France et en Pologne
Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii - propozycje zmian
Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce
Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego